08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation.xml

08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation.xml — Extensible Markup Language (XML), 23 kB (23703 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1855">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="1858">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der også er en [[forvaltningsmyndighed]]</gendef>
			<comment>Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den optræder i rollen som leverandør af ydelser direkte til borgeren. Det kan eksempelvis være i forbindelse med rådgivning eller kontantydelser. &#13;Det er kun en forvaltning, der har kompetence til at træffe afgørelser, der kan være et tilbud med myndighedsbeføjelse. Alle andre organisationer, der leverer sociale ydelser - også de kommunale - hører under de øvrige tilbudstyper.</comment>

			<term id="2106">
				<value>tilbud med myndighedsbeføjelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2069">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2072">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisation, der leverer [[ydelser||ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2353">
				<value>tilbud</value>
			</term>

			<term id="2354">
				<value>leverandør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2077">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2080">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[hjemløse||hjemløshed]], og som leverer aktiverende støtte, omsorg og anden hjælp</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§110</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2363">
				<value>forsorgshjem/herberg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2078">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2081">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod personer, der har været udsat for [[voldelige overgreb||voldeligt overgreb]], og som aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 109</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2364">
				<value>krisecenter</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2079">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2082">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[længerevarende botilbud til voksne]], der omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager [[personer||person]] i henhold til dom eller retskendelse</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 108, stk. 6, nr. 1-3</gendefrefloc>
			<comment>Sikret botilbud kan kun forefindes på botilbud oprettet efter servicelovens § 108, stk. 1</comment>

			<term id="2365">
				<value>sikret botilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2082">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2085">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]], som har behov for pleje og [[behandling]]</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 107, stk. 2, nr. 2</gendefrefloc>
			<comment>Behandlingstilbud leverer fx [[psykologisk behandling]], [[alkoholmisbrugsbehandling]] eller [[stofmisbrugsbehandling]]</comment>

			<term id="2368">
				<value>behandlingstilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2083">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2086">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[almen bolig]], hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov</gendef>
			<gendefref>LOV: Almenboligloven (ABL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 5, stk. 2</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2369">
				<value>plejebolig</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2084">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2087">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]] med plejebehov, og hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2370">
				<value>plejehjem</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2088">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2091">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[ambulant tilbud]] og [[tilbud til voksne]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2374">
				<value>ambulant tilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2090">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2093">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til voksne]], der leverer [[undervisning]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2376">
				<value>uddannelsestilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2091">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2094">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der består af almindelige boliger, som retter sig imod [[personer||person]] med plejebehov</gendef>
			<comment>Almene boliger er oprettet efter almenboligloven. I lovgivningen og vejledninger omtales de som &quot;almene ældreboliger&quot;, men kan rette sig både til ældre og til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</comment>

			<term id="2377">
				<value>almen bolig</value>
			</term>

			<term id="2378">
				<value>handicapvenlig bolig</value>
			</term>

			<term id="2379">
				<value>almen ældrebolig</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2092">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2095">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]] med behov for at etablere og indgå i et fællesskab med andre</gendef>
			<gendefref>LOV: Almenboligloven (ABL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 5, stk. 3</gendefrefloc>
			<comment>Herunder også opgangsfællesskaber.</comment>

			<term id="2380">
				<value>bofællesskab</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2093">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2096">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod personer med [[erhvervet hjerneskade]], og som leverer koordinerede, tværfaglige [[ydelser||ydelse]] til denne [[målgruppe]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2381">
				<value>rehabiliteringstilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2094">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2097">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[dagtilbud]] og [[tilbud til voksne]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2382">
				<value>dagtilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2098">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2101">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]], som har længerevarende behov for omfattende hjælp, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 108</gendefrefloc>
			<comment>Herunder hører også såkaldte &quot;skæve huse&quot; og &quot;alternative plejehjem&quot;</comment>

			<term id="2386">
				<value>længerevarende botilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2099">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2102">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]], som har midlertidig behov for omfattende hjælp, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 107, stk. 2, nr. 1</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2387">
				<value>midlertidigt botilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2100">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2103">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til voksne]], der leverer [[aktivitets- og samværsydelser||aktivitets- og samværsydelse]] til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§104</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker også væresteder og varmestuer.</comment>

			<term id="2388">
				<value>aktivitets- og samværstilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2101">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2104">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til voksne]], der leverer [[beskyttet beskæftigelsesydelser||beskyttet beskæftigelsesydelse]] til [[personer||person]], der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte [[tilbud]] efter anden lovgivning</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 103</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2389">
				<value>beskyttet beskæftigelsestilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2102">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2105">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der retter sig imod [[voksne||voksen]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2390">
				<value>tilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2103">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2106">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[botilbud]] og [[tilbud til voksne]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2391">
				<value>botilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2107">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2110">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller flere [[ydelser||ydelse]] til en [[person]] på [[tilbuddets||tilbud]] egen lokalitet eller der, hvor [[personen||person]] opholder sig</gendef>
			<comment>Der, hvor en person opholder sig, vil typisk være i personens eget hjem eller på et botilbud, men det kan også være andre steder.</comment>

			<term id="2397">
				<value>ambulant tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2108">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2111">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der leverer en eller flere [[ydelser||ydelse]] i forbindelse med at [[personen||person]] opholder sig på [[tilbuddet||tilbud]] i en del af dagtimerne</gendef>
			<comment>Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved, at dagtilbuddet ikke kan komme ud til borgeren med sin ydelse, og borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. &#13;Typiske eksempler på dagtilbud er børnehaver, klubtilbud og undervisningstilbud.</comment>

			<term id="2398">
				<value>dagtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2109">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2112">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der leverer [[ophold]] og eventuelt andre [[ydelser||ydelse]] i forbindelse med at [[personen||person]] opholder sig på [[tilbuddet||tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2399">
				<value>botilbud</value>
			</term>

			<term id="2400">
				<value>døgntilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="LOV: Serviceloven (SEL)">
		<created>2006-08-30 11:32:10</created>
		<modified>2009-07-23 11:50:15</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Bekendtgørelse af lov om social service</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="LOV: Almenboligloven (ABL)">
		<created>2007-05-21 13:32:54</created>
		<modified>2009-07-23 10:26:43</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121304]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="08.03 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation">
		<node cid="2104" nid="98071">
			
			<notation>1.2.1.2</notation>
			<charfeat>AKTIVITET: \nbeskæftigelsesaktiviteter</charfeat>
			<posx>200</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="110069">
			
			<descr1>MYNDIGHEDSBEFØJELSE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>849</posx>
			<posy>159</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98112">
			
			<descr1>TIDSRUM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>441</posx>
			<posy>158</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98113">
			
			<descr1>MÅLGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>613</posx>
			<posy>158</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98119">
			
			<descr1>AKTIVITET</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>354</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>2.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98120">
			
			<descr1>OPHOLDSÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>801</posx>
			<posy>520</posy>
			<scale>6</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98121">
			
			<descr1>SIKRET AFDELING</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1378</posx>
			<posy>723</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="98122">
			
			<descr1>OMSORGS- OG</descr1>
			<descr2>SERVICEFUNKTION</descr2>
			<posx>623</posx>
			<posy>720</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1858" nid="104794">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>MYNDIGHEDSBEFØJELSE: ja</charfeat>
			<posx>1049</posx>
			<posy>241</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2072" nid="98110">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlevere ydelser</charfeat>
			<posx>590</posx>
			<posy>56</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2081" nid="98102">
			
			<notation>1.3.1.5</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nvold eller \ntilsvarende krise</charfeat>
			<posx>1118</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2080" nid="98103">
			
			<notation>1.3.1.4</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nhjemløshed</charfeat>
			<posx>965</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2082" nid="98101">
			
			<notation>1.3.1.6.1</notation>
			<charfeat>SIKRET AFDELING: \nja</charfeat>
			<posx>1439</posx>
			<posy>788</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2085" nid="98098">
			
			<notation>1.3.1.2</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nbehov for pleje \nog behandling</charfeat>
			<posx>713</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2086" nid="98097">
			
			<notation>1.3.1.1.1</notation>
			<charfeat>OMSORGS- OG SERVICEFUNKTIONER: \nja</charfeat>
			<posx>688</posx>
			<posy>797</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2087" nid="98096">
			
			<notation>1.3.1.8</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nplejebehov</charfeat>
			<posx>1666</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2091" nid="98092">
			
			<notation>1.1.1 + 1.4.1</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \nefter aftale eller behov \nMÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>75</posx>
			<posy>398</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2093" nid="98090">
			
			<notation>1.2.1.3</notation>
			<charfeat>AKTIVITET: \nuddannelsesaktiviteter</charfeat>
			<posx>390</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2094" nid="98089">
			
			<notation>1.3.1.1</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nplejebehov</charfeat>
			<posx>590</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2095" nid="98088">
			
			<notation>1.3.1.3</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nbehov for \nfællesskab</charfeat>
			<posx>841</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2097" nid="98086">
			
			<notation>1.2.1 + 1.4.2</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndagtimer \nMÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>535</posx>
			<posy>398</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2096" nid="98087">
			
			<notation>1.3.1.9</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nerhvervet \nhjerneskade</charfeat>
			<posx>1783</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2101" nid="98083">
			
			<notation>1.3.1.6</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nlængerevarende behov \nfor omfattende hjælp</charfeat>
			<posx>1246</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2112" nid="98079">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndøgn</charfeat>
			<posx>513</posx>
			<posy>235</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2103" nid="98080">
			
			<notation>1.2.1.1</notation>
			<charfeat>AKTIVITET: \nsociale aktiviteter</charfeat>
			<posx>19</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2102" nid="98081">
			
			<notation>1.3.1.7</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nmidlertidigt behov \nfor omfattende hjælp</charfeat>
			<posx>1471</posx>
			<posy>611</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2110" nid="98077">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \nefter aftale eller behov</charfeat>
			<posx>239</posx>
			<posy>235</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2111" nid="98078">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndagtimer</charfeat>
			<posx>387</posx>
			<posy>235</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2105" nid="98072">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>709</posx>
			<posy>235</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2106" nid="98073">
			
			<notation>1.3.1 + 1.4.3</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndøgn \nMÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>995</posx>
			<posy>398</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>104794</node1>
			<node2>98110</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98077</node1>
			<node2>98110</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98078</node1>
			<node2>98110</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98079</node1>
			<node2>98110</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98072</node1>
			<node2>98110</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98089</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98092</node1>
			<node2>98077</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98086</node1>
			<node2>98078</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98073</node1>
			<node2>98079</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98097</node1>
			<node2>98089</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98102</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98087</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98081</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98080</node1>
			<node2>98086</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98071</node1>
			<node2>98086</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98083</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98090</node1>
			<node2>98086</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98101</node1>
			<node2>98083</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98103</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98096</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98088</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98098</node1>
			<node2>98073</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98073</node1>
			<node2>98072</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98092</node1>
			<node2>98072</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>98086</node1>
			<node2>98072</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN