03.00 Ydelsesklassifikation - Samlet oversigt.xml

03.00 Ydelsesklassifikation - Samlet oversigt.xml — Extensible Markup Language (XML), 174 kB (179035 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="76">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="76">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[afklaring]], der har til formål at vurdere, hvorvidt en [[person]] er i stand til at udføre konkrete jobfunktioner</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="79">
				<value>arbejdsprøvning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="106">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="106">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[personlig hjælp]], der har til formål at støtte en person i at tage medicin</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="109">
				<value>hjælp til medicinhåndtering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="115">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="115">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der har til formål at levere undervisning (intern skole) for børn i 6-års alderen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="118">
				<value>0. klasse</value>
			</term>

			<term id="3414">
				<value>børnehaveklasse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="116">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="116">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der har til formål at levere undervisning (intern skole) for børn i 7 til 14-års alderen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="119">
				<value>intern skole 1.-7. klasse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="117">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="117">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der har til formål at levere undervisning (intern skole) for unge i 15 til 16-års alderen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="120">
				<value>intern skole 8.-9. klasse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="118">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="118">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der har til formål at levere undervisning (intern skole) for unge i 16 til 17-års alderen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="121">
				<value>intern skole 10. klasse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1921">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1924">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der udføres af en talepædagog</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2182">
				<value>talepædagogisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1930">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1933">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at stille et konkret redskab eller en fysisk ramme til rådighed</gendef>
			<comment>&apos;At stille et støtteredskab til rådighed&apos; kan enten betyde, at en person får eller låner redskabet eller at personen får et økonomisk tilskud til anskaffelse af redskabet.&#13;Støtteredskaber gives til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med det formål at afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller understøtte udøvelsen af et erhverv.</comment>

			<term id="2191">
				<value>støtteredskab</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1929">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1932">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontantydelse]], der ydes til dækning af sandsynliggjorte, nødvendige udgifter, som følger af en varig [[funktionsnedsættelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2685">
				<value>dækning af merudgift</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1910">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1913">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at klarlægge en [[persons||person]] situation</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2170">
				<value>afklaring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1908">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1911">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der foregår på individuel basis</gendef>
			<comment>Undervisningen kan foregå i personens eget hjem.</comment>

			<term id="2168">
				<value>individuel undervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="196">
		<subject code="2.4.0">Ydelse - Tilbudsportalen</subject>

		<concept id="196">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fritidsaktivitet]], der involverer, at en person deltager i et lønnet arbejde i fritiden</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="203">
				<value>fritidsjob</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="199">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="199">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beskyttet beskæftigelsesydelse]], der har til formål at afdække og styrke en persons arbejdsmæssige ressourcer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="206">
				<value>afklaringsforløb</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="206">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="206">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beskyttet beskæftigelsesydelse]], der har til formål at lade en person indgå i forskellige typer af egen produktion, fx bageri, tv, vævning mv.</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="213">
				<value>egen produktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="208">
		<subject code="2.4.0">Ydelse - Tilbudsportalen</subject>

		<concept id="208">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fritidsaktivitet]], der involverer, at man rejser væk og opholder sig et andet sted end til daglig</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="215">
				<value>ferie og lejrtur</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="210">
		<subject code="2.4.0">Ydelse - Tilbudsportalen</subject>

		<concept id="210">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at iværksætte aktiviteter, som en person kan deltage i i fritiden</gendef>
			<comment>I fritidsaktiviteter kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne</comment>

			<term id="217">
				<value>fritidsaktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="215">
		<subject code="2.4.0">Ydelse - Tilbudsportalen</subject>

		<concept id="215">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fritidsaktivitet]], der involverer styrkende eller trænende fysisk aktivitet</gendef>
			<comment>Idræt kan fx være svømning og ridning.</comment>

			<term id="2781">
				<value>idræt</value>
			</term>

			<term id="222">
				<value>idrætsaktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="216">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="216">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beskyttet beskæftigelsesydelse]], der har til formål at tage specielle skånehensyn til personer med begrænsninger i deres arbejdsevne og give dem mulighed for at genopbygge eller udnytte deres resterende arbejdsevne i et job</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="223">
				<value>job på særlige vilkår</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="217">
		<subject code="2.4.0">Ydelse - Tilbudsportalen</subject>

		<concept id="217">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fritidsaktivitet]], der involverer åndelige eller æstetiske oplevelser</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="224">
				<value>kulturel aktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="218">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="218">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[aktivitets- og samværsydelse]], der foregår i et køkken eller en café</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2778">
				<value>køkken- og caféaktivitet</value>
			</term>

			<term id="225">
				<value>køkken og café</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="219">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="219">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[aktivitets- og samværsydelse]], der foregår i et land- eller skovbrug</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2779">
				<value>land- og skovbrugsaktivitet</value>
			</term>

			<term id="226">
				<value>land- og skovbrug</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="222">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="222">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beskyttet beskæftigelsesydelse]], der har til formål, at en person kan afprøve ressourcer og kompetencer i forhold til en arbejdsplads i en afgrænset periode</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="229">
				<value>praktik- og projektforløb</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="223">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="223">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beskyttet beskæftigelsesydelse]], der har til formål at lade en person indgå i forskellige produktions-, montage- eller pakkeopgaver</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="230">
				<value>produktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="227">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="227">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beskyttet beskæftigelsesydelse]], der har til formål at lade en person indgå i forskellige typer af serviceopgaver, fx pedelfunktioner, havearbejde eller rengøring</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="234">
				<value>service</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="231">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="231">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[personlig hjælp]], der har til formål at yde individuel vejledning, støtte og/eller fysisk og praktisk hjælp i forbindelse med sondeernæring</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="238">
				<value>sondeernæring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="233">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="233">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[personlig hjælp]], der har til formål at fremme en persons sundhedsmæssige tilstand</gendef>
			<comment>Begrebet omfatter den type sundhedsfagligt arbejde, som foregår på forsorgshjem og herberger.</comment>

			<term id="240">
				<value>individuel sundhedsfremme</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="236">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="236">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[aktivitets- og samværsydelse]], der foregår i et værksted</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2780">
				<value>værkstedsaktivitet</value>
			</term>

			<term id="243">
				<value>værksted</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="237">
		<subject code="2.4.0">Ydelse - Tilbudsportalen</subject>

		<concept id="237">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fritidsaktivitet]], der involverer fremstilling eller reparation</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2782">
				<value>værksted</value>
			</term>

			<term id="244">
				<value>værkstedsaktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1928">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1931">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at imødekomme et konkret behov, krav eller tab gennem en enkeltstående eller periodevis udbetaling af et pengebeløb</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2189">
				<value>kontantydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1925">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1928">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der har til formål at aflaste en [[person]] med [[funktionsnedsættelse]] eller [[sociale problemer||socialt problem]], pårørende til [[personen||person]] eller et [[tilbud]], som er tilkendt [[personen||person]]</gendef>
			<comment>Aflastning kan let forveksles med afløsning, der er en støttepersonordning, som leveres i en persons eget hjem. Til forskel herfra består aflastning i, at en person får et kortvarigt ophold et andet sted, end der hvor personen har sit daglige ophold.</comment>

			<term id="2186">
				<value>aflastning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1923">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1926">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at opøve en given tilstand</gendef>
			<comment>Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod &apos;noget som ikke er der, og som man gerne vil have&apos;, mens behandling er rettet mod &apos;noget som er der, og som man gerne vil af med&apos;. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi. &#13;Træning kan både have til formål at erhverve en ny færdighed og at generhverve en færdighed, som er mistet eller svækket.&#13;Træning sigter oftest imod fysiske færdigheder og består af vejledning eller instruktion, som involverer gentagne handlinger eller øvelser.</comment>

			<term id="2184">
				<value>træning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1922">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1925">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål på en struktureret måde at forbedre en [[persons||person]] psykiske tilstand</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2183">
				<value>terapi</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1907">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1910">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[afklaring]], der har til formål at vurdere relationen og samspillet mellem forældre og barn</gendef>
			<comment>Forældreevneundersøgelsen har især fokus på forældrenes evne til at etablere og indgå i relationen og samspillet med barnet eller den unge.</comment>

			<term id="2167">
				<value>forældreevneundersøgelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1906">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1909">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[afklaring]], der har til formål at vurdere en [[persons||person]] tilstand, evner eller sociale forhold med henblik på at afgive en erklæring</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2166">
				<value>undersøgelse m.h.p. erklæring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1905">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1908">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en [[borger]]</gendef>
			<comment>En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.&#13;Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan leveres til en samlet målgruppe.</comment>

			<term id="2165">
				<value>ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1904">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1907">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at hjælpe en [[person]] med praktiske opgaver i hjemmet, der relaterer til almindelig daglig livsførelse</gendef>
			<comment>Praktisk hjælp kan fx være tøjvask og rengøring.&#13;Praktisk hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som &apos;hjemmehjælp&apos;. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et funktionsniveau.</comment>

			<term id="2164">
				<value>praktisk hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1903">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1906">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der er målrettet en [[person]] med behov for særlig støtte, og som består af et 3-årigt individuelt planlagt forløb</gendef>
			<comment>Uddannelse til unge med særlige behov retter sig imod unge og voksne under 25 år, som har opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse.</comment>

			<term id="2163">
				<value>ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1902">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1905">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at hjælpe en [[person]] med basale opgaver, der relaterer til pleje af [[personen||person]] selv</gendef>
			<comment>Personlig hjælp kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad, drikke eller medicin.&#13;Personlig hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som &apos;hjemmehjælp&apos;. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et funktionsniveau.</comment>

			<term id="2162">
				<value>personlig hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1901">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1904">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme socialt samvær</gendef>
			<comment>I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne</comment>

			<term id="2161">
				<value>aktivitets- og samværsydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1900">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1903">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der ydes som en del af en strafferetlig dom</gendef>
			<comment>Behandling underkastet behandlingsdom kan fx være misbrugsbehandling, socialpædagogisk behandling samt psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling.</comment>

			<term id="2160">
				<value>behandling underkastet behandlingsdom</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1899">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1902">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der har til formål at lette en [[persons||person]] overgang til at bo i egen bolig</gendef>
			<comment>Udslusning kan foregå indenfor forskellige botilbud, fx midlertidigt botilbud til voksne, bofællesskaber eller opgangsfællesskaber.&#13;Udslusning vil i praksis ofte bestå af botræning eller en særligt målrettet socialpædagogisk støtte, som gives i forbindelse med et ophold på et botilbud eller ved overgang til ophold i egen bolig.</comment>

			<term id="2159">
				<value>udslusning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1898">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1901">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som [[voksne||voksen]] deltager i og aflønnes for</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2158">
				<value>beskyttet beskæftigelsesydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2165">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="2168">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppebehandling]], hvor [[personer||person]] yder hinanden gensidig støtte og hjælp i relation til samme type af problem</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2477">
				<value>selvhjælpsgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1897">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1900">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at hjælpe [[personer||person]], som kun i meget begrænset omfang kan udføre almindelige daglige funktioner, og hvis behov ikke kan dækkes ved anden [[personlig hjælp]] og [[praktisk hjælp]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2156">
				<value>borgerstyret personlig assistance</value>
			</term>

			<term id="2157">
				<value>BPA</value>
			</term>

			<term id="2155">
				<value>hjælpeordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1919">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1922">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der ydes som en del af en strafferetlig foranstaltning overfor [[unge||ung]], der har begået mere alvorlig kriminalitet</gendef>
			<comment>Behandling underkastet ungdomssanktion vil typisk være socialpædagogisk behandling.</comment>

			<term id="2180">
				<value>behandling underkastet ungdomssanktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1918">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1921">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål systematisk at vurdere og stimulere den fysiske, psykiske og sociale udvikling</gendef>
			<comment>Den socialpædagogiske behandling sker normalt med udgangspunkt i en behandlingsplan.</comment>

			<term id="2179">
				<value>socialpædagogisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1917">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1920">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der udføres af en psykolog</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2178">
				<value>psykologisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1916">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1919">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der udføres af en speciallæge</gendef>
			<comment>Speciallægelig behandling dækker behandling, der foretages af alle typer af speciallæger, fx psykiater; øjenlæge, øre-, næse- og halslæge; tandlæge m.fl.</comment>

			<term id="3465">
				<value>speciallægelig behandling</value>
			</term>

			<term id="2177">
				<value>psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1915">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1918">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at huse en [[person]]</gendef>
			<comment>Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der fast, kortvarigt eller periodevis.&#13;Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser, der leveres til borgeren. Det primære fokus for den sociale indsats er oftest disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. &#13;&#13;Termen &apos;anbringelse&apos; anvendes kun på børn og unge-området.</comment>

			<term id="2176">
				<value>ophold</value>
			</term>

			<term id="2699">
				<value>anbringelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1914">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1917">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der gennemføres med en [[familie]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2175">
				<value>familiebehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1913">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1916">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at forbedre en given tilstand</gendef>
			<comment>Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod &apos;noget som ikke er der, og som man gerne vil have&apos;, mens behandling er rettet mod &apos;noget som er der, og som man gerne vil af med&apos;. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi. &#13;I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan behandling have til formål at opretholde en fysisk, psykisk eller social tilstand eller blot at minimere en forværring.</comment>

			<term id="2173">
				<value>behandling</value>
			</term>

			<term id="2174">
				<value>behandling/træning</value>
				<termref>
					<ref>WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1911">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1914">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at bistå forældrene i forbindelse med en [[anbringelse]] af et [[barn]] eller en [[ung]] uden for hjemmet</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2171">
				<value>støtteperson til forældre</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1936">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1939">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at tilknytte en [[person]] fast til et [[barn]] eller en [[ung]], og hvis opgave det er at forholde sig til barnets eller den unges samlede situation</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2199">
				<value>kontaktperson</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1935">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1938">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at sikre kontinuitet og sammenhæng i ungdomssanktionens tre faser, herunder at afholde møder og levere [[rådgivning]]</gendef>
			<comment>Koordinator gælder kun for unge underlagt ungdomssanktion. Såfremt den unge har tilkendt en kontaktperson, træder koordinatoren i stedet for denne.</comment>

			<term id="2198">
				<value>koordinator</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1933">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1936">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at yde praktisk og pædagogisk støtte hjemme hos en familie</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2195">
				<value>støtte i hjemmet</value>
			</term>

			<term id="2196">
				<value>&quot;hjemme-hos&quot;-ordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1932">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1935">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]], der stiller et insisterende eller sanktionsbehæftet krav til forældremyndighedsindehavere om udførelsen af en eller flere konkrete opgaver</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2194">
				<value>forældrepålæg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1931">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1934">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der er tilkendt for en ikke-begrænset periode</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2192">
				<value>længerevarende ophold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1057">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1058">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der har til formål at opøve færdigheder til selvstændigt at bo i egen bolig</gendef>
			<comment>Botræning kan på voksenområdet være nært beslægtet med visse typer af socialpædagogisk støtte, som helt eller delvist ydes med det formål at opøve færdigheder til at bo i egen bolig.</comment>

			<term id="1110">
				<value>botræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="659">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="659">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[praktisk hjælp]] og [[personlig hjælp]], der ydes som en samlet pleje og omsorg til en [[person]]</gendef>
			<comment>Praktisk og personlig hjælp er den primære ydelse på plejehjem.</comment>

			<term id="668">
				<value>praktisk og personlig hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1018">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1019">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[personlig hjælp]], der har til formål at yde individuel vejledning og/eller fysisk og praktisk hjælp til at spise og drikke</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1065">
				<value>indtagelse af mad og drikke</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1939">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1942">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]] i forbindelse af en [[anbringelse]], hvor samvær mellem på den ene side et [[barn]] eller en [[ung]] og på den anden side [[forældrene||forælder]] foregår under tilstedeværelse af en repræsentant fra [[kommunalforvaltningen||kommunalforvaltning]]</gendef>
			<comment>Modsat &apos;støttet samvær&apos; etableres det overvågede samvær primært af hensyn til barnet, fordi der er bekymring for barnets sikkerhed under samværet eller fordi barnet har det meget svært med samværet.</comment>

			<term id="2202">
				<value>overvåget samvær</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1940">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1943">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]] i forbindelse af en [[anbringelse]], hvor samvær mellem på den ene side et [[barn]] eller en [[ung]] og på den anden side [[forældrene||forælder]] eller andre fra [[barnets||barn]] eller den [[unges||ung]] netværk er støttet af en tredjeperson</gendef>
			<comment>Støtten vil typisk være i form at råd, hjælp og vejledning og er primært rettet imod forældrene. Tredjepersonen kan eksempelvis være en professionel støtteperson, en bisidder, en ven eller et familiemedlem.</comment>

			<term id="2203">
				<value>støttet samvær</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1938">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1941">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]], der i en periode overvåger kommunikationen mellem et [[barn]] eller en [[ung]] og [[forældrene||forælder]] i forbindelse med en [[anbringelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2201">
				<value>telefon- og brevkontrol</value>
			</term>

			<term id="2687">
				<value>kontrol med kommunikation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1937">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1940">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at give kvalificeret vejledning inden for et område</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2200">
				<value>rådgivning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1941">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1944">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der tilkendes for en begrænset periode</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2204">
				<value>midlertidigt ophold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1942">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1945">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der understøtter kroppen eller kropslige funktioner</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2949">
				<value>hjælpemiddel</value>
			</term>

			<term id="2205">
				<value>særligt personligt hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1943">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1946">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af økonomisk tilskud til produkter, som er fremstillet og forhandlet bredt til den almindelige befolkning, og som i særlige tilfælde kan have en konkret kompenserende funktion</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2850">
				<value>støtte til forbrugsgode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1944">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1947">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af kontant tilskud til anskaffelse af bil</gendef>
			<comment>Støtte til bil gives til personer, hvis funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at bilen er en nødvendig forudsætning for at fungere i dagligdagen, herunder muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.</comment>

			<term id="2207">
				<value>støtte til bil</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1945">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1948">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af kontant tilskud til indretning af bolig</gendef>
			<comment>Boligindretningen skal være nødvendig for at gøre boligen egnet for en person med varig funktionsnedsættelse. &#13;Støtten kan i undtagelsestilfælde også gives til anskaffelse af ny bolig.</comment>

			<term id="2208">
				<value>støtte til boligindretning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1946">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1949">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[befordring]], der ydes til en [[person]], som ikke kan benytte offentlige transportmidler</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2209">
				<value>individuel befordring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1947">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1950">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2210">
				<value>undervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1948">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1951">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet</gendef>
			<comment>Støtte til praktiske opgaver i hjemmet kan eksempelvis være hjælp til oprydning, tøjvask, rengøring og vedligeholdelsesopgaver.&#13;Støtte til praktiske opgaver i hjemmet er beslægtet med &apos;praktisk hjælp&apos;, men er en type af &apos;socialpædagogisk støtte&apos; og gives med det formål, som ligger heri.</comment>

			<term id="2240">
				<value>støtte til praktiske opgaver i hjemmet</value>
			</term>

			<term id="2211">
				<value>praktiske opgaver i hjemmet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1949">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1952">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil</gendef>
			<comment>Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til kostvejledning og madplanlægning, indkøb, madlavning og spisning.</comment>

			<term id="2242">
				<value>støtte til indkøb og kost</value>
			</term>

			<term id="2212">
				<value>kost/indkøb</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1950">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1953">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod praktiske og hygiejnemæssige opgaver i relation til [[personen||person]] selv</gendef>
			<comment>Støtte til personlig pleje kan eksempelvis være hjælp til af- og påklædning, toiletbesøg og bad.&#13;Støtte til personlig pleje er beslægtet med &apos;personlig hjælp&apos;, men er en type af &apos;socialpædagogisk støtte&apos; og gives med det formål, som ligger heri.</comment>

			<term id="2241">
				<value>støtte til personlig pleje</value>
			</term>

			<term id="2213">
				<value>personlig pleje</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1951">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1954">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod korrekt brug af medicin</gendef>
			<comment>Støtte til medicinhåndtering kan eksempelvis være hjælp til den rigtige dosering og indtagelse af medicin.</comment>

			<term id="2243">
				<value>støtte til medicinhåndtering</value>
			</term>

			<term id="2214">
				<value>medicinhåndtering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1952">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1955">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod at pleje omgang og kontakt med andre</gendef>
			<comment>Støtte til kontakt og samvær kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie, og det kan være hjælp til at håndtere praktiske aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis brug af transportmidler, færden og bevægelse sammen med andre eller alene, klare læge- og tandlægebesøg og deltagelse i arrangementer, fritidstilbud eller i aktivitets- og samværstilbud.</comment>

			<term id="2245">
				<value>støtte til kontakt og samvær</value>
			</term>

			<term id="2215">
				<value>kontakt/samvær</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1953">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1956">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod formelle og økonomiske opgaver</gendef>
			<comment>Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse af post og personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt kontakt til offentlige og private instanser, herunder banker, foreninger, organisationer og kommunale myndigheder.</comment>

			<term id="2244">
				<value>støtte til administration</value>
			</term>

			<term id="2216">
				<value>administration</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1954">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1957">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der gennem vejledning, omsorg, støtte og kompenserende hjælp har til formål at fastholde eller udvikle en [[persons||person]] [[funktionsevne]] og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til [[personens||person]] situation</gendef>
			<comment>Socialpædagogisk støtte retter sig overvejende imod vedligeholdelse og udvikling af færdigheder i forbindelse med almindelig daglig levevis (ADL), herunder at skabe struktur i hverdagen.&#13;Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål at afbøde de umiddelbare konsekvenser af en progressiv lidelse.</comment>

			<term id="2217">
				<value>socialpædagogisk støtte</value>
			</term>

			<term id="2218">
				<value>socialpædagogisk bistand</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1955">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1958">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at stille en personlig hjælper til rådighed til en specifik opgave eller til opgaver inden for fast afgrænsede ressourcer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2219">
				<value>støttepersonordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1956">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1959">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at give specialiseret hjælp og støtte for at afhjælpe isolation af funktionelt døvblinde</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2220">
				<value>kontaktperson for døvblinde</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1957">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1960">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at yde den konkrete hjælp, der er nødvendig for at kunne komme fra et sted til et andet</gendef>
			<comment>Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte hjælp med overtøj og kørsel i bil eller offentlige transportmidler.</comment>

			<term id="2221">
				<value>ledsageordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1958">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1961">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der er rettet imod uddannelses- og beskæftigelsesmæssige opgaver</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2246">
				<value>støtte til uddannelse og beskæftigelse</value>
			</term>

			<term id="2222">
				<value>uddannelse/beskæftigelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1959">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1962">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der har til formål at forhindre eller minimere en [[fysisk funktionsnedsættelse]] eller [[psykisk funktionsnedsættelse]] eller at fastholde et givet funktionsniveau</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2223">
				<value>vedligeholdelsestræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1960">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1963">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der er tidsbegrænset og specifikt rettet imod en [[persons||person]] [[fysiske funktionsnedsættelse||fysisk funktionsnedsættelse]], og som gives med det formål, at bringe [[personen||person]] tilbage til samme [[funktionsevne]] som tidligere eller til bedst mulige [[funktionsevne]]</gendef>
			<comment>Genoptræning er ofte rettet imod ældre borgere. Genoptræning kan eksempelvis foretages efter en genoptræningsplan fra sundhedsvæsenet.&#13;Genoptræning tager typisk form af vederlagsfri fysio- eller ergoterapi.</comment>

			<term id="2224">
				<value>genoptræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1961">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1964">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[særligt personligt hjælpemiddel]], der bæres direkte på kroppen</gendef>
			<comment>Kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være protese, paryk, ortopædisk hjælpemiddel og stomihjælpemiddel.</comment>

			<term id="2225">
				<value>kropsbåret hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1962">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1965">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[særligt personligt hjælpemiddel]], der ikke bæres direkte på kroppen</gendef>
			<comment>Ikke-kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være diabeteshjælpemiddel, nødkald, informationsteknologisk hjælpemiddel eller kørestol.</comment>

			<term id="2226">
				<value>ikke-kropsbåret hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1963">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1966">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål, gennem pædagogiske og sociale aktiviteter, at give omsorg og støtte til udvikling af sociale og andre almindelige færdigheder</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2227">
				<value>pasning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1964">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1967">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod at håndtere opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2247">
				<value>støtte til varetagelse af forældrerollen</value>
			</term>

			<term id="2228">
				<value>varetagelse af forældrerollen</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1965">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1968">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der har til formål at opøve færdigheder hos en [[person]] med [[synsnedsættelse]] i at færdes i det daglige</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2229">
				<value>mobilitytræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1966">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1969">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der gives til en [[person||person]], hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2695">
				<value>specialundervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1967">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1970">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at sikre, at aftaler, samvær, færden eller kommunikation foregår inden for fastsatte rammer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2231">
				<value>kontrolordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1968">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1971">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]], der stiller et insisterende eller sanktionsbehæftet krav til [[barnet||barn]] eller [[den unge||ung]] om udførelsen af en eller flere konkrete opgaver</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2232">
				<value>ungepålæg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1969">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1972">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontantydelse]], der ydes til dækning af mistede indtægter som følge af hjemmeboende barn eller ung med [[funktionsnedsættelse]] eller [[sociale problemer||socialt problem]]</gendef>
			<comment>Tabt arbejdsfortjeneste kan også ydes i forbindelse med netværksanbringelser.</comment>

			<term id="2686">
				<value>dækning af tabt arbejdsfortjeneste</value>
			</term>

			<term id="2233">
				<value>tabt arbejdsfortjeneste</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1970">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1973">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontantydelse]], der ydes til dækning af udgifter udløst af en [[social indsats]] eller som erstatning for en anden [[social indsats]]</gendef>
			<comment>Økonomisk støtte kan eksempelvis gives til transport, fritidsaktiviteter, øget kontakt mv. i forlængelse af en anbringelse, til efterskoleophold, for at undgå en mere indgribende foranstaltning eller for at fremskynde en hjemsendelse af barnet eller den unge.</comment>

			<term id="2234">
				<value>økonomisk støtte</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1971">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1974">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål at afhjælpe et [[misbrug]]</gendef>
			<comment>Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type.</comment>

			<term id="2235">
				<value>misbrugsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1972">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1975">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at integrere en [[person]] på arbejdsmarkedet og i det almindelige samfundsliv</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2236">
				<value>praktik</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1973">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1976">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der gennemføres med en [[person]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2237">
				<value>individuel behandling</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1974">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1977">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der gennemføres med et [[par]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2238">
				<value>parbehandling</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1975">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1978">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der gennemføres med en [[gruppe||gruppe af personer]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2239">
				<value>gruppebehandling</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2356">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="2359">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>se [[ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2694">
				<value>ydelse (fortsat)</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2167">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="2170">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[aktivitets- og samværsydelse]], der er rettet mod oplevelser</gendef>
			<comment>Oplevelser kan gå fra mere omfattende begivenheder, som fx rejser, over ture og natur- og kulturoplevelser til mindre indtryk, som fx massage.</comment>

			<term id="2776">
				<value>oplevelsesaktivitet</value>
			</term>

			<term id="2479">
				<value>samværsaktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2170">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="2173">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[aktivitets- og samværsydelse]], der er rettet mod bevægelse af kroppen</gendef>
			<comment>Idræt omfatter fx svømning og ridning.</comment>

			<term id="2777">
				<value>idrætsaktivitet</value>
			</term>

			<term id="2483">
				<value>idræt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2176">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="2179">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrugsbehandling]] udført vha. en sundhedsfaglig [[indsats]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2489">
				<value>sundhedsfaglig misbrugsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2178">
		<subject code="2.3.0">Ydelse - Misbrugsbehandling</subject>

		<concept id="2181">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sundhedsfaglig misbrugsbehandling]], hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2491">
				<value>misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2181">
		<subject code="2.3.0">Ydelse - Misbrugsbehandling</subject>

		<concept id="2184">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrugsbehandling]] med ordineret lægemiddel, der har til formål at afbryde eller reducere fysisk afhængighed</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2494">
				<value>afgiftning</value>
				<termref>
					<ref>DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2184">
		<subject code="2.3.0">Ydelse - Misbrugsbehandling</subject>

		<concept id="2187">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrugsbehandling]], der søger at forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt [[misbrug]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2497">
				<value>tilbagefaldsbehandling</value>
				<termref>
					<ref>DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2186">
		<subject code="2.3.0">Ydelse - Misbrugsbehandling</subject>

		<concept id="2189">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der foregår på grundskoleniveau</gendef>
			<gendefref>PUB: Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Grundskoleundervisning kan omfatte både grundskoleniveau I (1.-6. klasse) og II (7.-10. klasse).</comment>

			<term id="2499">
				<value>grundskoleundervisning</value>
				<termref>
					<ref>DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2189">
		<subject code="2.3.0">Ydelse - Misbrugsbehandling</subject>

		<concept id="2192">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel]], der har til formål at erstatte brugen af et rusmiddel med et lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2502">
				<value>substitutionsbehandling</value>
			</term>

			<term id="2503">
				<value>substitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2190">
		<subject code="2.3.0">Ydelse - Misbrugsbehandling</subject>

		<concept id="2193">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel]], der har til formål at reducere brugen af et rusmiddel</gendef>
			<comment>Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter fx behandling med naltraxon, antabus mv.</comment>

			<term id="2504">
				<value>medikamentel tilbagefaldsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2191">
		<subject code="2.3.0">Ydelse - Misbrugsbehandling</subject>

		<concept id="2194">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[misbrugsbehandling]], der er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel</gendef>
			<comment>Misbrugsbehandling uden substitution er fx 12-trinsbehandling, ALF og Teen Challenge-metoden og inkluderer behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med substitutionsbehandling i døgnregi.</comment>

			<term id="2505">
				<value>misbrugsbehandling uden substitution</value>
			</term>

			<term id="2506">
				<value>stoffri behandling</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB) (Sundhedsstyrelsen)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)">
		<created>2007-06-11 13:24:44</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:47</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.tilbudsportalen.dk]]</url>
		<urldate>2007-06-11</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)">
		<created>2008-01-28 11:30:17</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:19</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/wm142741]]</url>
		<urldate>2008-01-28</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning)">
		<created>2009-02-05 08:09:45</created>
		<modified>2009-07-23 13:58:26</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>DanRis-Døgn</title>
		<serial></serial>
		<author>Databasen</author>
		<editor>Carl Verner Skou</editor>
		<organisation>Center for Rusmiddelforskning</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2009</year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.danris.dk]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB) (Sundhedsstyrelsen)">
		<created>2009-02-11 08:21:33</created>
		<modified>2009-07-23 14:00:58</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>Sundhedsstyrelsen</organisation>
		<isbn>87-7676-362-5</isbn>
		<edition>2. udgave</edition>
		<year>2006</year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.sst.dk]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN)">
		<created>2009-02-13 12:49:57</created>
		<modified>2009-07-23 14:00:18</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Dansk Uddannelses-Nomenklatur</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2006</year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.dst.dk]], [[http://www.uvm.dk]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="09.02 Tilbudsportalen - Ydelsesklassifikation">
		<node cid="1910" nid="84442">
			
			<notation>1.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække \nforældrekompetencer</charfeat>
			<posx>33</posx>
			<posy>474</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="218" nid="84543">
			
			<notation>1.2.2</notation>
			<charfeat>LOKATION: \ni køkken eller café</charfeat>
			<posx>347</posx>
			<posy>389</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="208" nid="84549">
			
			<notation>1.5.1</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nrejse</charfeat>
			<posx>1771</posx>
			<posy>393</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84559">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1900</posx>
			<posy>1447</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84558">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>680</posx>
			<posy>1450</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84556">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>317</posx>
			<posy>315</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84555">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>897</posx>
			<posy>1229</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84554">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1598</posx>
			<posy>321</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84545">
			
			<descr1>FUNKTION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1009</posx>
			<posy>638</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84546">
			
			<descr1>INDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>759</posx>
			<posy>916</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84557">
			
			<descr1>AKTIVITETSINDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1811</posx>
			<posy>323</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84547">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>448</posx>
			<posy>1013</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84428">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>495</posx>
			<posy>756</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84522">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>892</posx>
			<posy>112</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84509">
			
			<descr1>RAMME</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1079</posx>
			<posy>318</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84510">
			
			<descr1>PERIODE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2063</posx>
			<posy>315</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84505">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1545</posx>
			<posy>1447</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84506">
			
			<descr1>UDFØRER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>858</posx>
			<posy>318</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84507">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>944</posx>
			<posy>318</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84508">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>692</posx>
			<posy>318</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84426">
			
			<descr1>MÅLGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1988</posx>
			<posy>1447</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84523">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>59</posx>
			<posy>316</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84429">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2155</posx>
			<posy>315</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="84560">
			
			<descr1>NIVEAU</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2139</posx>
			<posy>1450</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="94987">
			
			<descr1>LOKATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>384</posx>
			<posy>315</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="199" nid="84550">
			
			<notation>1.4.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække og styrke \narbejdsmæssige ressorucer</charfeat>
			<posx>1534</posx>
			<posy>388</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="206" nid="84551">
			
			<notation>1.4.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: indgå i egen \nfremstilling af produkter</charfeat>
			<posx>1532</posx>
			<posy>474</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="76" nid="84552">
			
			<notation>1.1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække udførelse \naf jobfunktioner</charfeat>
			<posx>63</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2187" nid="84514">
			
			<notation>1.3.10.2</notation>
			<charfeat>FUNKTION: forhindre opståen eller \nudvikling af gammelt eller nyt misbrug</charfeat>
			<posx>880</posx>
			<posy>781</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="227" nid="84537">
			
			<notation>1.4.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: indgå i \nserviceopgaver</charfeat>
			<posx>1557</posx>
			<posy>857</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1906" nid="84438">
			
			<notation>1.12.3</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt planlagt 3-årigt forløb</charfeat>
			<posx>1693</posx>
			<posy>1698</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1907" nid="84439">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npraktiske opgaver i hjemmet</charfeat>
			<posx>978</posx>
			<posy>1350</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="210" nid="84548">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: iværksætte \nfritidsaktiviteter</charfeat>
			<posx>1866</posx>
			<posy>223</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="215" nid="84544">
			
			<notation>1.5.3</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nstyrkende fysisk aktivitet</charfeat>
			<posx>1771</posx>
			<posy>580</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="219" nid="84540">
			
			<notation>1.2.3</notation>
			<charfeat>LOKATION: \nland- eller skovbrug</charfeat>
			<posx>342</posx>
			<posy>479</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="216" nid="84541">
			
			<notation>1.4.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: genopbygge eller udnytte \narbejdsevne i skånsomt job</charfeat>
			<posx>1521</posx>
			<posy>566</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2170" nid="84520">
			
			<notation>1.2.4</notation>
			<charfeat>FOKUS: oplevelser</charfeat>
			<posx>217</posx>
			<posy>480</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="217" nid="84542">
			
			<notation>1.5.4</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nåndelige eller \næstetiske oplevelser</charfeat>
			<posx>1767</posx>
			<posy>665</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2359" nid="84553">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>1142</posx>
			<posy>1142</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="236" nid="84538">
			
			<notation>1.2.5</notation>
			<charfeat>LOKATION: \nværksted</charfeat>
			<posx>342</posx>
			<posy>562</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1957" nid="84482">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde eller udvikle \nfunktionsevne og selvbestemmelse</charfeat>
			<posx>1313</posx>
			<posy>1350</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1058" nid="109187">
			
			<notation>1.11.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder til \nselvstændigt at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>1478</posx>
			<posy>1525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="223" nid="84536">
			
			<notation>1.4.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: produktions-, \nmontage- eller pakkeopgaver</charfeat>
			<posx>1547</posx>
			<posy>758</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="222" nid="84535">
			
			<notation>1.4.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afprøve arbejdsmæssige \nressourcer og kompetencer i en \nafgrænset periode</charfeat>
			<posx>1512</posx>
			<posy>650</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="659" nid="84534">
			
			<notation>1.7.5 + 1.8.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til personlige \nog praktiske opgaver</charfeat>
			<posx>822</posx>
			<posy>1504</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="106" nid="84533">
			
			<notation>1.7.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: støtte til \nat tage medicin</charfeat>
			<posx>599</posx>
			<posy>1505</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1921" nid="84451">
			
			<notation>1.3.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vurdere og stimulere den \nfysiske, psykiske og sociale udvikling</charfeat>
			<posx>1013</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="117" nid="84532">
			
			<notation>1.12.6</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: unge i 15 \ntil 16-års alderen</charfeat>
			<posx>2004</posx>
			<posy>1697</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="116" nid="84531">
			
			<notation>1.12.5</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: børn i 7 \ntil 14-års alderen</charfeat>
			<posx>2003</posx>
			<posy>1605</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="115" nid="84530">
			
			<notation>1.12.4</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: \nbørn i 6-års alderen</charfeat>
			<posx>2043</posx>
			<posy>1504</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="233" nid="84528">
			
			<notation>1.7.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme \nsundhedsmæssig tilstand</charfeat>
			<posx>596</posx>
			<posy>1606</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="231" nid="84527">
			
			<notation>1.7.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: støtte til \nsondeernæring</charfeat>
			<posx>625</posx>
			<posy>1793</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1019" nid="84526">
			
			<notation>1.7.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vejledning og hjælp \ntil at spise og drikke</charfeat>
			<posx>598</posx>
			<posy>1698</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="118" nid="84525">
			
			<notation>1.12.7</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: unge i 16 \ntil 17-års alderen</charfeat>
			<posx>2007</posx>
			<posy>1792</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2168" nid="84521">
			
			<notation>1.3.4.1</notation>
			<charfeat>FORM: gensidig støtte \nog hjælp</charfeat>
			<posx>435</posx>
			<posy>827</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2179" nid="84518">
			
			<notation>1.3.10.3</notation>
			<charfeat>FUNKTION: sundhedsfaglig indsats</charfeat>
			<posx>841</posx>
			<posy>873</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2173" nid="84519">
			
			<notation>1.2.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: bevægelse \naf kroppen</charfeat>
			<posx>229</posx>
			<posy>386</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2181" nid="84517">
			
			<notation>1.3.10.3.1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: ordineret lægemiddel</charfeat>
			<posx>477</posx>
			<posy>946</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1902" nid="84434">
			
			<notation>1.6.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: lette overgang \ntil at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>2181</posx>
			<posy>480</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1903" nid="84435">
			
			<notation>1.3.11</notation>
			<charfeat>RAMME: del af strafferetlig dom</charfeat>
			<posx>1236</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2194" nid="84511">
			
			<notation>1.3.10.1</notation>
			<charfeat>FUNKTION: uden anvendelse af \nmedicin som substitution</charfeat>
			<posx>837</posx>
			<posy>691</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2192" nid="84512">
			
			<notation>1.3.10.3.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: erstatte et rusmiddel med et lægemiddel</charfeat>
			<posx>240</posx>
			<posy>1204</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2193" nid="84513">
			
			<notation>1.3.10.3.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: reducere \nbrugen af et rusmiddel</charfeat>
			<posx>202</posx>
			<posy>1122</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1977" nid="84502">
			
			<notation>1.3.3</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed et par</charfeat>
			<posx>512</posx>
			<posy>565</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1978" nid="84503">
			
			<notation>1.3.4</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en gruppe</charfeat>
			<posx>502</posx>
			<posy>659</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1976" nid="84501">
			
			<notation>1.3.1</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en person</charfeat>
			<posx>494</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1974" nid="84499">
			
			<notation>1.3.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe et misbrug</charfeat>
			<posx>1039</posx>
			<posy>565</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1969" nid="84494">
			
			<notation>1.12.2</notation>
			<charfeat>FORM: særlig hensyntagen og \nstøtte udover den alm. undervisning</charfeat>
			<posx>1729</posx>
			<posy>1604</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1968" nid="84493">
			
			<notation>1.11.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder hos \nen person med synsnedsættelse</charfeat>
			<posx>1463</posx>
			<posy>1809</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1963" nid="84488">
			
			<notation>1.11.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: generhverve \nfysisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>1466</posx>
			<posy>1616</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1962" nid="84487">
			
			<notation>1.11.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde fysisk \neller psykisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>1436</posx>
			<posy>1717</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1940" nid="84465">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: kvalificeret \nvejledning</charfeat>
			<posx>1169</posx>
			<posy>1350</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1944" nid="84469">
			
			<notation>1.6.1</notation>
			<charfeat>PERIODE: \nbegrænset</charfeat>
			<posx>2005</posx>
			<posy>379</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1918" nid="84448">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nhuse en person</charfeat>
			<posx>2112</posx>
			<posy>224</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1950" nid="84475">
			
			<notation>1.12</notation>
			<charfeat>FORMÅL: formidle og opøve \nviden og færdigheder</charfeat>
			<posx>1950</posx>
			<posy>1348</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="196" nid="84529">
			
			<notation>1.5.2</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nlønnet arbejde i fritiden</charfeat>
			<posx>1785</posx>
			<posy>486</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="237" nid="84539">
			
			<notation>1.5.5</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nreparation eller fremtilling</charfeat>
			<posx>1760</posx>
			<posy>764</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2189" nid="84515">
			
			<notation>1.12.8</notation>
			<charfeat>NIVEAU: grundskole</charfeat>
			<posx>2193</posx>
			<posy>1504</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1934" nid="84460">
			
			<notation>1.6.2</notation>
			<charfeat>PERIODE: \nikke-begrænset</charfeat>
			<posx>1996</posx>
			<posy>480</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1928" nid="84456">
			
			<notation>1.6.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afløse \neller aflaste</charfeat>
			<posx>2185</posx>
			<posy>379</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1926" nid="84455">
			
			<notation>1.11</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve en tilstand</charfeat>
			<posx>1588</posx>
			<posy>1349</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1925" nid="84454">
			
			<notation>1.3.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre en \npersons psykiske tilstand</charfeat>
			<posx>1081</posx>
			<posy>474</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1924" nid="84453">
			
			<notation>1.3.7</notation>
			<charfeat>UDFØRER: talepædagog</charfeat>
			<posx>727</posx>
			<posy>565</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1916" nid="84446">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre \nen given tilstand</charfeat>
			<posx>864</posx>
			<posy>222</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1922" nid="84452">
			
			<notation>1.3.12</notation>
			<charfeat>RAMME: strafferetlig \nforanstaltning overfor unge</charfeat>
			<posx>1233</posx>
			<posy>474</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1920" nid="84450">
			
			<notation>1.3.6</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykolog</charfeat>
			<posx>742</posx>
			<posy>474</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1919" nid="84449">
			
			<notation>1.3.5</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykiater eller anden speciallæge</charfeat>
			<posx>690</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1917" nid="84447">
			
			<notation>1.3.2</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en familie</charfeat>
			<posx>503</posx>
			<posy>474</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1911" nid="84443">
			
			<notation>1.12.1</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt</charfeat>
			<posx>1768</posx>
			<posy>1503</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1913" nid="84444">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nklarlægge situation</charfeat>
			<posx>60</posx>
			<posy>220</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="84440">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>1144</posx>
			<posy>33</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1909" nid="84441">
			
			<notation>1.1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække tilstand, \nevner eller sociale forhold</charfeat>
			<posx>23</posx>
			<posy>565</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1905" nid="84437">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npersonlig pleje</charfeat>
			<posx>694</posx>
			<posy>1350</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1904" nid="84436">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme socialt samvær</charfeat>
			<posx>322</posx>
			<posy>221</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2184" nid="84516">
			
			<notation>1.3.10.3.1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afbryde eller \nreducere fysisk afhængighed</charfeat>
			<posx>281</posx>
			<posy>1037</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1901" nid="84433">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: iværksætte \narbejdslignende aktiviteter</charfeat>
			<posx>1563</posx>
			<posy>223</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>84438</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84441</node1>
			<node2>84444</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84526</node1>
			<node2>84437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84527</node1>
			<node2>84437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84511</node1>
			<node2>84499</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84443</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84514</node1>
			<node2>84499</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84436</node1>
			<node2>84440</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84448</node1>
			<node2>84440</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84536</node1>
			<node2>84433</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84528</node1>
			<node2>84437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84529</node1>
			<node2>84548</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84552</node1>
			<node2>84444</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84465</node1>
			<node2>84553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84544</node1>
			<node2>84548</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84482</node1>
			<node2>84553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84521</node1>
			<node2>84503</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84525</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84452</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84455</node1>
			<node2>84553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84520</node1>
			<node2>84436</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84469</node1>
			<node2>84448</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84537</node1>
			<node2>84433</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84494</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84542</node1>
			<node2>84548</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84541</node1>
			<node2>84433</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84442</node1>
			<node2>84444</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84532</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84435</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84450</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84501</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84447</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84503</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84534</node1>
			<node2>84439</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84534</node1>
			<node2>84437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84449</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84530</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84493</node1>
			<node2>84455</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84515</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84454</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84549</node1>
			<node2>84548</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84434</node1>
			<node2>84448</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84488</node1>
			<node2>84455</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84518</node1>
			<node2>84499</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84433</node1>
			<node2>84440</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84533</node1>
			<node2>84437</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84446</node1>
			<node2>84440</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84540</node1>
			<node2>84436</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84538</node1>
			<node2>84436</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84475</node1>
			<node2>84553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84539</node1>
			<node2>84548</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84453</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84444</node1>
			<node2>84440</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84551</node1>
			<node2>84433</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84487</node1>
			<node2>84455</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84516</node1>
			<node2>84517</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84535</node1>
			<node2>84433</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84512</node1>
			<node2>84517</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84513</node1>
			<node2>84517</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84502</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84531</node1>
			<node2>84475</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84456</node1>
			<node2>84448</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84548</node1>
			<node2>84440</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84519</node1>
			<node2>84436</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84437</node1>
			<node2>84553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84439</node1>
			<node2>84553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84517</node1>
			<node2>84518</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84550</node1>
			<node2>84433</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84543</node1>
			<node2>84436</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84451</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84460</node1>
			<node2>84448</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>84499</node1>
			<node2>84446</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109187</node1>
			<node2>84455</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="03.00 Ydelsesklassifikation - Samlet oversigt">
		<node cid="0" nid="62728">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1743</posx>
			<posy>1449</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62724">
			
			<descr1>MÅLGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2447</posx>
			<posy>1452</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62725">
			
			<descr1>BÅRET PÅ KROPPEN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2213</posx>
			<posy>849</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="64118">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>730</posx>
			<posy>760</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62729">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>633</posx>
			<posy>1445</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62727">
			
			<descr1>ÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2556</posx>
			<posy>334</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62722">
			
			<descr1>STØTTEMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2284</posx>
			<posy>331</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40458">
			
			<descr1>OPGAVE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1503</posx>
			<posy>1455</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40459">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2012</posx>
			<posy>1457</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40541">
			
			<descr1>UDFØRER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1093</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40542">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1179</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40543">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>927</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="40544">
			
			<descr1>RAMME</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1314</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62726">
			
			<descr1>PERIODE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>541</posx>
			<posy>1445</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62720">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1127</posx>
			<posy>116</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62721">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>126</posx>
			<posy>319</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="62723">
			
			<descr1>RAMME</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>328</posx>
			<posy>1457</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="67529">
			
			<descr1>FUNKTION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1244</posx>
			<posy>642</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="67530">
			
			<descr1>INDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>994</posx>
			<posy>920</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="67531">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>683</posx>
			<posy>1017</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="71302">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1833</posx>
			<posy>325</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="71010">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1132</posx>
			<posy>1233</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="71011">
			
			<descr1>LOKATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>473</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="71156">
			
			<descr1>AKTIVITETSINDHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2035</posx>
			<posy>328</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="71449">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>915</posx>
			<posy>1454</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="71450">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2359</posx>
			<posy>1452</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="71451">
			
			<descr1>NIVEAU</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2598</posx>
			<posy>1455</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="89120">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>369</posx>
			<posy>324</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1900" nid="40221">
			
			<notation>1.16.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælpe en person \nmed begrænset funktionsevne</charfeat>
			<posx>1615</posx>
			<posy>1510</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1901" nid="40222">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: iværksætte \narbejdslignende aktiviteter</charfeat>
			<posx>1798</posx>
			<posy>227</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1902" nid="40223">
			
			<notation>1.9.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: lette overgang \ntil at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>659</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1903" nid="40224">
			
			<notation>1.3.11</notation>
			<charfeat>RAMME: del af strafferetlig dom</charfeat>
			<posx>1471</posx>
			<posy>394</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1904" nid="40225">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme socialt samvær</charfeat>
			<posx>387</posx>
			<posy>225</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1905" nid="40226">
			
			<notation>1.11</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npersonlig pleje</charfeat>
			<posx>929</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1906" nid="40227">
			
			<notation>1.18.3</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt planlagt 3-årigt forløb</charfeat>
			<posx>2152</posx>
			<posy>1703</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1907" nid="40228">
			
			<notation>1.13</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npraktiske opgaver i hjemmet</charfeat>
			<posx>1213</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="40229">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>1379</posx>
			<posy>37</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1909" nid="40230">
			
			<notation>1.1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække tilstand, \nevner eller sociale forhold</charfeat>
			<posx>17</posx>
			<posy>568</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1910" nid="40231">
			
			<notation>1.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække \nforældrekompetencer</charfeat>
			<posx>27</posx>
			<posy>477</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1911" nid="40232">
			
			<notation>1.18.1</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt</charfeat>
			<posx>2227</posx>
			<posy>1508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1913" nid="40234">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nklarlægge situation</charfeat>
			<posx>157</posx>
			<posy>224</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1914" nid="40235">
			
			<notation>1.16.7</notation>
			<charfeat>FORMÅL: bistå forældrene \ni.f.m. en anbringelse</charfeat>
			<posx>1642</posx>
			<posy>2102</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1916" nid="40237">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre \nen given tilstand</charfeat>
			<posx>1099</posx>
			<posy>226</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1917" nid="40238">
			
			<notation>1.3.2</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en familie</charfeat>
			<posx>738</posx>
			<posy>478</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1918" nid="40239">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nhuse en person</charfeat>
			<posx>590</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1919" nid="40240">
			
			<notation>1.3.5</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykiater eller anden speciallæge</charfeat>
			<posx>925</posx>
			<posy>394</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1920" nid="40241">
			
			<notation>1.3.6</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykolog</charfeat>
			<posx>977</posx>
			<posy>478</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1921" nid="40242">
			
			<notation>1.3.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vurdere og stimulere den \nfysiske, psykiske og sociale udvikling</charfeat>
			<posx>1248</posx>
			<posy>394</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1922" nid="40243">
			
			<notation>1.3.12</notation>
			<charfeat>RAMME: strafferetlig \nforanstaltning overfor unge</charfeat>
			<posx>1468</posx>
			<posy>478</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1924" nid="40245">
			
			<notation>1.3.7</notation>
			<charfeat>UDFØRER: talepædagog</charfeat>
			<posx>962</posx>
			<posy>569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1925" nid="40246">
			
			<notation>1.3.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre en \npersons psykiske tilstand</charfeat>
			<posx>1316</posx>
			<posy>478</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1926" nid="40247">
			
			<notation>1.17</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve en tilstand</charfeat>
			<posx>2047</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1928" nid="40249">
			
			<notation>1.9.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afløse \neller aflaste</charfeat>
			<posx>663</posx>
			<posy>1509</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1931" nid="40252">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>FORMÅL: imødekomme behov \ngennem udbetaling af penge</charfeat>
			<posx>2568</posx>
			<posy>229</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1932" nid="40253">
			
			<notation>1.7.1</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: nødvendige udgifter \nsom følge af varig \nfunktionsnedsættelse</charfeat>
			<posx>2475</posx>
			<posy>396</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1933" nid="40254">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe følger af \nen funktionsevnenedsættelse</charfeat>
			<posx>2328</posx>
			<posy>228</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1934" nid="40255">
			
			<notation>1.9.2</notation>
			<charfeat>OPHOLD: \nikke-begrænset</charfeat>
			<posx>474</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1935" nid="40256">
			
			<notation>1.8.1</notation>
			<charfeat>RAMME: krav til \nforældremyndighedshavere</charfeat>
			<posx>259</posx>
			<posy>1509</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1936" nid="40257">
			
			<notation>1.16.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: praktisk og \npædagogisk støtte i hjemmet</charfeat>
			<posx>1663</posx>
			<posy>1994</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1938" nid="40259">
			
			<notation>1.16.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: kontinuitet og \nsammenhæng i ungdomssanktion</charfeat>
			<posx>1676</posx>
			<posy>1797</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1939" nid="40260">
			
			<notation>1.16.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forholde sig til barnets/ \nden unges samlede situation</charfeat>
			<posx>1668</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1940" nid="40261">
			
			<notation>1.14</notation>
			<charfeat>FORMÅL: kvalificeret \nvejledning</charfeat>
			<posx>1404</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1941" nid="40262">
			
			<notation>1.8.2</notation>
			<charfeat>RAMME: overvåge kommunikation \nmellem barn/ung og forældrene</charfeat>
			<posx>241</posx>
			<posy>1609</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1942" nid="40263">
			
			<notation>1.8.3</notation>
			<charfeat>RAMME: samvær i tilstedeværelse \naf en myndighedsperson</charfeat>
			<posx>250</posx>
			<posy>1702</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1943" nid="40264">
			
			<notation>1.8.4</notation>
			<charfeat>RAMME: samvær støttet \naf en tredjeperson</charfeat>
			<posx>260</posx>
			<posy>1797</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1944" nid="40265">
			
			<notation>1.9.1</notation>
			<charfeat>PERIODE: \nbegrænset</charfeat>
			<posx>483</posx>
			<posy>1509</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1945" nid="40266">
			
			<notation>1.6.5</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: kropslige funktioner</charfeat>
			<posx>2234</posx>
			<posy>767</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1946" nid="40267">
			
			<notation>1.6.3</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af \nalmindeligt produkt med \nkompenserende funktion</charfeat>
			<posx>2213</posx>
			<posy>559</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1947" nid="40268">
			
			<notation>1.6.1</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af bil</charfeat>
			<posx>2243</posx>
			<posy>398</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1948" nid="40269">
			
			<notation>1.6.2</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: indretning af bolig</charfeat>
			<posx>2209</posx>
			<posy>481</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1949" nid="40270">
			
			<notation>1.6.4</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: individuelle transportmidler</charfeat>
			<posx>2217</posx>
			<posy>668</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1950" nid="40271">
			
			<notation>1.18</notation>
			<charfeat>FORMÅL: formidle og opøve \nviden og færdigheder</charfeat>
			<posx>2409</posx>
			<posy>1353</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1951" nid="40272">
			
			<notation>1.15.6</notation>
			<charfeat>OPGAVE: almindelige \ndagligdags opgaver</charfeat>
			<posx>1336</posx>
			<posy>1999</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1952" nid="40273">
			
			<notation>1.15.2</notation>
			<charfeat>OPGAVE: madlavnings- \nog spiserelaterede opgaver</charfeat>
			<posx>1374</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1953" nid="40274">
			
			<notation>1.15.5</notation>
			<charfeat>OPGAVE: \nhygiejnemæssige opgaver</charfeat>
			<posx>1373</posx>
			<posy>1897</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1954" nid="40275">
			
			<notation>1.15.4</notation>
			<charfeat>OPGAVE: korrekt \nbrug af medicin</charfeat>
			<posx>1362</posx>
			<posy>1797</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1955" nid="40276">
			
			<notation>1.15.3</notation>
			<charfeat>OPGAVE: omgang og \nkontakt med andre</charfeat>
			<posx>1362</posx>
			<posy>1702</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1956" nid="40277">
			
			<notation>1.15.1</notation>
			<charfeat>OPGAVE: formelle \nog økonomiske opgaver</charfeat>
			<posx>1374</posx>
			<posy>1509</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1957" nid="40278">
			
			<notation>1.15</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde eller udvikle \nfunktionsevne og selvbestemmelse</charfeat>
			<posx>1548</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1958" nid="40279">
			
			<notation>1.16</notation>
			<charfeat>FORMÅL: personlig hjælper</charfeat>
			<posx>1779</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1959" nid="40280">
			
			<notation>1.16.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe isolation</charfeat>
			<posx>1632</posx>
			<posy>1702</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1960" nid="40281">
			
			<notation>1.16.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: transport</charfeat>
			<posx>1664</posx>
			<posy>1902</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1961" nid="40282">
			
			<notation>1.15.7</notation>
			<charfeat>OPGAVE: uddannelses- og \nbeskæftigelsesmæssige opgaver</charfeat>
			<posx>1332</posx>
			<posy>2108</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1962" nid="40283">
			
			<notation>1.17.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde fysisk \neller psykisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>1913</posx>
			<posy>1805</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1963" nid="40284">
			
			<notation>1.17.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: generhverve \nfysisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>1943</posx>
			<posy>1605</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1964" nid="40285">
			
			<notation>1.6.5.1</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: ja</charfeat>
			<posx>2092</posx>
			<posy>924</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1965" nid="40286">
			
			<notation>1.6.5.2</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: nej</charfeat>
			<posx>2079</posx>
			<posy>1003</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1966" nid="40287">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: omsorg og støtte \ntil udvikling af færdigheder</charfeat>
			<posx>727</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1967" nid="40288">
			
			<notation>1.15.8</notation>
			<charfeat>OPGAVE: almindelig del \naf forældreansvaret</charfeat>
			<posx>1335</posx>
			<posy>2215</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1968" nid="40289">
			
			<notation>1.17.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder hos \nen person med synsnedsættelse</charfeat>
			<posx>1939</posx>
			<posy>1707</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1969" nid="40290">
			
			<notation>1.18.2</notation>
			<charfeat>FORM: særlig hensyntagen og \nstøtte udover den alm. undervisning</charfeat>
			<posx>2188</posx>
			<posy>1609</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1970" nid="40291">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: sikre rammer \nfor aftaler, færden, samvær \neller kommunikation</charfeat>
			<posx>347</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1971" nid="40292">
			
			<notation>1.8.5</notation>
			<charfeat>RAMME: krav til \nbarnet/den unge</charfeat>
			<posx>268</posx>
			<posy>1906</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1972" nid="40293">
			
			<notation>1.7.2</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: mistede indtægter</charfeat>
			<posx>2452</posx>
			<posy>505</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1973" nid="40294">
			
			<notation>1.7.3</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: udløst af \neller som erstatning for \nen social indsats</charfeat>
			<posx>2493</posx>
			<posy>588</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1974" nid="40295">
			
			<notation>1.3.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe et misbrug</charfeat>
			<posx>1274</posx>
			<posy>569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1975" nid="40296">
			
			<notation>1.12</notation>
			<charfeat>FORMÅL: integration \npå arbejdsmarkedet</charfeat>
			<posx>1072</posx>
			<posy>1354</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1976" nid="40297">
			
			<notation>1.3.1</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en person</charfeat>
			<posx>729</posx>
			<posy>394</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1977" nid="40298">
			
			<notation>1.3.3</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed et par</charfeat>
			<posx>747</posx>
			<posy>569</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1978" nid="40299">
			
			<notation>1.3.4</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en gruppe</charfeat>
			<posx>737</posx>
			<posy>663</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2194" nid="50766">
			
			<notation>1.3.10.1</notation>
			<charfeat>FUNKTION: uden anvendelse af \nmedicin som substitution</charfeat>
			<posx>1072</posx>
			<posy>695</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2192" nid="50764">
			
			<notation>1.3.10.3.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: erstatte et rusmiddel med et lægemiddel</charfeat>
			<posx>475</posx>
			<posy>1208</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2193" nid="50765">
			
			<notation>1.3.10.3.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: reducere \nbrugen af et rusmiddel</charfeat>
			<posx>437</posx>
			<posy>1126</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2187" nid="50759">
			
			<notation>1.3.10.2</notation>
			<charfeat>FUNKTION: forhindre opståen eller \nudvikling af gammelt eller nyt misbrug</charfeat>
			<posx>1115</posx>
			<posy>785</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2189" nid="50761">
			
			<notation>1.18.8</notation>
			<charfeat>NIVEAU: grundskole</charfeat>
			<posx>2652</posx>
			<posy>1509</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2184" nid="50756">
			
			<notation>1.3.10.3.1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afbryde eller \nreducere fysisk afhængighed</charfeat>
			<posx>516</posx>
			<posy>1041</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2181" nid="50753">
			
			<notation>1.3.10.3.1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: ordineret lægemiddel</charfeat>
			<posx>712</posx>
			<posy>950</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2179" nid="50751">
			
			<notation>1.3.10.3</notation>
			<charfeat>FUNKTION: sundhedsfaglig indsats</charfeat>
			<posx>1076</posx>
			<posy>877</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2173" nid="50745">
			
			<notation>1.2.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: bevægelse \naf kroppen</charfeat>
			<posx>308</posx>
			<posy>392</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2170" nid="50742">
			
			<notation>1.2.2</notation>
			<charfeat>FOKUS: oplevelser</charfeat>
			<posx>273</posx>
			<posy>485</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2168" nid="50740">
			
			<notation>1.3.4.1</notation>
			<charfeat>FORM: gensidig støtte \nog hjælp</charfeat>
			<posx>670</posx>
			<posy>831</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="118" nid="67985">
			
			<notation>1.18.7</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: unge i 16 \ntil 17-års alderen</charfeat>
			<posx>2466</posx>
			<posy>1797</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1019" nid="67992">
			
			<notation>1.11.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vejledning og hjælp \ntil at spise og drikke</charfeat>
			<posx>833</posx>
			<posy>1702</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="231" nid="67989">
			
			<notation>1.11.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: støtte til \nsondeernæring</charfeat>
			<posx>860</posx>
			<posy>1797</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="233" nid="67990">
			
			<notation>1.11.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme \nsundhedsmæssig tilstand</charfeat>
			<posx>831</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="196" nid="67986">
			
			<notation>1.5.2</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nlønnet arbejde i fritiden</charfeat>
			<posx>2018</posx>
			<posy>482</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="115" nid="67982">
			
			<notation>1.18.4</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: \nbørn i 6-års alderen</charfeat>
			<posx>2502</posx>
			<posy>1509</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="116" nid="67983">
			
			<notation>1.18.5</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: børn i 7 \ntil 14-års alderen</charfeat>
			<posx>2462</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="117" nid="67984">
			
			<notation>1.18.6</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: unge i 15 \ntil 16-års alderen</charfeat>
			<posx>2463</posx>
			<posy>1702</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="106" nid="67980">
			
			<notation>1.11.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: støtte til \nat tage medicin</charfeat>
			<posx>834</posx>
			<posy>1509</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="659" nid="67973">
			
			<notation>1.11.5 + 1.13.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til personlige \nog praktiske opgaver</charfeat>
			<posx>1057</posx>
			<posy>1508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="222" nid="67968">
			
			<notation>1.4.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afprøve arbejdsmæssige \nressourcer og kompetencer i en \nafgrænset periode</charfeat>
			<posx>1747</posx>
			<posy>654</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="223" nid="67969">
			
			<notation>1.4.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: produktions-, \nmontage- eller pakkeopgaver</charfeat>
			<posx>1782</posx>
			<posy>762</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="227" nid="67970">
			
			<notation>1.4.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: indgå i \nserviceopgaver</charfeat>
			<posx>1792</posx>
			<posy>861</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="236" nid="67971">
			
			<notation>1.2.5</notation>
			<charfeat>LOKATION: \nværksted</charfeat>
			<posx>515</posx>
			<posy>582</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="237" nid="67972">
			
			<notation>1.5.5</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nreparation eller fremtilling</charfeat>
			<posx>2016</posx>
			<posy>777</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="219" nid="67967">
			
			<notation>1.2.4</notation>
			<charfeat>LOKATION: \nland- eller skovbrug</charfeat>
			<posx>500</posx>
			<posy>481</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="216" nid="67964">
			
			<notation>1.4.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: genopbygge eller udnytte \narbejdsevne i skånsomt job</charfeat>
			<posx>1756</posx>
			<posy>570</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="217" nid="67965">
			
			<notation>1.5.4</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nåndelige eller \næstetiske oplevelser</charfeat>
			<posx>2000</posx>
			<posy>669</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="218" nid="67966">
			
			<notation>1.2.3</notation>
			<charfeat>LOKATION: \ni køkken eller café</charfeat>
			<posx>508</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="215" nid="67963">
			
			<notation>1.5.3</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nstyrkende fysisk aktivitet</charfeat>
			<posx>2027</posx>
			<posy>579</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="210" nid="67961">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: iværksætte \nfritidsaktiviteter</charfeat>
			<posx>2101</posx>
			<posy>227</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="208" nid="67960">
			
			<notation>1.5.1</notation>
			<charfeat>AKTIVITETSINDHOLD: \nrejse</charfeat>
			<posx>2004</posx>
			<posy>397</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="199" nid="67958">
			
			<notation>1.4.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække og styrke \narbejdsmæssige ressorucer</charfeat>
			<posx>1769</posx>
			<posy>392</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="206" nid="67959">
			
			<notation>1.4.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: indgå i egen \nfremstilling af produkter</charfeat>
			<posx>1767</posx>
			<posy>478</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="76" nid="67957">
			
			<notation>1.1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække udførelse \naf jobfunktioner</charfeat>
			<posx>57</posx>
			<posy>393</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2359" nid="70725">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>1377</posx>
			<posy>1146</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1058" nid="103352">
			
			<notation>1.17.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder til \nselvstændigt at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>1953</posx>
			<posy>1517</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>67969</node1>
			<node2>40222</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40230</node1>
			<node2>40234</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67986</node1>
			<node2>67961</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67989</node1>
			<node2>40226</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40276</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40280</node1>
			<node2>40279</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40255</node1>
			<node2>40239</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67992</node1>
			<node2>40226</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40253</node1>
			<node2>40252</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40232</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50766</node1>
			<node2>40295</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40243</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40268</node1>
			<node2>40254</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40234</node1>
			<node2>40229</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40261</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40227</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50759</node1>
			<node2>40295</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67957</node1>
			<node2>40234</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40294</node1>
			<node2>40252</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67990</node1>
			<node2>40226</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40281</node1>
			<node2>40279</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67985</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67963</node1>
			<node2>67961</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40260</node1>
			<node2>40279</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40296</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40247</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40278</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40222</node1>
			<node2>40229</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40225</node1>
			<node2>40229</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67980</node1>
			<node2>40226</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40269</node1>
			<node2>40254</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40266</node1>
			<node2>40254</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67973</node1>
			<node2>40226</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40240</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40293</node1>
			<node2>40252</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67960</node1>
			<node2>67961</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40273</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40299</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40257</node1>
			<node2>40279</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40289</node1>
			<node2>40247</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67973</node1>
			<node2>40228</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40254</node1>
			<node2>40229</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40223</node1>
			<node2>40239</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40270</node1>
			<node2>40254</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50751</node1>
			<node2>40295</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40288</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40284</node1>
			<node2>40247</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67982</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40252</node1>
			<node2>40229</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40235</node1>
			<node2>40279</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50761</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40272</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40221</node1>
			<node2>40279</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40285</node1>
			<node2>40266</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40238</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40264</node1>
			<node2>40291</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40275</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40277</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40259</node1>
			<node2>40279</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40246</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40298</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40245</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40286</node1>
			<node2>40266</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50742</node1>
			<node2>40225</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40256</node1>
			<node2>40291</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40249</node1>
			<node2>40239</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67961</node1>
			<node2>40229</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40271</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67972</node1>
			<node2>67961</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67971</node1>
			<node2>40225</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67967</node1>
			<node2>40225</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40274</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40297</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40282</node1>
			<node2>40278</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67983</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40292</node1>
			<node2>40291</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40241</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40231</node1>
			<node2>40234</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67965</node1>
			<node2>67961</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40265</node1>
			<node2>40239</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40291</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67984</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67964</node1>
			<node2>40222</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40263</node1>
			<node2>40291</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50745</node1>
			<node2>40225</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67958</node1>
			<node2>40222</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67970</node1>
			<node2>40222</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40242</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50765</node1>
			<node2>50753</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40287</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40239</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50764</node1>
			<node2>50753</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40290</node1>
			<node2>40271</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40295</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40267</node1>
			<node2>40254</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40226</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67968</node1>
			<node2>40222</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50753</node1>
			<node2>50751</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40279</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40228</node1>
			<node2>70725</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67966</node1>
			<node2>40225</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40283</node1>
			<node2>40247</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50756</node1>
			<node2>50753</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40237</node1>
			<node2>40229</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>50740</node1>
			<node2>40299</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>67959</node1>
			<node2>40222</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40262</node1>
			<node2>40291</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>40224</node1>
			<node2>40237</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation">
		<node cid="1967" nid="95707">
			
			<notation>1.10.8</notation>
			<charfeat>OPGAVE: almindelig del \naf forældreansvaret</charfeat>
			<posx>394</posx>
			<posy>2106</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1949" nid="95689">
			
			<notation>1.4.4</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: individuelle transportmidler</charfeat>
			<posx>920</posx>
			<posy>673</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1968" nid="95708">
			
			<notation>1.12.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder hos \nen person med synsnedsættelse</charfeat>
			<posx>910</posx>
			<posy>1614</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1955" nid="95695">
			
			<notation>1.10.3</notation>
			<charfeat>OPGAVE: omgang og \nkontakt med andre</charfeat>
			<posx>421</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1950" nid="95690">
			
			<notation>1.13</notation>
			<charfeat>FORMÅL: formidle og opøve \nviden og færdigheder</charfeat>
			<posx>1164</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1951" nid="95691">
			
			<notation>1.10.6</notation>
			<charfeat>OPGAVE: almindelige \ndagligdags opgaver</charfeat>
			<posx>395</posx>
			<posy>1904</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1952" nid="95692">
			
			<notation>1.10.2</notation>
			<charfeat>OPGAVE: madlavnings- \nog spiserelaterede opgaver</charfeat>
			<posx>433</posx>
			<posy>1512</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1953" nid="95693">
			
			<notation>1.10.5</notation>
			<charfeat>OPGAVE: \nhygiejnemæssige opgaver</charfeat>
			<posx>432</posx>
			<posy>1804</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1965" nid="95705">
			
			<notation>1.4.5.1</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: nej</charfeat>
			<posx>1067</posx>
			<posy>907</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1964" nid="95704">
			
			<notation>1.4.5.2</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: ja</charfeat>
			<posx>1090</posx>
			<posy>987</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1962" nid="95702">
			
			<notation>1.12.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde fysisk \neller psykisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>912</posx>
			<posy>1708</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1963" nid="95703">
			
			<notation>1.12.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: generhverve \nfysisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>914</posx>
			<posy>1517</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1961" nid="95701">
			
			<notation>1.10.7</notation>
			<charfeat>OPGAVE: uddannelses- og \nbeskæftigelsesmæssige opgaver</charfeat>
			<posx>391</posx>
			<posy>2005</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1960" nid="95700">
			
			<notation>1.11.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: transport</charfeat>
			<posx>683</posx>
			<posy>1600</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1959" nid="95699">
			
			<notation>1.11.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe isolation</charfeat>
			<posx>651</posx>
			<posy>1513</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1958" nid="95698">
			
			<notation>1.11</notation>
			<charfeat>FORMÅL: personlig hjælper</charfeat>
			<posx>763</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1956" nid="95696">
			
			<notation>1.10.1</notation>
			<charfeat>OPGAVE: formelle \nog økonomiske opgaver</charfeat>
			<posx>433</posx>
			<posy>1422</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1957" nid="95697">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde eller udvikle \nfunktionsevne og selvbestemmelse</charfeat>
			<posx>532</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1948" nid="95688">
			
			<notation>1.4.2</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: indretning af bolig</charfeat>
			<posx>935</posx>
			<posy>481</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1954" nid="95694">
			
			<notation>1.10.4</notation>
			<charfeat>OPGAVE: korrekt \nbrug af medicin</charfeat>
			<posx>421</posx>
			<posy>1708</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1946" nid="95686">
			
			<notation>1.4.3</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af \nalmindeligt produkt med \nkompenserende funktion</charfeat>
			<posx>939</posx>
			<posy>560</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1947" nid="95687">
			
			<notation>1.4.1</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af bil</charfeat>
			<posx>969</posx>
			<posy>401</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1945" nid="95685">
			
			<notation>1.4.5</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: kropslige funktioner</charfeat>
			<posx>911</posx>
			<posy>756</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1944" nid="95684">
			
			<notation>1.6.2</notation>
			<charfeat>PERIODE: \nbegrænset</charfeat>
			<posx>1391</posx>
			<posy>485</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1940" nid="95680">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: kvalificeret \nvejledning</charfeat>
			<posx>388</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1934" nid="95675">
			
			<notation>1.6.1</notation>
			<charfeat>OPHOLD: \nikke-begrænset</charfeat>
			<posx>1389</posx>
			<posy>396</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1933" nid="95674">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe følger af \nen funktionsevnenedsættelse</charfeat>
			<posx>819</posx>
			<posy>239</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1932" nid="95673">
			
			<notation>1.5.1</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: nødvendige udgifter \nsom følge af varig \nfunktionsnedsættelse</charfeat>
			<posx>1170</posx>
			<posy>393</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1931" nid="95672">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: imødekomme behov \ngennem udbetaling af penge</charfeat>
			<posx>1089</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1928" nid="95671">
			
			<notation>1.6.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afløse \neller aflaste</charfeat>
			<posx>1569</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1926" nid="95670">
			
			<notation>1.12</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve en tilstand</charfeat>
			<posx>968</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1925" nid="95669">
			
			<notation>1.2.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre en \npersons psykiske tilstand</charfeat>
			<posx>359</posx>
			<posy>602</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1924" nid="95668">
			
			<notation>1.2.8</notation>
			<charfeat>UDFØRER: talepædagog</charfeat>
			<posx>591</posx>
			<posy>607</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1921" nid="95666">
			
			<notation>1.2.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vurdere og stimulere den \nfysiske, psykiske og sociale udvikling</charfeat>
			<posx>291</posx>
			<posy>501</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1922" nid="95667">
			
			<notation>1.2.2</notation>
			<charfeat>RAMME: strafferetlig \nforanstaltning overfor unge</charfeat>
			<posx>20</posx>
			<posy>502</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1920" nid="95665">
			
			<notation>1.2.6</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykolog</charfeat>
			<posx>603</posx>
			<posy>424</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1919" nid="95664">
			
			<notation>1.2.7</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykiater eller anden speciallæge</charfeat>
			<posx>532</posx>
			<posy>502</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1918" nid="95663">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nhuse en person</charfeat>
			<posx>1507</posx>
			<posy>242</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1916" nid="95661">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre \nen given tilstand</charfeat>
			<posx>409</posx>
			<posy>238</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1911" nid="95658">
			
			<notation>1.13.1</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt</charfeat>
			<posx>1222</posx>
			<posy>1443</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="95655">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>820</posx>
			<posy>35</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1907" nid="95654">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npraktiske opgaver i hjemmet</charfeat>
			<posx>197</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1906" nid="95653">
			
			<notation>1.13.3</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt planlagt 3-årigt forløb</charfeat>
			<posx>1147</posx>
			<posy>1616</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1905" nid="95652">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npersonlig pleje</charfeat>
			<posx>53</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1904" nid="95651">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme socialt samvær</charfeat>
			<posx>72</posx>
			<posy>236</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1903" nid="95650">
			
			<notation>1.2.1</notation>
			<charfeat>RAMME: del af strafferetlig dom</charfeat>
			<posx>23</posx>
			<posy>423</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1902" nid="95649">
			
			<notation>1.6.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: lette overgang \ntil at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>1572</posx>
			<posy>483</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1901" nid="95648">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: iværksætte \narbejdslignende aktiviteter</charfeat>
			<posx>566</posx>
			<posy>237</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95646">
			
			<descr1>STØTTEMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>857</posx>
			<posy>331</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95644">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1541</posx>
			<posy>331</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95645">
			
			<descr1>ÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1169</posx>
			<posy>330</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95642">
			
			<descr1>BÅRET PÅ KROPPEN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1013</posx>
			<posy>844</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95640">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>757</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95719">
			
			<descr1>OPGAVE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>511</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95720">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>949</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95721">
			
			<descr1>UDFØRER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>495</posx>
			<posy>341</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95722">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>387</posx>
			<posy>339</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95724">
			
			<descr1>RAMME</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>249</posx>
			<posy>340</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95725">
			
			<descr1>PERIODE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1449</posx>
			<posy>331</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95737">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>549</posx>
			<posy>132</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95770">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>352</posx>
			<posy>1183</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95774">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1214</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1900" nid="95647">
			
			<notation>1.11.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælpe en person \nmed begrænset funktionsevne</charfeat>
			<posx>630</posx>
			<posy>1421</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1058" nid="103351">
			
			<notation>1.12.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder til \nselvstændigt at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>915</posx>
			<posy>1426</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1969" nid="95709">
			
			<notation>1.13.2</notation>
			<charfeat>FORM: særlig hensyntagen og \nstøtte udover den alm. undervisning</charfeat>
			<posx>1183</posx>
			<posy>1517</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1974" nid="95714">
			
			<notation>1.2.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe et misbrug</charfeat>
			<posx>317</posx>
			<posy>422</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="659" nid="95749">
			
			<notation>1.7 + 1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til personlige \nog praktiske opgaver</charfeat>
			<posx>111</posx>
			<posy>1408</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2359" nid="95768">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>612</posx>
			<posy>1090</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>95670</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95653</node1>
			<node2>95690</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95680</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95658</node1>
			<node2>95690</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95673</node1>
			<node2>95672</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95695</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95699</node1>
			<node2>95698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95675</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95687</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95697</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95688</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95651</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95648</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95685</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95649</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95667</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95689</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95707</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95703</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95672</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95708</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95692</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95691</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95664</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95661</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95698</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95700</node1>
			<node2>95698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95666</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95650</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95705</node1>
			<node2>95685</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95704</node1>
			<node2>95685</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95669</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95693</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95696</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95694</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95668</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95671</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95701</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95690</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95684</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95665</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95654</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95709</node1>
			<node2>95690</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95652</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95714</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95686</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95749</node1>
			<node2>95652</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95749</node1>
			<node2>95654</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95674</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95647</node1>
			<node2>95698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95702</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>103351</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95663</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="07.01 Børn og unge - Ydelsesklassifikation">
		<node cid="1969" nid="105403">
			
			<notation>1.15.1</notation>
			<charfeat>FORM: særlig hensyntagen og \nstøtte udover den alm. undervisning</charfeat>
			<posx>1208</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1966" nid="105400">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: omsorg og \nstøtte til udvikling \naf færdigheder</charfeat>
			<posx>151</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1965" nid="105399">
			
			<notation>1.4.5.2</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: nej</charfeat>
			<posx>1023</posx>
			<posy>980</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1964" nid="105398">
			
			<notation>1.4.5.1</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: ja</charfeat>
			<posx>1036</posx>
			<posy>901</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105339">
			
			<descr1>ÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1076</posx>
			<posy>307</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105417">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>409</posx>
			<posy>299</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105415">
			
			<descr1>UDFØRER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>503</posx>
			<posy>295</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105416">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>615</posx>
			<posy>299</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105414">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1026</posx>
			<posy>1397</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105433">
			
			<descr1>RAMME</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1329</posx>
			<posy>306</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105431">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>450</posx>
			<posy>117</posy>
			<scale>8</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105432">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>81</posx>
			<posy>298</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105340">
			
			<descr1>STØTTEMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>793</posx>
			<posy>301</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105468">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1254</posx>
			<posy>1393</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105464">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>428</posx>
			<posy>1195</posy>
			<scale>8</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="106068">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>51</posx>
			<posy>1406</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105336">
			
			<descr1>BÅRET PÅ KROPPEN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>961</posx>
			<posy>842</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105334">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>837</posx>
			<posy>1408</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1963" nid="105397">
			
			<notation>1.14.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: generhverve \nfysisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>1001</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1962" nid="105396">
			
			<notation>1.14.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde fysisk \neller psykisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>971</posx>
			<posy>1564</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1959" nid="105393">
			
			<notation>1.13.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe isolation</charfeat>
			<posx>726</posx>
			<posy>1564</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1973" nid="105407">
			
			<notation>1.5.3</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: udløst af \neller som erstatning for \nen social indsats</charfeat>
			<posx>1123</posx>
			<posy>579</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1905" nid="105346">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npersonlig pleje</charfeat>
			<posx>302</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1975" nid="105409">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nintegration på \narbejdsmarkedet</charfeat>
			<posx>444</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1974" nid="105408">
			
			<notation>1.3.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe et misbrug</charfeat>
			<posx>658</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1904" nid="105345">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme socialt samvær</charfeat>
			<posx>199</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1916" nid="105355">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre \nen given tilstand</charfeat>
			<posx>509</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1917" nid="105356">
			
			<notation>1.3.1</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en familie</charfeat>
			<posx>318</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1972" nid="105406">
			
			<notation>1.5.2</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: mistede indtægter</charfeat>
			<posx>1077</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1971" nid="105405">
			
			<notation>1.6.5</notation>
			<charfeat>RAMME: krav til \nbarnet/den unge</charfeat>
			<posx>1398</posx>
			<posy>793</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1960" nid="105394">
			
			<notation>1.13.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: transport</charfeat>
			<posx>758</posx>
			<posy>1744</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1958" nid="105392">
			
			<notation>1.13</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \npersonlig hjælper</charfeat>
			<posx>842</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1970" nid="105404">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: sikre rammer for aftaler, \nsamvær eller kommunikation</charfeat>
			<posx>1272</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2359" nid="105462">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>616</posx>
			<posy>1096</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1902" nid="105343">
			
			<notation>1.7.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: lette overgang \ntil at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>60</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1950" nid="105384">
			
			<notation>1.15</notation>
			<charfeat>FORMÅL: formidle og opøve \nviden og færdigheder</charfeat>
			<posx>1186</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1948" nid="105382">
			
			<notation>1.4.2</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: indretning af bolig</charfeat>
			<posx>876</posx>
			<posy>460</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1949" nid="105383">
			
			<notation>1.4.4</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: individuelle transportmidler</charfeat>
			<posx>861</posx>
			<posy>652</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1946" nid="105380">
			
			<notation>1.4.3</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af almindeligt \nprodukt med kompenserende funktion</charfeat>
			<posx>880</posx>
			<posy>539</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1947" nid="105381">
			
			<notation>1.4.1</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af bil</charfeat>
			<posx>910</posx>
			<posy>378</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1942" nid="105376">
			
			<notation>1.6.3</notation>
			<charfeat>RAMME: samvær i tilstedeværelse \naf en myndighedsperson</charfeat>
			<posx>1379</posx>
			<posy>589</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1943" nid="105377">
			
			<notation>1.6.4</notation>
			<charfeat>RAMME: samvær støttet \naf en tredjeperson</charfeat>
			<posx>1389</posx>
			<posy>684</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1945" nid="105379">
			
			<notation>1.4.5</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: kropslige funktioner</charfeat>
			<posx>852</posx>
			<posy>751</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1926" nid="105364">
			
			<notation>1.14</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nopøve en tilstand</charfeat>
			<posx>1047</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1931" nid="105366">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: imødekomme behov \ngennem udbetaling af penge</charfeat>
			<posx>1021</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1932" nid="105367">
			
			<notation>1.5.1</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: nødvendige udgifter \nsom følge af varig \nfunktionsnedsættelse</charfeat>
			<posx>1112</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1933" nid="105368">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe følger af \nen funktionsevnenedsættelse</charfeat>
			<posx>748</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1935" nid="105370">
			
			<notation>1.6.1</notation>
			<charfeat>RAMME: krav til \nforældremyndighedshavere</charfeat>
			<posx>1389</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1936" nid="105371">
			
			<notation>1.13.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: praktisk og \npædagogisk støtte i hjemmet</charfeat>
			<posx>757</posx>
			<posy>1851</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1938" nid="105372">
			
			<notation>1.13.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: kontinuitet og \nsammenhæng i ungdomssanktion</charfeat>
			<posx>770</posx>
			<posy>1654</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1939" nid="105373">
			
			<notation>1.13.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forholde sig til barnets/ \nden unges samlede situation</charfeat>
			<posx>762</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1940" nid="105374">
			
			<notation>1.12</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nkvalificeret \nvejledning</charfeat>
			<posx>723</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1941" nid="105375">
			
			<notation>1.6.2</notation>
			<charfeat>RAMME: overvåge kommunikation \nmellem barn/ung og forældrene</charfeat>
			<posx>1369</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1918" nid="105357">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nhuse en person</charfeat>
			<posx>31</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1921" nid="105360">
			
			<notation>1.3.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vurdere og stimulere den \nfysiske, psykiske og sociale udvikling</charfeat>
			<posx>636</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1920" nid="105359">
			
			<notation>1.3.2</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykolog</charfeat>
			<posx>453</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1913" nid="105353">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nklarlægge situation</charfeat>
			<posx>47</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1914" nid="105354">
			
			<notation>1.13.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: bistå forældrene \ni.f.m. en anbringelse</charfeat>
			<posx>736</posx>
			<posy>1959</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="105349">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>642</posx>
			<posy>35</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1909" nid="105350">
			
			<notation>1.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække tilstand, \nevner eller sociale forhold</charfeat>
			<posx>55</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1910" nid="105351">
			
			<notation>1.1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække \nforældrekompetencer</charfeat>
			<posx>69</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1907" nid="105348">
			
			<notation>1.11</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npraktiske opgaver \ni hjemmet</charfeat>
			<posx>580</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>105345</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105360</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105356</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105377</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105372</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105357</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105359</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105399</node1>
			<node2>105379</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105351</node1>
			<node2>105353</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105373</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105405</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105379</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105355</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105392</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105367</node1>
			<node2>105366</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105382</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105408</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105384</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105380</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105346</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105366</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105354</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105374</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105375</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105370</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105368</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105376</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105350</node1>
			<node2>105353</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105397</node1>
			<node2>105364</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105409</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105407</node1>
			<node2>105366</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105371</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105403</node1>
			<node2>105384</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105393</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105398</node1>
			<node2>105379</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105400</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105348</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105364</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105406</node1>
			<node2>105366</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105343</node1>
			<node2>105357</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105394</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105381</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105396</node1>
			<node2>105364</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105383</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105404</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105353</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN