08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation.xml

08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation.xml — Extensible Markup Language (XML), 51 kB (52967 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1921">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1924">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der udføres af en talepædagog</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2182">
				<value>talepædagogisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1930">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1933">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at stille et konkret redskab eller en fysisk ramme til rådighed</gendef>
			<comment>&apos;At stille et støtteredskab til rådighed&apos; kan enten betyde, at en person får eller låner redskabet eller at personen får et økonomisk tilskud til anskaffelse af redskabet.&#13;Støtteredskaber gives til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med det formål at afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller understøtte udøvelsen af et erhverv.</comment>

			<term id="2191">
				<value>støtteredskab</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1929">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1932">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontantydelse]], der ydes til dækning af sandsynliggjorte, nødvendige udgifter, som følger af en varig [[funktionsnedsættelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2685">
				<value>dækning af merudgift</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1908">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1911">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der foregår på individuel basis</gendef>
			<comment>Undervisningen kan foregå i personens eget hjem.</comment>

			<term id="2168">
				<value>individuel undervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1928">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1931">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at imødekomme et konkret behov, krav eller tab gennem en enkeltstående eller periodevis udbetaling af et pengebeløb</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2189">
				<value>kontantydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1925">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1928">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der har til formål at aflaste en [[person]] med [[funktionsnedsættelse]] eller [[sociale problemer||socialt problem]], pårørende til [[personen||person]] eller et [[tilbud]], som er tilkendt [[personen||person]]</gendef>
			<comment>Aflastning kan let forveksles med afløsning, der er en støttepersonordning, som leveres i en persons eget hjem. Til forskel herfra består aflastning i, at en person får et kortvarigt ophold et andet sted, end der hvor personen har sit daglige ophold.</comment>

			<term id="2186">
				<value>aflastning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1923">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1926">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at opøve en given tilstand</gendef>
			<comment>Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod &apos;noget som ikke er der, og som man gerne vil have&apos;, mens behandling er rettet mod &apos;noget som er der, og som man gerne vil af med&apos;. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi. &#13;Træning kan både have til formål at erhverve en ny færdighed og at generhverve en færdighed, som er mistet eller svækket.&#13;Træning sigter oftest imod fysiske færdigheder og består af vejledning eller instruktion, som involverer gentagne handlinger eller øvelser.</comment>

			<term id="2184">
				<value>træning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1922">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1925">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål på en struktureret måde at forbedre en [[persons||person]] psykiske tilstand</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2183">
				<value>terapi</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1905">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1908">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en [[borger]]</gendef>
			<comment>En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.&#13;Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan leveres til en samlet målgruppe.</comment>

			<term id="2165">
				<value>ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1904">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1907">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at hjælpe en [[person]] med praktiske opgaver i hjemmet, der relaterer til almindelig daglig livsførelse</gendef>
			<comment>Praktisk hjælp kan fx være tøjvask og rengøring.&#13;Praktisk hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som &apos;hjemmehjælp&apos;. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et funktionsniveau.</comment>

			<term id="2164">
				<value>praktisk hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1903">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1906">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der er målrettet en [[person]] med behov for særlig støtte, og som består af et 3-årigt individuelt planlagt forløb</gendef>
			<comment>Uddannelse til unge med særlige behov retter sig imod unge og voksne under 25 år, som har opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse.</comment>

			<term id="2163">
				<value>ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1902">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1905">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at hjælpe en [[person]] med basale opgaver, der relaterer til pleje af [[personen||person]] selv</gendef>
			<comment>Personlig hjælp kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad, drikke eller medicin.&#13;Personlig hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som &apos;hjemmehjælp&apos;. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et funktionsniveau.</comment>

			<term id="2162">
				<value>personlig hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1901">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1904">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme socialt samvær</gendef>
			<comment>I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne</comment>

			<term id="2161">
				<value>aktivitets- og samværsydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1900">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1903">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der ydes som en del af en strafferetlig dom</gendef>
			<comment>Behandling underkastet behandlingsdom kan fx være misbrugsbehandling, socialpædagogisk behandling samt psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling.</comment>

			<term id="2160">
				<value>behandling underkastet behandlingsdom</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1899">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1902">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der har til formål at lette en [[persons||person]] overgang til at bo i egen bolig</gendef>
			<comment>Udslusning kan foregå indenfor forskellige botilbud, fx midlertidigt botilbud til voksne, bofællesskaber eller opgangsfællesskaber.&#13;Udslusning vil i praksis ofte bestå af botræning eller en særligt målrettet socialpædagogisk støtte, som gives i forbindelse med et ophold på et botilbud eller ved overgang til ophold i egen bolig.</comment>

			<term id="2159">
				<value>udslusning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1898">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1901">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som [[voksne||voksen]] deltager i og aflønnes for</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2158">
				<value>beskyttet beskæftigelsesydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1897">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1900">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at hjælpe [[personer||person]], som kun i meget begrænset omfang kan udføre almindelige daglige funktioner, og hvis behov ikke kan dækkes ved anden [[personlig hjælp]] og [[praktisk hjælp]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2156">
				<value>borgerstyret personlig assistance</value>
			</term>

			<term id="2157">
				<value>BPA</value>
			</term>

			<term id="2155">
				<value>hjælpeordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1919">
		<subject code="2.1.0">Ydelse - Børn og unge</subject>

		<concept id="1922">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der ydes som en del af en strafferetlig foranstaltning overfor [[unge||ung]], der har begået mere alvorlig kriminalitet</gendef>
			<comment>Behandling underkastet ungdomssanktion vil typisk være socialpædagogisk behandling.</comment>

			<term id="2180">
				<value>behandling underkastet ungdomssanktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1918">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1921">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål systematisk at vurdere og stimulere den fysiske, psykiske og sociale udvikling</gendef>
			<comment>Den socialpædagogiske behandling sker normalt med udgangspunkt i en behandlingsplan.</comment>

			<term id="2179">
				<value>socialpædagogisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1917">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1920">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der udføres af en psykolog</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2178">
				<value>psykologisk behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1916">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1919">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der udføres af en speciallæge</gendef>
			<comment>Speciallægelig behandling dækker behandling, der foretages af alle typer af speciallæger, fx psykiater; øjenlæge, øre-, næse- og halslæge; tandlæge m.fl.</comment>

			<term id="3465">
				<value>speciallægelig behandling</value>
			</term>

			<term id="2177">
				<value>psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1915">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1918">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at huse en [[person]]</gendef>
			<comment>Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der fast, kortvarigt eller periodevis.&#13;Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser, der leveres til borgeren. Det primære fokus for den sociale indsats er oftest disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. &#13;&#13;Termen &apos;anbringelse&apos; anvendes kun på børn og unge-området.</comment>

			<term id="2176">
				<value>ophold</value>
			</term>

			<term id="2699">
				<value>anbringelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1913">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1916">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at forbedre en given tilstand</gendef>
			<comment>Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod &apos;noget som ikke er der, og som man gerne vil have&apos;, mens behandling er rettet mod &apos;noget som er der, og som man gerne vil af med&apos;. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi. &#13;I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan behandling have til formål at opretholde en fysisk, psykisk eller social tilstand eller blot at minimere en forværring.</comment>

			<term id="2173">
				<value>behandling</value>
			</term>

			<term id="2174">
				<value>behandling/træning</value>
				<termref>
					<ref>WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1931">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1934">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der er tilkendt for en ikke-begrænset periode</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2192">
				<value>længerevarende ophold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1057">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1058">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der har til formål at opøve færdigheder til selvstændigt at bo i egen bolig</gendef>
			<comment>Botræning kan på voksenområdet være nært beslægtet med visse typer af socialpædagogisk støtte, som helt eller delvist ydes med det formål at opøve færdigheder til at bo i egen bolig.</comment>

			<term id="1110">
				<value>botræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="659">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="659">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[praktisk hjælp]] og [[personlig hjælp]], der ydes som en samlet pleje og omsorg til en [[person]]</gendef>
			<comment>Praktisk og personlig hjælp er den primære ydelse på plejehjem.</comment>

			<term id="668">
				<value>praktisk og personlig hjælp</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1937">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1940">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at give kvalificeret vejledning inden for et område</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2200">
				<value>rådgivning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1941">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1944">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ophold]], der tilkendes for en begrænset periode</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2204">
				<value>midlertidigt ophold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1942">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1945">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der understøtter kroppen eller kropslige funktioner</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2949">
				<value>hjælpemiddel</value>
			</term>

			<term id="2205">
				<value>særligt personligt hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1943">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1946">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af økonomisk tilskud til produkter, som er fremstillet og forhandlet bredt til den almindelige befolkning, og som i særlige tilfælde kan have en konkret kompenserende funktion</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2850">
				<value>støtte til forbrugsgode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1944">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1947">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af kontant tilskud til anskaffelse af bil</gendef>
			<comment>Støtte til bil gives til personer, hvis funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at bilen er en nødvendig forudsætning for at fungere i dagligdagen, herunder muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.</comment>

			<term id="2207">
				<value>støtte til bil</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1945">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1948">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støtteredskab]], der gives i form af kontant tilskud til indretning af bolig</gendef>
			<comment>Boligindretningen skal være nødvendig for at gøre boligen egnet for en person med varig funktionsnedsættelse. &#13;Støtten kan i undtagelsestilfælde også gives til anskaffelse af ny bolig.</comment>

			<term id="2208">
				<value>støtte til boligindretning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1946">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1949">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[befordring]], der ydes til en [[person]], som ikke kan benytte offentlige transportmidler</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2209">
				<value>individuel befordring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1947">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1950">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2210">
				<value>undervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1948">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1951">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet</gendef>
			<comment>Støtte til praktiske opgaver i hjemmet kan eksempelvis være hjælp til oprydning, tøjvask, rengøring og vedligeholdelsesopgaver.&#13;Støtte til praktiske opgaver i hjemmet er beslægtet med &apos;praktisk hjælp&apos;, men er en type af &apos;socialpædagogisk støtte&apos; og gives med det formål, som ligger heri.</comment>

			<term id="2240">
				<value>støtte til praktiske opgaver i hjemmet</value>
			</term>

			<term id="2211">
				<value>praktiske opgaver i hjemmet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1949">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1952">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil</gendef>
			<comment>Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til kostvejledning og madplanlægning, indkøb, madlavning og spisning.</comment>

			<term id="2242">
				<value>støtte til indkøb og kost</value>
			</term>

			<term id="2212">
				<value>kost/indkøb</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1950">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1953">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod praktiske og hygiejnemæssige opgaver i relation til [[personen||person]] selv</gendef>
			<comment>Støtte til personlig pleje kan eksempelvis være hjælp til af- og påklædning, toiletbesøg og bad.&#13;Støtte til personlig pleje er beslægtet med &apos;personlig hjælp&apos;, men er en type af &apos;socialpædagogisk støtte&apos; og gives med det formål, som ligger heri.</comment>

			<term id="2241">
				<value>støtte til personlig pleje</value>
			</term>

			<term id="2213">
				<value>personlig pleje</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1951">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1954">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod korrekt brug af medicin</gendef>
			<comment>Støtte til medicinhåndtering kan eksempelvis være hjælp til den rigtige dosering og indtagelse af medicin.</comment>

			<term id="2243">
				<value>støtte til medicinhåndtering</value>
			</term>

			<term id="2214">
				<value>medicinhåndtering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1952">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1955">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod at pleje omgang og kontakt med andre</gendef>
			<comment>Støtte til kontakt og samvær kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie, og det kan være hjælp til at håndtere praktiske aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis brug af transportmidler, færden og bevægelse sammen med andre eller alene, klare læge- og tandlægebesøg og deltagelse i arrangementer, fritidstilbud eller i aktivitets- og samværstilbud.</comment>

			<term id="2245">
				<value>støtte til kontakt og samvær</value>
			</term>

			<term id="2215">
				<value>kontakt/samvær</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1953">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1956">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod formelle og økonomiske opgaver</gendef>
			<comment>Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse af post og personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt kontakt til offentlige og private instanser, herunder banker, foreninger, organisationer og kommunale myndigheder.</comment>

			<term id="2244">
				<value>støtte til administration</value>
			</term>

			<term id="2216">
				<value>administration</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1954">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1957">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der gennem vejledning, omsorg, støtte og kompenserende hjælp har til formål at fastholde eller udvikle en [[persons||person]] [[funktionsevne]] og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til [[personens||person]] situation</gendef>
			<comment>Socialpædagogisk støtte retter sig overvejende imod vedligeholdelse og udvikling af færdigheder i forbindelse med almindelig daglig levevis (ADL), herunder at skabe struktur i hverdagen.&#13;Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål at afbøde de umiddelbare konsekvenser af en progressiv lidelse.</comment>

			<term id="2217">
				<value>socialpædagogisk støtte</value>
			</term>

			<term id="2218">
				<value>socialpædagogisk bistand</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1955">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1958">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelse]], der har til formål at stille en personlig hjælper til rådighed til en specifik opgave eller til opgaver inden for fast afgrænsede ressourcer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2219">
				<value>støttepersonordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1956">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1959">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at give specialiseret hjælp og støtte for at afhjælpe isolation af funktionelt døvblinde</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2220">
				<value>kontaktperson for døvblinde</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1957">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1960">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[støttepersonordning]], der har til formål at yde den konkrete hjælp, der er nødvendig for at kunne komme fra et sted til et andet</gendef>
			<comment>Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte hjælp med overtøj og kørsel i bil eller offentlige transportmidler.</comment>

			<term id="2221">
				<value>ledsageordning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1958">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1961">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der er rettet imod uddannelses- og beskæftigelsesmæssige opgaver</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2246">
				<value>støtte til uddannelse og beskæftigelse</value>
			</term>

			<term id="2222">
				<value>uddannelse/beskæftigelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1959">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1962">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der har til formål at forhindre eller minimere en [[fysisk funktionsnedsættelse]] eller [[psykisk funktionsnedsættelse]] eller at fastholde et givet funktionsniveau</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2223">
				<value>vedligeholdelsestræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1960">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1963">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der er tidsbegrænset og specifikt rettet imod en [[persons||person]] [[fysiske funktionsnedsættelse||fysisk funktionsnedsættelse]], og som gives med det formål, at bringe [[personen||person]] tilbage til samme [[funktionsevne]] som tidligere eller til bedst mulige [[funktionsevne]]</gendef>
			<comment>Genoptræning er ofte rettet imod ældre borgere. Genoptræning kan eksempelvis foretages efter en genoptræningsplan fra sundhedsvæsenet.&#13;Genoptræning tager typisk form af vederlagsfri fysio- eller ergoterapi.</comment>

			<term id="2224">
				<value>genoptræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1961">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1964">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[særligt personligt hjælpemiddel]], der bæres direkte på kroppen</gendef>
			<comment>Kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være protese, paryk, ortopædisk hjælpemiddel og stomihjælpemiddel.</comment>

			<term id="2225">
				<value>kropsbåret hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1962">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1965">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[særligt personligt hjælpemiddel]], der ikke bæres direkte på kroppen</gendef>
			<comment>Ikke-kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være diabeteshjælpemiddel, nødkald, informationsteknologisk hjælpemiddel eller kørestol.</comment>

			<term id="2226">
				<value>ikke-kropsbåret hjælpemiddel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1964">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1967">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk støtte]], der retter sig imod at håndtere opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2247">
				<value>støtte til varetagelse af forældrerollen</value>
			</term>

			<term id="2228">
				<value>varetagelse af forældrerollen</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1965">
		<subject code="2.2.0">Ydelse - Voksne</subject>

		<concept id="1968">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[træning]], der har til formål at opøve færdigheder hos en [[person]] med [[synsnedsættelse]] i at færdes i det daglige</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2229">
				<value>mobilitytræning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1966">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1969">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]], der gives til en [[person||person]], hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2695">
				<value>specialundervisning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1971">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1974">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandling]], der har til formål at afhjælpe et [[misbrug]]</gendef>
			<comment>Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type.</comment>

			<term id="2235">
				<value>misbrugsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2356">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="2359">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>se [[ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2694">
				<value>ydelse (fortsat)</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen)">
		<created>2007-06-11 13:24:44</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:47</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.tilbudsportalen.dk]]</url>
		<urldate>2007-06-11</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation">
		<node cid="1967" nid="95707">
			
			<notation>1.10.8</notation>
			<charfeat>OPGAVE: almindelig del \naf forældreansvaret</charfeat>
			<posx>394</posx>
			<posy>2106</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1949" nid="95689">
			
			<notation>1.4.4</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: individuelle transportmidler</charfeat>
			<posx>920</posx>
			<posy>673</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1968" nid="95708">
			
			<notation>1.12.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder hos \nen person med synsnedsættelse</charfeat>
			<posx>910</posx>
			<posy>1614</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1955" nid="95695">
			
			<notation>1.10.3</notation>
			<charfeat>OPGAVE: omgang og \nkontakt med andre</charfeat>
			<posx>421</posx>
			<posy>1610</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1950" nid="95690">
			
			<notation>1.13</notation>
			<charfeat>FORMÅL: formidle og opøve \nviden og færdigheder</charfeat>
			<posx>1164</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1951" nid="95691">
			
			<notation>1.10.6</notation>
			<charfeat>OPGAVE: almindelige \ndagligdags opgaver</charfeat>
			<posx>395</posx>
			<posy>1904</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1952" nid="95692">
			
			<notation>1.10.2</notation>
			<charfeat>OPGAVE: madlavnings- \nog spiserelaterede opgaver</charfeat>
			<posx>433</posx>
			<posy>1512</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1953" nid="95693">
			
			<notation>1.10.5</notation>
			<charfeat>OPGAVE: \nhygiejnemæssige opgaver</charfeat>
			<posx>432</posx>
			<posy>1804</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1965" nid="95705">
			
			<notation>1.4.5.1</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: nej</charfeat>
			<posx>1067</posx>
			<posy>907</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1964" nid="95704">
			
			<notation>1.4.5.2</notation>
			<charfeat>BÅRET PÅ KROPPEN: ja</charfeat>
			<posx>1090</posx>
			<posy>987</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1962" nid="95702">
			
			<notation>1.12.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde fysisk \neller psykisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>912</posx>
			<posy>1708</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1963" nid="95703">
			
			<notation>1.12.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: generhverve \nfysisk funktionsevne</charfeat>
			<posx>914</posx>
			<posy>1517</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1961" nid="95701">
			
			<notation>1.10.7</notation>
			<charfeat>OPGAVE: uddannelses- og \nbeskæftigelsesmæssige opgaver</charfeat>
			<posx>391</posx>
			<posy>2005</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1960" nid="95700">
			
			<notation>1.11.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: transport</charfeat>
			<posx>683</posx>
			<posy>1600</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1959" nid="95699">
			
			<notation>1.11.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe isolation</charfeat>
			<posx>651</posx>
			<posy>1513</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1958" nid="95698">
			
			<notation>1.11</notation>
			<charfeat>FORMÅL: personlig hjælper</charfeat>
			<posx>763</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1956" nid="95696">
			
			<notation>1.10.1</notation>
			<charfeat>OPGAVE: formelle \nog økonomiske opgaver</charfeat>
			<posx>433</posx>
			<posy>1422</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1957" nid="95697">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fastholde eller udvikle \nfunktionsevne og selvbestemmelse</charfeat>
			<posx>532</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1948" nid="95688">
			
			<notation>1.4.2</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: indretning af bolig</charfeat>
			<posx>935</posx>
			<posy>481</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1954" nid="95694">
			
			<notation>1.10.4</notation>
			<charfeat>OPGAVE: korrekt \nbrug af medicin</charfeat>
			<posx>421</posx>
			<posy>1708</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1946" nid="95686">
			
			<notation>1.4.3</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af \nalmindeligt produkt med \nkompenserende funktion</charfeat>
			<posx>939</posx>
			<posy>560</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1947" nid="95687">
			
			<notation>1.4.1</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: køb af bil</charfeat>
			<posx>969</posx>
			<posy>401</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1945" nid="95685">
			
			<notation>1.4.5</notation>
			<charfeat>STØTTEMÅL: kropslige funktioner</charfeat>
			<posx>911</posx>
			<posy>756</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1944" nid="95684">
			
			<notation>1.6.2</notation>
			<charfeat>PERIODE: \nbegrænset</charfeat>
			<posx>1391</posx>
			<posy>485</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1940" nid="95680">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat>FORMÅL: kvalificeret \nvejledning</charfeat>
			<posx>388</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1934" nid="95675">
			
			<notation>1.6.1</notation>
			<charfeat>OPHOLD: \nikke-begrænset</charfeat>
			<posx>1389</posx>
			<posy>396</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1933" nid="95674">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe følger af \nen funktionsevnenedsættelse</charfeat>
			<posx>819</posx>
			<posy>239</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1932" nid="95673">
			
			<notation>1.5.1</notation>
			<charfeat>ÅRSAG: nødvendige udgifter \nsom følge af varig \nfunktionsnedsættelse</charfeat>
			<posx>1170</posx>
			<posy>393</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1931" nid="95672">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: imødekomme behov \ngennem udbetaling af penge</charfeat>
			<posx>1089</posx>
			<posy>240</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1928" nid="95671">
			
			<notation>1.6.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afløse \neller aflaste</charfeat>
			<posx>1569</posx>
			<posy>390</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1926" nid="95670">
			
			<notation>1.12</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve en tilstand</charfeat>
			<posx>968</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1925" nid="95669">
			
			<notation>1.2.5</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre en \npersons psykiske tilstand</charfeat>
			<posx>359</posx>
			<posy>602</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1924" nid="95668">
			
			<notation>1.2.8</notation>
			<charfeat>UDFØRER: talepædagog</charfeat>
			<posx>591</posx>
			<posy>607</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1921" nid="95666">
			
			<notation>1.2.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: vurdere og stimulere den \nfysiske, psykiske og sociale udvikling</charfeat>
			<posx>291</posx>
			<posy>501</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1922" nid="95667">
			
			<notation>1.2.2</notation>
			<charfeat>RAMME: strafferetlig \nforanstaltning overfor unge</charfeat>
			<posx>20</posx>
			<posy>502</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1920" nid="95665">
			
			<notation>1.2.6</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykolog</charfeat>
			<posx>603</posx>
			<posy>424</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1919" nid="95664">
			
			<notation>1.2.7</notation>
			<charfeat>UDFØRER: psykiater eller anden speciallæge</charfeat>
			<posx>532</posx>
			<posy>502</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1918" nid="95663">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nhuse en person</charfeat>
			<posx>1507</posx>
			<posy>242</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1916" nid="95661">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: forbedre \nen given tilstand</charfeat>
			<posx>409</posx>
			<posy>238</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1911" nid="95658">
			
			<notation>1.13.1</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt</charfeat>
			<posx>1222</posx>
			<posy>1443</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="95655">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>820</posx>
			<posy>35</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1907" nid="95654">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npraktiske opgaver i hjemmet</charfeat>
			<posx>197</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1906" nid="95653">
			
			<notation>1.13.3</notation>
			<charfeat>FORM: individuelt planlagt 3-årigt forløb</charfeat>
			<posx>1147</posx>
			<posy>1616</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1905" nid="95652">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til \npersonlig pleje</charfeat>
			<posx>53</posx>
			<posy>1268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1904" nid="95651">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: fremme socialt samvær</charfeat>
			<posx>72</posx>
			<posy>236</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1903" nid="95650">
			
			<notation>1.2.1</notation>
			<charfeat>RAMME: del af strafferetlig dom</charfeat>
			<posx>23</posx>
			<posy>423</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1902" nid="95649">
			
			<notation>1.6.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: lette overgang \ntil at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>1572</posx>
			<posy>483</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1901" nid="95648">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: iværksætte \narbejdslignende aktiviteter</charfeat>
			<posx>566</posx>
			<posy>237</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95646">
			
			<descr1>STØTTEMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>857</posx>
			<posy>331</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95644">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1541</posx>
			<posy>331</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95645">
			
			<descr1>ÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1169</posx>
			<posy>330</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95642">
			
			<descr1>BÅRET PÅ KROPPEN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1013</posx>
			<posy>844</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95640">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>757</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95719">
			
			<descr1>OPGAVE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>511</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95720">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>949</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95721">
			
			<descr1>UDFØRER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>495</posx>
			<posy>341</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95722">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>387</posx>
			<posy>339</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95724">
			
			<descr1>RAMME</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>249</posx>
			<posy>340</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95725">
			
			<descr1>PERIODE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1449</posx>
			<posy>331</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95737">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>549</posx>
			<posy>132</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95770">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>352</posx>
			<posy>1183</posy>
			<scale>10</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="95774">
			
			<descr1>FORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1214</posx>
			<posy>1358</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1900" nid="95647">
			
			<notation>1.11.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælpe en person \nmed begrænset funktionsevne</charfeat>
			<posx>630</posx>
			<posy>1421</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1058" nid="103351">
			
			<notation>1.12.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opøve færdigheder til \nselvstændigt at bo i egen bolig</charfeat>
			<posx>915</posx>
			<posy>1426</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1969" nid="95709">
			
			<notation>1.13.2</notation>
			<charfeat>FORM: særlig hensyntagen og \nstøtte udover den alm. undervisning</charfeat>
			<posx>1183</posx>
			<posy>1517</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1974" nid="95714">
			
			<notation>1.2.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: afhjælpe et misbrug</charfeat>
			<posx>317</posx>
			<posy>422</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="659" nid="95749">
			
			<notation>1.7 + 1.8</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hjælp til personlige \nog praktiske opgaver</charfeat>
			<posx>111</posx>
			<posy>1408</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2359" nid="95768">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>612</posx>
			<posy>1090</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>95670</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95653</node1>
			<node2>95690</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95680</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95658</node1>
			<node2>95690</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95673</node1>
			<node2>95672</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95695</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95699</node1>
			<node2>95698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95675</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95687</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95697</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95688</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95651</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95648</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95685</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95649</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95667</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95689</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95707</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95703</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95672</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95708</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95692</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95691</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95664</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95661</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95698</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95700</node1>
			<node2>95698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95666</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95650</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95705</node1>
			<node2>95685</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95704</node1>
			<node2>95685</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95669</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95693</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95696</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95694</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95668</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95671</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95701</node1>
			<node2>95697</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95690</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95684</node1>
			<node2>95663</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95665</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95654</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95709</node1>
			<node2>95690</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95652</node1>
			<node2>95768</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95714</node1>
			<node2>95661</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95686</node1>
			<node2>95674</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95749</node1>
			<node2>95652</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95749</node1>
			<node2>95654</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95674</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95647</node1>
			<node2>95698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95702</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>103351</node1>
			<node2>95670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>95663</node1>
			<node2>95655</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN