01.00 Social indsats.xml

01.00 Social indsats.xml — Extensible Markup Language (XML), 9 kB (9813 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1905">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1908">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en [[borger]]</gendef>
			<comment>En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.&#13;Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan leveres til en samlet målgruppe.</comment>

			<term id="2165">
				<value>ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1046">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1047">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[indsats]], der består af en eller flere [[ydelser||ydelse]], som leveres af et eller flere [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1097">
				<value>social indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1044">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1045">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der leveres af ét [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1120">
				<value>tilbudsindsats</value>
			</term>

			<term id="1095">
				<value>leverandørindsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1047">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1048">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der omfatter alle [[enkeltindsatser||enkeltindsats]] i relation til én [[borger]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1098">
				<value>samlet indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1048">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1049">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der tilkendes en [[borger]] i én [[afgørelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1099">
				<value>enkeltindsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1419">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1420">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der iværksættes uden en [[afgørelse]]</gendef>
			<comment>Ikke-visiterede indsatser kan eksempelvis være rådgivning, forebyggelse, indgå i opsøgende arbejde eller være ydelser, der kan gives ved selvvisitation.</comment>

			<term id="1583">
				<value>ikke-visiteret indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1418">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1419">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der iværksættes på baggrund af en eller flere [[afgørelser||afgørelse]]</gendef>
			<comment>Myndigheden kan kun træffe afgørelser i forhold til en borger. Dermed vil visiterede indsatser altid være begrænsede til enkeltpersoner.</comment>

			<term id="1581">
				<value>visiteret indsats</value>
			</term>

			<term id="1582">
				<value>tilkendt indsats</value>
			</term>

			<term id="2851">
				<value>tildelt indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1480">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1481">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], der er koncentreret og målrettet mod et resultat</gendef>
			<comment>En indsats indebærer, at der over et afgrænset tidsrum anvendes (ekstra) ressourcer med henblik på at opnå et resultat.</comment>

			<term id="1677">
				<value>indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1994">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1997">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer er genstand for en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Definitionen er tillempet efter NBS: &apos;gruppe af individer, der er genstand for en indsats&apos;.</comment>

			<term id="2268">
				<value>målgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2069">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2072">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisation, der leverer [[ydelser||ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2353">
				<value>tilbud</value>
			</term>

			<term id="2354">
				<value>leverandør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation">
		<created>2008-01-25 09:58:46</created>
		<modified>2008-01-25 09:58:46</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="01.00 Social indsats">
		<node cid="0" nid="4533">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>403</posx>
			<posy>153</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3889">
			
			<descr1>OMFANG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>395</posx>
			<posy>392</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3892">
			
			<descr1>AFGØRELSE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>643</posx>
			<posy>389</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="1048" nid="3883">
			
			<notation>3.1.3</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nenkeltsager i relation \ntil én borger</charfeat>
			<posx>574</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1049" nid="3884">
			
			<notation>3.1.2</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nén afgørelse</charfeat>
			<posx>447</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1047" nid="3880">
			
			<notation>3.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: ydelse \nleveret af et tilbud</charfeat>
			<posx>451</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1481" nid="4530">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: handling \nmålrettet resultat</charfeat>
			<posx>348</posx>
			<posy>65</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1045" nid="3878">
			
			<notation>3.1.1</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nét tilbud</charfeat>
			<posx>320</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1419" nid="3893">
			
			<notation>3.1.4</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: ja</charfeat>
			<posx>726</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1420" nid="3894">
			
			<notation>3.1.5</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: nej</charfeat>
			<posx>848</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2072" nid="108825">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlevere ydelser</charfeat>
			<posx>195</posx>
			<posy>406</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="108535">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>45</posx>
			<posy>406</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="109186">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \ngenstand for en \nindsats</charfeat>
			<posx>152</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>108535</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108825</node1>
			<node2>3878</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3894</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3880</node1>
			<node2>109186</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>rettet imod</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108825</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3883</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108825</node1>
			<node2>108535</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3880</node1>
			<node2>4530</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3878</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3893</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3884</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN