Opdatering af begrebsdatabasen

Eksisterende termer og definitioner i databasen opdateres efter behov

Behovet kan opstå, hvis nye begreber i databasen overlapper eller er i modstrid med eksisterende begreber i begrebsbasen. I sådanne tilfælde vil begrebsstyregruppen under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi afgøre, hvorvidt det er det nye eller det eksisterende begreb, der skal ændres, så sammenhængen i begrebsbasen bevares.

For hvert begreb angives en status, der fortæller dig, hvorvidt det valgte begreb er godkendt og i hvilket regi. Du vil også kunne se, om et begreb er NDR3-godkent af It- og telestyrelsen eller godkendt som en domænestandard i sektorstandardiseringsudvalget for det sociale område.

SOCIALSTYRELSEN