05.00 Generelle socialfaglige begreber.xml

05.00 Generelle socialfaglige begreber.xml — Extensible Markup Language (XML), 22 kB (22619 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1905">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1908">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en [[borger]]</gendef>
			<comment>En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.&#13;Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan leveres til en samlet målgruppe.</comment>

			<term id="2165">
				<value>ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="833">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="833">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forvaltningsinstitution, der har kompetence til at træffe [[afgørelser||afgørelse]] på et bestemt område</gendef>
			<gendefref>Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="850">
				<value>myndighed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="744">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="744">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der har en væsentlig, individuel, direkte og retslig interesse i en [[myndighedssag]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="756">
				<value>part</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="743">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="743">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er indbygger i kommune, region eller stat</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="755">
				<value>borger</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1046">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1047">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[indsats]], der består af en eller flere [[ydelser||ydelse]], som leveres af et eller flere [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1097">
				<value>social indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="735">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="735">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[beslutning]], der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for en [[borger]] i en given [[sag]]</gendef>
			<comment>En afgørelse kan både omhandle én eller flere ydelser og omhandle omfanget af den eller de tilkendte ydelser. En afgørelse kan også have karakter af et afslag.&#13;Afgørelse omtales i visse sammenhænge også som &apos;bevilling&apos;, dvs. som det at en eller flere ydelser er bevilliget.&#13;&apos;Fastsættelse af ret&apos; præciserer ombudsmanden som &quot;en offentlig myndigheds ensidige og for borgeren bindende tilkendegivelse om forhold af væsentlig betydning for de berørte&quot;.</comment>

			<term id="747">
				<value>afgørelse</value>
				<termref>
					<ref>PUB: At skrive en afgørelse (Ankestyrelsen)</ref>
					<refloc>s. 7</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Sag - afgørelse - part</ref>
					<refloc>s. 33, 34 og 43</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="678">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="678">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>situation, problem eller opgave for en [[borger]] eller en [[forvaltningsmyndighed]] der ligger indenfor [[forvaltningsmyndighedens||forvaltningsmyndighed]] kompetenceområde, og som [[forvaltningsmyndigheden||forvaltningsmyndighed]] forholder sig til med henblik på afklaring eller handling</gendef>
			<gendefref>Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="687">
				<value>myndighedssag</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1044">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1045">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der leveres af ét [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1120">
				<value>tilbudsindsats</value>
			</term>

			<term id="1095">
				<value>leverandørindsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1047">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1048">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der omfatter alle [[enkeltindsatser||enkeltindsats]] i relation til én [[borger]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1098">
				<value>samlet indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1048">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1049">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der tilkendes en [[borger]] i én [[afgørelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1099">
				<value>enkeltindsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1419">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1420">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der iværksættes uden en [[afgørelse]]</gendef>
			<comment>Ikke-visiterede indsatser kan eksempelvis være rådgivning, forebyggelse, indgå i opsøgende arbejde eller være ydelser, der kan gives ved selvvisitation.</comment>

			<term id="1583">
				<value>ikke-visiteret indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1418">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1419">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der iværksættes på baggrund af en eller flere [[afgørelser||afgørelse]]</gendef>
			<comment>Myndigheden kan kun træffe afgørelser i forhold til en borger. Dermed vil visiterede indsatser altid være begrænsede til enkeltpersoner.</comment>

			<term id="1581">
				<value>visiteret indsats</value>
			</term>

			<term id="1582">
				<value>tilkendt indsats</value>
			</term>

			<term id="2851">
				<value>tildelt indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1480">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1481">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], der er koncentreret og målrettet mod et resultat</gendef>
			<comment>En indsats indebærer, at der over et afgrænset tidsrum anvendes (ekstra) ressourcer med henblik på at opnå et resultat.</comment>

			<term id="1677">
				<value>indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1994">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1997">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer er genstand for en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Definitionen er tillempet efter NBS: &apos;gruppe af individer, der er genstand for en indsats&apos;.</comment>

			<term id="2268">
				<value>målgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2069">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2072">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisation, der leverer [[ydelser||ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2353">
				<value>tilbud</value>
			</term>

			<term id="2354">
				<value>leverandør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2015">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="2018">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[individ]], der er et menneske</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2290">
				<value>person</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Sag - afgørelse - part">
		<created>2007-08-28 22:29:13</created>
		<modified>2010-08-20 09:36:26</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>&quot;Sag - afgørelse - part&quot; i Forvaltningsret</title>
		<serial></serial>
		<author>Hans Gammeltoft-Hansen</author>
		<editor>Hans Gammeltoft-Hansen</editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2003</year>
		<publisher>Jurist og økonomforbundets forlag</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: At skrive en afgørelse (Ankestyrelsen)">
		<created>2007-08-31 07:40:30</created>
		<modified>2009-07-23 10:32:37</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>At skrive en afgørelse</title>
		<serial></serial>
		<author>Den Sociale Ankestyrelse</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Ankestyrelsen</organisation>
		<isbn>87-7811-300-8 (elektronisk version)</isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher>Jannerup offset</publisher>
		<url>[[http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=257]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref>j.nr. 281-03</noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation">
		<created>2008-01-25 09:58:46</created>
		<modified>2008-01-25 09:58:46</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="Digital Strategi, Indsatsområde 1, Delprojekt 1: Generiske Sagsbehandlingsbegreber">
		<created>2008-01-31 10:03:25</created>
		<modified>2008-01-31 10:03:25</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="05.00 Generelle socialfaglige begreber">
		<node cid="833" nid="1612">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat>FOKUS: kompetence til \nat træffe afgørelse</charfeat>
			<posx>439</posx>
			<posy>58</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1045" nid="1439">
			
			<notation>3.1.1</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nét tilbud</charfeat>
			<posx>694</posx>
			<posy>717</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="735" nid="1437">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat>FOKUS: fastsætte \nhvad der er ret \neller ikke-ret</charfeat>
			<posx>805</posx>
			<posy>58</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1047" nid="1442">
			
			<notation>3.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: ydelse \nleveret af et tilbud</charfeat>
			<posx>796</posx>
			<posy>449</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1048" nid="1452">
			
			<notation>3.1.3</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nenkeltsager i relation \ntil én borger</charfeat>
			<posx>948</posx>
			<posy>717</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1049" nid="1453">
			
			<notation>3.1.2</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nén afgørelse</charfeat>
			<posx>821</posx>
			<posy>717</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="744" nid="1611">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat>FOKUS: retslig og \ndirekte interesse i sag</charfeat>
			<posx>88</posx>
			<posy>481</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="743" nid="1610">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat>BOFORHOLD: indbygger i \nkommune, region eller stat</charfeat>
			<posx>451</posx>
			<posy>449</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="4534">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>900</posx>
			<posy>372</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3095">
			
			<descr1>OMFANG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>754</posx>
			<posy>596</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3876">
			
			<descr1>AFGØRELSE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1004</posx>
			<posy>598</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="27455">
			
			<descr1>BOFORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>341</posx>
			<posy>342</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="678" nid="1613">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat>FOKUS: opgave indenfor \nmyndighedens kompetenceområde \nsom myndigheden forholder sig til</charfeat>
			<posx>54</posx>
			<posy>243</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1481" nid="4532">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>970</posx>
			<posy>283</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1419" nid="3874">
			
			<notation>3.1.4</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: ja</charfeat>
			<posx>1100</posx>
			<posy>717</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1420" nid="3875">
			
			<notation>3.1.5</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: nej</charfeat>
			<posx>1222</posx>
			<posy>717</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2072" nid="108820">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlevere ydelser</charfeat>
			<posx>561</posx>
			<posy>616</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="108534">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>400</posx>
			<posy>616</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="109184">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \ngenstand for en \nindsats</charfeat>
			<posx>439</posx>
			<posy>243</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2018" nid="109432">
			
			<notation></notation>
			<charfeat>FOKUS: et \nenkelt menneske</charfeat>
			<posx>299</posx>
			<posy>243</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>1439</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1437</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>tilkender</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1610</node1>
			<node2>109432</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109432</node1>
			<node2>109184</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108820</node1>
			<node2>108534</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108820</node1>
			<node2>1439</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108820</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1613</node1>
			<node2>1611</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1452</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1610</node1>
			<node2>1613</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108534</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1453</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3875</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1442</node1>
			<node2>1610</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>iværksættes over for</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3874</node1>
			<node2>1442</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1612</node1>
			<node2>109184</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>identificerer</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1442</node1>
			<node2>4532</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1612</node1>
			<node2>1613</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1610</node1>
			<node2>109184</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1612</node1>
			<node2>1437</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>træffer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="01.00 Social indsats">
		<node cid="0" nid="4533">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>403</posx>
			<posy>153</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3889">
			
			<descr1>OMFANG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>395</posx>
			<posy>392</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3892">
			
			<descr1>AFGØRELSE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>643</posx>
			<posy>389</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="1048" nid="3883">
			
			<notation>3.1.3</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nenkeltsager i relation \ntil én borger</charfeat>
			<posx>574</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1049" nid="3884">
			
			<notation>3.1.2</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nén afgørelse</charfeat>
			<posx>447</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1047" nid="3880">
			
			<notation>3.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: ydelse \nleveret af et tilbud</charfeat>
			<posx>451</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1481" nid="4530">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: handling \nmålrettet resultat</charfeat>
			<posx>348</posx>
			<posy>65</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1045" nid="3878">
			
			<notation>3.1.1</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nét tilbud</charfeat>
			<posx>320</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1419" nid="3893">
			
			<notation>3.1.4</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: ja</charfeat>
			<posx>726</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1420" nid="3894">
			
			<notation>3.1.5</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: nej</charfeat>
			<posx>848</posx>
			<posy>508</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2072" nid="108825">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlevere ydelser</charfeat>
			<posx>195</posx>
			<posy>406</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="108535">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>INDHOLD: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>45</posx>
			<posy>406</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="109186">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \ngenstand for en \nindsats</charfeat>
			<posx>152</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>108535</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108825</node1>
			<node2>3878</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3894</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3880</node1>
			<node2>109186</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>rettet imod</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108825</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3883</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108825</node1>
			<node2>108535</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3880</node1>
			<node2>4530</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3878</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3893</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3884</node1>
			<node2>3880</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN