07.02 Børn og unge - Tilbudsklassifikation.xml

07.02 Børn og unge - Tilbudsklassifikation.xml — Extensible Markup Language (XML), 25 kB (26407 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="2070">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2073">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], hvor [[barnet||barn]] eller den [[unge||ung]] bor i et privat hjem og deltager i familielivet</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2355">
				<value>familiepleje</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1855">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="1858">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der også er en [[forvaltningsmyndighed]]</gendef>
			<comment>Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den optræder i rollen som leverandør af ydelser direkte til borgeren. Det kan eksempelvis være i forbindelse med rådgivning eller kontantydelser. &#13;Det er kun en forvaltning, der har kompetence til at træffe afgørelser, der kan være et tilbud med myndighedsbeføjelse. Alle andre organisationer, der leverer sociale ydelser - også de kommunale - hører under de øvrige tilbudstyper.</comment>

			<term id="2106">
				<value>tilbud med myndighedsbeføjelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1854">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="1857">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef></gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2104">
				<value>sygehus</value>
			</term>

			<term id="2105">
				<value>hospital</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2069">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2072">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisation, der leverer [[ydelser||ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2353">
				<value>tilbud</value>
			</term>

			<term id="2354">
				<value>leverandør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2071">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2074">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], der er offentligt drevet</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2356">
				<value>døgninstitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2072">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2075">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], der er privat drevet</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2357">
				<value>socialpædagogisk opholdssted</value>
			</term>

			<term id="2358">
				<value>privat opholdssted</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2073">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2076">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk opholdssted]], der leverer undervisning på 8. -10. klasses niveau til [[unge||ung]] med behov for at bryde med uhensigtsmæssige sociale miljøer og adfærdsmønstre</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og håndarbejdsskoler.&#13;&#13;Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.</comment>

			<term id="2359">
				<value>socialpædagogisk efterskoletilbud</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2074">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2077">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk opholdssted]], der leverer undervisning på 1. - 10. klasses niveau samt [[behandling]] eller andre [[ydelser||ydelse]] til [[børn||barn]] og [[unge||ung]] med sværere sociale problemer og særlige behov</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.</comment>

			<term id="2360">
				<value>socialpædagogisk kostskoletilbud</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2075">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2078">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk opholdssted]], hvor hovedparten af de socialpædagogiske aktiviteter foregår på et skib</gendef>
			<comment>For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er tilknyttet en landbase, og skibet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skibsprojekter kan i visse situationer også drives som enkeltmandsprojekter.</comment>

			<term id="2361">
				<value>skibsprojekt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2076">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2079">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[døgninstitution]], som omfatter mindst én sikret afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager [[personer||person]] i henhold til dom eller retskendelse</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2362">
				<value>sikret døgninstitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2080">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2083">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[ambulant tilbud]] og [[tilbud til børn og unge]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2366">
				<value>ambulant tilbud til børn og unge</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2081">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2084">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], hvor den [[unge||ung]] råder over egen bolig</gendef>
			<comment>Eget værelse kan også dække over kollegier og kollegielignende opholdssteder.</comment>

			<term id="2367">
				<value>eget værelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2085">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2088">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[familiepleje]], der etableres specifikt i tilknytning til [[anbringelse]] af et [[barn||barn]] eller en [[ung||ung]], hvortil der er en familierelation eller netværksrelation</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2371">
				<value>netværksplejefamilie</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2086">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2089">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[familiepleje]], hvor der ikke er en familierelation eller netværksrelation til et [[barn]] eller en [[ung]]</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2372">
				<value>plejefamilie</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2087">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2090">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der retter sig imod [[børn||barn]] og [[unge||ung]]</gendef>
			<comment>Tilbud til børn og unge kan i visse tilfælde rette sig imod personer op til 23 år</comment>

			<term id="2373">
				<value>tilbud til børn og unge</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2089">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2092">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til børn og unge]], der leverer fritidsmæssige [[aktivitets- og samværsydelser||aktivitets- og samværsydelse]] til større [[børn||barn]] og [[unge||ung]] med særlige behov, der ikke kan dækkes gennem de [[almindelige klubtilbud||almindeligt klubtilbud]]</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 36</gendefrefloc>
			<comment>Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de tilbud, der er nævnt i Serviceloven §33.</comment>

			<term id="2375">
				<value>særligt klubtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2095">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2098">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til børn og unge]], der leverer [[pasning]] til mindre [[børn||barn]] med særlige behov, der ikke kan dækkes af de [[almindelige dagtilbud||almindeligt dagtilbud]]</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 32</gendefrefloc>
			<comment>Særlige dagtilbud kan tilbyde lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til dagtimer og hverdage.</comment>

			<term id="2383">
				<value>særligt dagtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2096">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2099">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[dagtilbud]] og [[tilbud til børn og unge]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2384">
				<value>dagtilbud til børn og unge</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2097">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2100">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[botilbud]] og [[tilbud til børn og unge]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2385">
				<value>botilbud til børn og unge</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2104">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2107">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til børn og unge]], der leverer [[pasning]] til mindre børn</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2392">
				<value>almindeligt dagtilbud</value>
			</term>

			<term id="2393">
				<value>dagtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2105">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2108">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til børn og unge]], der leverer fritidsmæssige [[aktivitets- og samværsydelser||aktivitets- og samværsydelse]] til større [[børn||barn]] og [[unge||ung]]</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 33</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2394">
				<value>almindeligt klubtilbud</value>
			</term>

			<term id="2395">
				<value>klubtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2106">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2109">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til børn og unge]], der leverer [[behandling]] eller andre [[ydelser||ydelse]] i sammenhæng med et undervisningsforløb</gendef>
			<comment>Formelt er tilbuddet delt i en undervisningsdel, der følger folkeskoleloven, og en behandlingsdel, der følger serviceloven.</comment>

			<term id="2396">
				<value>dagbehandlingstilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2107">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2110">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller flere [[ydelser||ydelse]] til en [[person]] på [[tilbuddets||tilbud]] egen lokalitet eller der, hvor [[personen||person]] opholder sig</gendef>
			<comment>Der, hvor en person opholder sig, vil typisk være i personens eget hjem eller på et botilbud, men det kan også være andre steder.</comment>

			<term id="2397">
				<value>ambulant tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2108">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2111">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der leverer en eller flere [[ydelser||ydelse]] i forbindelse med at [[personen||person]] opholder sig på [[tilbuddet||tilbud]] i en del af dagtimerne</gendef>
			<comment>Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved, at dagtilbuddet ikke kan komme ud til borgeren med sin ydelse, og borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. &#13;Typiske eksempler på dagtilbud er børnehaver, klubtilbud og undervisningstilbud.</comment>

			<term id="2398">
				<value>dagtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2109">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2112">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der leverer [[ophold]] og eventuelt andre [[ydelser||ydelse]] i forbindelse med at [[personen||person]] opholder sig på [[tilbuddet||tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2399">
				<value>botilbud</value>
			</term>

			<term id="2400">
				<value>døgntilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="LOV: Serviceloven (SEL)">
		<created>2006-08-30 11:32:10</created>
		<modified>2009-07-23 11:50:15</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Bekendtgørelse af lov om social service</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="OIO-projekt, DUBU">
		<created>2008-06-10 11:30:12</created>
		<modified>2008-06-10 11:30:12</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="07.02 Børn og unge - Tilbudsklassifikation">
		<node cid="2107" nid="105476">
			
			<notation>1.2.1.1</notation>
			<charfeat>SÆRLIGE BEHOV: nej \nALDERSGRUPPE: \nmindre børn</charfeat>
			<posx>87</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2100" nid="105484">
			
			<notation>1.3.1 + 1.4.3</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndøgn \nMÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>1321</posx>
			<posy>383</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2110" nid="105479">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \nefter aftale eller behov</charfeat>
			<posx>495</posx>
			<posy>222</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2109" nid="105478">
			
			<notation>1.2.1.3</notation>
			<charfeat>SÆRLIGE BEHOV: ja \nALDERSGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>397</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2099" nid="105486">
			
			<notation>1.2.1 + 1.4.2</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndagtimer \nMÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>531</posx>
			<posy>383</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2112" nid="105481">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndøgn</charfeat>
			<posx>859</posx>
			<posy>222</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2108" nid="105477">
			
			<notation>1.2.1.2</notation>
			<charfeat>SÆRLIGE BEHOV: nej \nALDERSGRUPPE: \nstørre børn og unge</charfeat>
			<posx>247</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105472">
			
			<descr1>MYNDIGHEDSBEFØJELSE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1300</posx>
			<posy>154</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105514">
			
			<descr1>TIDSRUM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>782</posx>
			<posy>154</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105515">
			
			<descr1>MÅLGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1093</posx>
			<posy>154</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105516">
			
			<descr1>SÆRLIGE BEHOV</descr1>
			<descr2>MÅLGRUPPE</descr2>
			<posx>373</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105517">
			
			<descr1>EJERFORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1144</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105518">
			
			<descr1>SIKRET AFDELING</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>933</posx>
			<posy>707</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105519">
			
			<descr1>FAMILIE- OG NETVÆRKSRELATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1169</posx>
			<posy>710</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="105520">
			
			<descr1>SKOLEFORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1768</posx>
			<posy>706</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="2111" nid="105480">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndagtimer</charfeat>
			<posx>689</posx>
			<posy>222</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2098" nid="105487">
			
			<notation>1.2.1.4</notation>
			<charfeat>SÆRLIGE BEHOV: ja \nALDERSGRUPPE: \nmindre børn</charfeat>
			<posx>549</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2092" nid="105493">
			
			<notation>1.2.1.5</notation>
			<charfeat>SÆRLIGE BEHOV: ja \nALDERSGRUPPE: \nstørre børn og unge</charfeat>
			<posx>685</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2090" nid="105495">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>1121</posx>
			<posy>222</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2089" nid="105496">
			
			<notation>1.3.1.3.2</notation>
			<charfeat>FAMILIE-/NETVÆRKSRELATION: \nnej</charfeat>
			<posx>1311</posx>
			<posy>792</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2088" nid="105497">
			
			<notation>1.3.1.3.1</notation>
			<charfeat>FAMILIE-/NETVÆRKSRELATION: \nja</charfeat>
			<posx>1118</posx>
			<posy>792</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2084" nid="105501">
			
			<notation>1.3.1.1</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \nleje</charfeat>
			<posx>889</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2083" nid="105502">
			
			<notation>1.1.1 + 1.4.1</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \nefter aftale eller behov \nMÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>132</posx>
			<posy>383</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2079" nid="105506">
			
			<notation>1.3.1.2.1</notation>
			<charfeat>SIKRET AFDELING: \nja</charfeat>
			<posx>847</posx>
			<posy>792</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2078" nid="105507">
			
			<notation>1.3.1.4.1</notation>
			<charfeat>SKOLEFORM: \nskib</charfeat>
			<posx>1624</posx>
			<posy>792</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2077" nid="105508">
			
			<notation>1.3.1.4.3</notation>
			<charfeat>SKOLEFORM: \nkostskole</charfeat>
			<posx>1945</posx>
			<posy>792</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2076" nid="105509">
			
			<notation>1.3.1.4.2</notation>
			<charfeat>SKOLEFORM: \nefterskole</charfeat>
			<posx>1722</posx>
			<posy>792</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2074" nid="105510">
			
			<notation>1.3.1.2</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \noffentlig</charfeat>
			<posx>1016</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2075" nid="105511">
			
			<notation>1.3.1.4</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \nprivat virksomhed</charfeat>
			<posx>1762</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2072" nid="105512">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlevere ydelser</charfeat>
			<posx>1031</posx>
			<posy>69</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2073" nid="105513">
			
			<notation>1.3.1.3</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \nprivat familie</charfeat>
			<posx>1219</posx>
			<posy>617</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1858" nid="105526">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>MYNDIGHEDSBEFØJELSE: ja</charfeat>
			<posx>1457</posx>
			<posy>216</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1857" nid="105615">
			
			<notation>???</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>169</posx>
			<posy>225</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>105501</node1>
			<node2>105484</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105480</node1>
			<node2>105512</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105481</node1>
			<node2>105512</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105486</node1>
			<node2>105495</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105484</node1>
			<node2>105495</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105479</node1>
			<node2>105512</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105502</node1>
			<node2>105479</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105487</node1>
			<node2>105486</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105493</node1>
			<node2>105486</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105526</node1>
			<node2>105512</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105497</node1>
			<node2>105513</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105495</node1>
			<node2>105512</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105496</node1>
			<node2>105513</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105506</node1>
			<node2>105510</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105477</node1>
			<node2>105486</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105484</node1>
			<node2>105481</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105513</node1>
			<node2>105484</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105486</node1>
			<node2>105480</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105508</node1>
			<node2>105511</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105476</node1>
			<node2>105486</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105502</node1>
			<node2>105495</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105507</node1>
			<node2>105511</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105511</node1>
			<node2>105484</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105509</node1>
			<node2>105511</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105510</node1>
			<node2>105484</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105478</node1>
			<node2>105486</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>105615</node1>
			<node2>105512</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN