07.01 Børn og unge - Ydelsesklassifikation.xml

07.01 Børn og unge - Ydelsesklassifikation.xml — Extensible Markup Language (XML), 45 kB (46406 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1930">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1933">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at stille et konkret redskab eller en fysisk ramme til rådighed</gendef>
			<comment>&apos;At stille et støtteredskab til rådighed&apos; kan enten betyde, at en person får eller låner redskabet eller at personen får et økonomisk tilskud til anskaffelse af redskabet.&#13;Støtteredskaber gives til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med det formål at afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller understøtte udøvelsen af et erhverv.</comment>

			<term id="2191">
				<value>støtteredskab</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1929">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1932">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontantydelse]], der ydes til dækning af sandsynliggjorte, nødvendige udgifter, som følger af en varig [[funktionsnedsættelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2685">
				<value>dækning af merudgift</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1910">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1913">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at klarlægge en [[persons||person]] situation</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2170">
				<value>afklaring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1928">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1931">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at imødekomme et konkret behov, krav eller tab gennem en enkeltstående eller periodevis udbetaling af et pengebeløb</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2189">
				<value>kontantydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1923">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1926">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at opøve en given tilstand</gendef>
			<comment>Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod &apos;noget som ikke er der, og som man gerne vil have&apos;, mens behandling er rettet mod &apos;noget som er der, og som man gerne vil af med&apos;. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi. &#13;Træning kan både have til formål at erhverve en ny færdighed og at generhverve en færdighed, som er mistet eller svækket.&#13;Træning sigter oftest imod fysiske færdigheder og består af vejledning eller instruktion, som involverer gentagne handlinger eller øvelser.</comment>

			<term id="2184">
				<value>træning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1907">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1910">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[afklaring]], der har til formål at vurdere relationen og samspillet mellem forældre og barn</gendef>
			<comment>Forældreevneundersøgelsen har især fokus på forældrenes evne til at etablere og indgå i relationen og samspillet med barnet eller den unge.</comment>

			<term id="2167">
				<value>forældreevneundersøgelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1906">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1909">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[afklaring]], der har til formål at vurdere en [[persons||person]] tilstand, evner eller sociale forhold med henblik på at afgive en erklæring</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2166">
				<value>undersøgelse m.h.p. erklæring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1905">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1908">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en [[borger]]</gendef>
			<comment>En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.&#13;Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan leveres til en samlet målgruppe.</comment>

			<term id="2165">
				<value>ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1904">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1907">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at hjælpe en [[person]] med praktiske opgaver i hjemmet, der relaterer til almindelig daglig livsførelse</gendef>
			<comment>Praktisk hjælp kan fx være tøjvask og rengøring.&#13;Praktisk hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som &apos;hjemmehjælp&apos;. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et funktionsniveau.</comment>

			<term id="2164">
				<value>praktisk hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1902">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1905">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at hjælpe en [[person]] med basale opgaver, der relaterer til pleje af [[personen||person]] selv</gendef>
			<comment>Personlig hjælp kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad, drikke eller medicin.&#13;Personlig hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som &apos;hjemmehjælp&apos;. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et funktionsniveau.</comment>

			<term id="2162">
				<value>personlig hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1901">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1904">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme socialt samvær</gendef>
			<comment>I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne</comment>

			<term id="2161">
				<value>aktivitets- og samværsydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1899">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1902">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der har til formål at lette en [[persons||person]] overgang til at bo i egen bolig</gendef>
			<comment>Udslusning kan foregå indenfor forskellige botilbud, fx midlertidigt botilbud til voksne, bofællesskaber eller opgangsfællesskaber.&#13;Udslusning vil i praksis ofte bestå af botræning eller en særligt målrettet socialpædagogisk støtte, som gives i forbindelse med et ophold på et botilbud eller ved overgang til ophold i egen bolig.</comment>

			<term id="2159">
				<value>udslusning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1918">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1921">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål systematisk at vurdere og stimulere den fysiske, psykiske og sociale udvikling</gendef>
			<comment>Den socialpædagogiske behandling sker normalt med udgangspunkt i en behandlingsplan.</comment>

			<term id="2179">
				<value>socialpædagogisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1917">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1920">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der udføres af en psykolog</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2178">
				<value>psykologisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1915">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1918">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at huse en [[person]]</gendef>
			<comment>Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der fast, kortvarigt eller periodevis.&#13;Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser, der leveres til borgeren. Det primære fokus for den sociale indsats er oftest disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. &#13;&#13;Termen &apos;anbringelse&apos; anvendes kun på børn og unge-området.</comment>

			<term id="2176">
				<value>ophold</value>
			</term>

			<term id="2699">
				<value>anbringelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1914">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1917">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der gennemføres med en [[familie]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2175">
				<value>familiebehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1913">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1916">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at forbedre en given tilstand</gendef>
			<comment>Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod &apos;noget som ikke er der, og som man gerne vil have&apos;, mens behandling er rettet mod &apos;noget som er der, og som man gerne vil af med&apos;. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi. &#13;I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan behandling have til formål at opretholde en fysisk, psykisk eller social tilstand eller blot at minimere en forværring.</comment>

			<term id="2173">
				<value>behandling</value>
			</term>

			<term id="2174">
				<value>behandling/træning</value>
				<termref>
					<ref>WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1911">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1914">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at bistå forældrene i forbindelse med en [[anbringelse]] af et [[barn]] eller en [[ung]] uden for hjemmet</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2171">
				<value>støtteperson til forældre</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1936">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1939">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at tilknytte en [[person]] fast til et [[barn]] eller en [[ung]], og hvis opgave det er at forholde sig til barnets eller den unges samlede situation</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2199">
				<value>kontaktperson</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1935">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1938">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at sikre kontinuitet og sammenhæng i ungdomssanktionens tre faser, herunder at afholde møder og levere [[rådgivning]]</gendef>
			<comment>Koordinator gælder kun for unge underlagt ungdomssanktion. Såfremt den unge har tilkendt en kontaktperson, træder koordinatoren i stedet for denne.</comment>

			<term id="2198">
				<value>koordinator</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1933">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1936">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at yde praktisk og pædagogisk støtte hjemme hos en familie</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2195">
				<value>støtte i hjemmet</value>
			</term>

			<term id="2196">
				<value>&quot;hjemme-hos&quot;-ordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1932">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1935">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]], der stiller et insisterende eller sanktionsbehæftet krav til forældremyndighedsindehavere om udførelsen af en eller flere konkrete opgaver</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2194">
				<value>forældrepålæg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1939">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1942">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]] i forbindelse af en [[anbringelse]], hvor samvær mellem på den ene side et [[barn]] eller en [[ung]] og på den anden side [[forældrene||forælder]] foregår under tilstedeværelse af en repræsentant fra [[kommunalforvaltningen||kommunalforvaltning]]</gendef>
			<comment>Modsat &apos;støttet samvær&apos; etableres det overvågede samvær primært af hensyn til barnet, fordi der er bekymring for barnets sikkerhed under samværet eller fordi barnet har det meget svært med samværet.</comment>

			<term id="2202">
				<value>overvåget samvær</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1940">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1943">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]] i forbindelse af en [[anbringelse]], hvor samvær mellem på den ene side et [[barn]] eller en [[ung]] og på den anden side [[forældrene||forælder]] eller andre fra [[barnets||barn]] eller den [[unges||ung]] netværk er støttet af en tredjeperson</gendef>
			<comment>Støtten vil typisk være i form at råd, hjælp og vejledning og er primært rettet imod forældrene. Tredjepersonen kan eksempelvis være en professionel støtteperson, en bisidder, en ven eller et familiemedlem.</comment>

			<term id="2203">
				<value>støttet samvær</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1938">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1941">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]], der i en periode overvåger kommunikationen mellem et [[barn]] eller en [[ung]] og [[forældrene||forælder]] i forbindelse med en [[anbringelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2201">
				<value>telefon- og brevkontrol</value>
			</term>

			<term id="2687">
				<value>kontrol med kommunikation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1937">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1940">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at give kvalificeret vejledning inden for et område</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2200">
				<value>rådgivning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1942">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1945">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der understøtter kroppen eller kropslige funktioner</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2949">
				<value>hjælpemiddel</value>
			</term>

			<term id="2205">
				<value>særligt personligt hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1943">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1946">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af økonomisk tilskud til produkter, som er fremstillet og forhandlet bredt til den almindelige befolkning, og som i særlige tilfælde kan have en konkret kompenserende funktion</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2850">
				<value>støtte til forbrugsgode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1944">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1947">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af kontant tilskud til anskaffelse af bil</gendef>
			<comment>Støtte til bil gives til personer, hvis funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at bilen er en nødvendig forudsætning for at fungere i dagligdagen, herunder muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.</comment>

			<term id="2207">
				<value>støtte til bil</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1945">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1948">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af kontant tilskud til indretning af bolig</gendef>
			<comment>Boligindretningen skal være nødvendig for at gøre boligen egnet for en person med varig funktionsnedsættelse. &#13;Støtten kan i undtagelsestilfælde også gives til anskaffelse af ny bolig.</comment>

			<term id="2208">
				<value>støtte til boligindretning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1946">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1949">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[befordring]], der ydes til en [[person]], som ikke kan benytte offentlige transportmidler</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2209">
				<value>individuel befordring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1947">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1950">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2210">
				<value>undervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1955">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1958">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at stille en personlig hjælper til rådighed til en specifik opgave eller til opgaver inden for fast afgrænsede ressourcer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2219">
				<value>støttepersonordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1956">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1959">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at give specialiseret hjælp og støtte for at afhjælpe isolation af funktionelt døvblinde</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2220">
				<value>kontaktperson for døvblinde</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1957">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1960">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at yde den konkrete hjælp, der er nødvendig for at kunne komme fra et sted til et andet</gendef>
			<comment>Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte hjælp med overtøj og kørsel i bil eller offentlige transportmidler.</comment>

			<term id="2221">
				<value>ledsageordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1959">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1962">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der har til formål at forhindre eller minimere en [[fysisk funktionsnedsættelse]] eller [[psykisk funktionsnedsættelse]] eller at fastholde et givet funktionsniveau</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2223">
				<value>vedligeholdelsestræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1960">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1963">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der er tidsbegrænset og specifikt rettet imod en [[persons||person]] [[fysiske funktionsnedsættelse||fysisk funktionsnedsættelse]], og som gives med det formål, at bringe [[personen||person]] tilbage til samme [[funktionsevne]] som tidligere eller til bedst mulige [[funktionsevne]]</gendef>
			<comment>Genoptræning er ofte rettet imod ældre borgere. Genoptræning kan eksempelvis foretages efter en genoptræningsplan fra sundhedsvæsenet.&#13;Genoptræning tager typisk form af vederlagsfri fysio- eller ergoterapi.</comment>

			<term id="2224">
				<value>genoptræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1961">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1964">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[særligt personligt hjælpemiddel]], der bæres direkte på kroppen</gendef>
			<comment>Kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være protese, paryk, ortopædisk hjælpemiddel og stomihjælpemiddel.</comment>

			<term id="2225">
				<value>kropsbåret hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1962">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1965">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[særligt personligt hjælpemiddel]], der ikke bæres direkte på kroppen</gendef>
			<comment>Ikke-kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være diabeteshjælpemiddel, nødkald, informationsteknologisk hjælpemiddel eller kørestol.</comment>

			<term id="2226">
				<value>ikke-kropsbåret hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1963">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1966">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål, gennem pædagogiske og sociale aktiviteter, at give omsorg og støtte til udvikling af sociale og andre almindelige færdigheder</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2227">
				<value>pasning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1966">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1969">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der gives til en [[person||person]], hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2695">
				<value>specialundervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1967">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1970">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at sikre, at aftaler, samvær, færden eller kommunikation foregår inden for fastsatte rammer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2231">
				<value>kontrolordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1968">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1971">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontrolordning]], der stiller et insisterende eller sanktionsbehæftet krav til [[barnet||barn]] eller [[den unge||ung]] om udførelsen af en eller flere konkrete opgaver</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2232">
				<value>ungepålæg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1969">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1972">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontantydelse]], der ydes til dækning af mistede indtægter som følge af hjemmeboende barn eller ung med [[funktionsnedsættelse]] eller [[sociale problemer||socialt problem]]</gendef>
			<comment>Tabt arbejdsfortjeneste kan også ydes i forbindelse med netværksanbringelser.</comment>

			<term id="2686">
				<value>dækning af tabt arbejdsfortjeneste</value>
			</term>

			<term id="2233">
				<value>tabt arbejdsfortjeneste</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1970">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1973">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontantydelse]], der ydes til dækning af udgifter udløst af en [[social indsats]] eller som erstatning for en anden [[social indsats]]</gendef>
			<comment>Økonomisk støtte kan eksempelvis gives til transport, fritidsaktiviteter, øget kontakt mv. i forlængelse af en anbringelse, til efterskoleophold, for at undgå en mere indgribende foranstaltning eller for at fremskynde en hjemsendelse af barnet eller den unge.</comment>

			<term id="2234">
				<value>økonomisk støtte</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1971">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1974">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål at afhjælpe et [[misbrug]]</gendef>
			<comment>Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type.</comment>

			<term id="2235">
				<value>misbrugsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1972">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1975">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at integrere en [[person]] på arbejdsmarkedet og i det almindelige samfundsliv</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2236">
				<value>praktik</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2356">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="2359">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>se [[ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2694">
				<value>ydelse (fortsat)</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)">
		<created>2007-06-11 13:24:44</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:47</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.tilbudsportalen.dk]]</url>
		<urldate>2007-06-11</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="07.01 Børn og unge - Ydelsesklassifikation">
		<node cid="1969" nid="105403">
			
			<notation>1.15.1</notation>
			<charfeat>FORM: særlig hensyntagen og \nstøtte udover den alm. undervisning</charfeat>
			<posx>1208</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1966" nid="105400">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: omsorg og \nstøtte til udvikling \naf færdigheder</charfeat>
			<posx>151</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1965" nid="105399">
			
			<notation>1.4.5.2</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: nej</charfeat>
			<posx>1023</posx>
			<posy>980</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1964" nid="105398">
			
			<notation>1.4.5.1</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: ja</charfeat>
			<posx>1036</posx>
			<posy>901</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105339">
			
			<descr1>ÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1076</posx>
			<posy>307</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105417">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>409</posx>
			<posy>299</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105415">
			
			<descr1>UDFØRER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>503</posx>
			<posy>295</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105416">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>615</posx>
			<posy>299</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105414">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1026</posx>
			<posy>1397</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105433">
			
			<descr1>RAMME</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1329</posx>
			<posy>306</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105431">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>450</posx>
			<posy>117</posy>
			<scale>8</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105432">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>81</posx>
			<posy>298</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105340">
			
			<descr1>STØTTEMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>793</posx>
			<posy>301</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105468">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1254</posx>
			<posy>1393</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105464">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>428</posx>
			<posy>1195</posy>
			<scale>8</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="106068">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>51</posx>
			<posy>1406</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105336">
			
			<descr1>BÅRET PÅ KROPPEN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>961</posx>
			<posy>842</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105334">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>837</posx>
			<posy>1408</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1963" nid="105397">
			
			<notation>1.14.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: generhverve \nfysisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>1001</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1962" nid="105396">
			
			<notation>1.14.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde fysisk \neller psykisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>971</posx>
			<posy>1564</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1959" nid="105393">
			
			<notation>1.13.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe isolation</charfeat>
			<posx>726</posx>
			<posy>1564</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1973" nid="105407">
			
			<notation>1.5.3</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: udløst af \neller som erstatning for \nen social indsats</charfeat>
			<posx>1123</posx>
			<posy>579</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1905" nid="105346">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npersonlig pleje</charfeat>
			<posx>302</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1975" nid="105409">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nintegration på \narbejdsmarkedet</charfeat>
			<posx>444</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1974" nid="105408">
			
			<notation>1.3.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe et misbrug</charfeat>
			<posx>658</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1904" nid="105345">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme socialt samvær</charfeat>
			<posx>199</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1916" nid="105355">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre \nen given tilstand</charfeat>
			<posx>509</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1917" nid="105356">
			
			<notation>1.3.1</notation>
			<charfeat>FORM: gennemføres \nmed en familie</charfeat>
			<posx>318</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1972" nid="105406">
			
			<notation>1.5.2</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: mistede indtægter</charfeat>
			<posx>1077</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1971" nid="105405">
			
			<notation>1.6.5</notation>
			<charfeat>RAMME: krav til \nbarnet/den unge</charfeat>
			<posx>1398</posx>
			<posy>793</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1960" nid="105394">
			
			<notation>1.13.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: transport</charfeat>
			<posx>758</posx>
			<posy>1744</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1958" nid="105392">
			
			<notation>1.13</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \npersonlig hjælper</charfeat>
			<posx>842</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1970" nid="105404">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: sikre rammer for aftaler, \nsamvær eller kommunikation</charfeat>
			<posx>1272</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2359" nid="105462">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>616</posx>
			<posy>1096</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1902" nid="105343">
			
			<notation>1.7.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: lette overgang \ntil at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>60</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1950" nid="105384">
			
			<notation>1.15</notation>
			<charfeat>FORMÅL: formidle og opøve \nviden og færdigheder</charfeat>
			<posx>1186</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1948" nid="105382">
			
			<notation>1.4.2</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: indretning af bolig</charfeat>
			<posx>876</posx>
			<posy>460</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1949" nid="105383">
			
			<notation>1.4.4</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: individuelle transportmidler</charfeat>
			<posx>861</posx>
			<posy>652</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1946" nid="105380">
			
			<notation>1.4.3</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af almindeligt \nprodukt med kompenserende funktion</charfeat>
			<posx>880</posx>
			<posy>539</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1947" nid="105381">
			
			<notation>1.4.1</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af bil</charfeat>
			<posx>910</posx>
			<posy>378</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1942" nid="105376">
			
			<notation>1.6.3</notation>
			<charfeat>RAMME: samvær i tilstedeværelse \naf en myndighedsperson</charfeat>
			<posx>1379</posx>
			<posy>589</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1943" nid="105377">
			
			<notation>1.6.4</notation>
			<charfeat>RAMME: samvær støttet \naf en tredjeperson</charfeat>
			<posx>1389</posx>
			<posy>684</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1945" nid="105379">
			
			<notation>1.4.5</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: kropslige funktioner</charfeat>
			<posx>852</posx>
			<posy>751</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1926" nid="105364">
			
			<notation>1.14</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nopøve en tilstand</charfeat>
			<posx>1047</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1931" nid="105366">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: imødekomme behov \ngennem udbetaling af penge</charfeat>
			<posx>1021</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1932" nid="105367">
			
			<notation>1.5.1</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: nødvendige udgifter \nsom følge af varig \nfunktionsnedsættelse</charfeat>
			<posx>1112</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1933" nid="105368">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe følger af \nen funktionsevnenedsættelse</charfeat>
			<posx>748</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1935" nid="105370">
			
			<notation>1.6.1</notation>
			<charfeat>RAMME: krav til \nforældremyndighedshavere</charfeat>
			<posx>1389</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1936" nid="105371">
			
			<notation>1.13.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: praktisk og \npædagogisk støtte i hjemmet</charfeat>
			<posx>757</posx>
			<posy>1851</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1938" nid="105372">
			
			<notation>1.13.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: kontinuitet og \nsammenhæng i ungdomssanktion</charfeat>
			<posx>770</posx>
			<posy>1654</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1939" nid="105373">
			
			<notation>1.13.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forholde sig til barnets/ \nden unges samlede situation</charfeat>
			<posx>762</posx>
			<posy>1466</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1940" nid="105374">
			
			<notation>1.12</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nkvalificeret \nvejledning</charfeat>
			<posx>723</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1941" nid="105375">
			
			<notation>1.6.2</notation>
			<charfeat>RAMME: overvåge kommunikation \nmellem barn/ung og forældrene</charfeat>
			<posx>1369</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1918" nid="105357">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nhuse en person</charfeat>
			<posx>31</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1921" nid="105360">
			
			<notation>1.3.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vurdere og stimulere den \nfysiske, psykiske og sociale udvikling</charfeat>
			<posx>636</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1920" nid="105359">
			
			<notation>1.3.2</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykolog</charfeat>
			<posx>453</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1913" nid="105353">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nklarlægge situation</charfeat>
			<posx>47</posx>
			<posy>199</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1914" nid="105354">
			
			<notation>1.13.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: bistå forældrene \ni.f.m. en anbringelse</charfeat>
			<posx>736</posx>
			<posy>1959</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="105349">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>642</posx>
			<posy>35</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1909" nid="105350">
			
			<notation>1.1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække tilstand, \nevner eller sociale forhold</charfeat>
			<posx>55</posx>
			<posy>497</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1910" nid="105351">
			
			<notation>1.1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afdække \nforældrekompetencer</charfeat>
			<posx>69</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1907" nid="105348">
			
			<notation>1.11</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npraktiske opgaver \ni hjemmet</charfeat>
			<posx>580</posx>
			<posy>1302</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>105345</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105360</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105356</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105377</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105372</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105357</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105359</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105399</node1>
			<node2>105379</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105351</node1>
			<node2>105353</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105373</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105405</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105379</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105355</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105392</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105367</node1>
			<node2>105366</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105382</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105408</node1>
			<node2>105355</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105384</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105380</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105346</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105366</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105354</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105374</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105375</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105370</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105368</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105376</node1>
			<node2>105404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105350</node1>
			<node2>105353</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105397</node1>
			<node2>105364</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105409</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105407</node1>
			<node2>105366</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105371</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105403</node1>
			<node2>105384</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105393</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105398</node1>
			<node2>105379</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105400</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105348</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105364</node1>
			<node2>105462</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105406</node1>
			<node2>105366</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105343</node1>
			<node2>105357</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105394</node1>
			<node2>105392</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105381</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105396</node1>
			<node2>105364</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105383</node1>
			<node2>105368</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105404</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105353</node1>
			<node2>105349</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN