09.03 Tilbudsportalen - Tilbudsklassifikation.xml

09.03 Tilbudsportalen - Tilbudsklassifikation.xml — Extensible Markup Language (XML), 37 kB (38703 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="2070">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2073">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], hvor [[barnet||barn]] eller den [[unge||ung]] bor i et privat hjem og deltager i familielivet</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2355">
				<value>familiepleje</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2069">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2072">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisation, der leverer [[ydelser||ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2353">
				<value>tilbud</value>
			</term>

			<term id="2354">
				<value>leverandør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2071">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2074">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], der er offentligt drevet</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2356">
				<value>døgninstitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2072">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2075">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], der er privat drevet</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2357">
				<value>socialpædagogisk opholdssted</value>
			</term>

			<term id="2358">
				<value>privat opholdssted</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2073">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2076">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk opholdssted]], der leverer undervisning på 8. -10. klasses niveau til [[unge||ung]] med behov for at bryde med uhensigtsmæssige sociale miljøer og adfærdsmønstre</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og håndarbejdsskoler.&#13;&#13;Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.</comment>

			<term id="2359">
				<value>socialpædagogisk efterskoletilbud</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2074">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2077">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk opholdssted]], der leverer undervisning på 1. - 10. klasses niveau samt [[behandling]] eller andre [[ydelser||ydelse]] til [[børn||barn]] og [[unge||ung]] med sværere sociale problemer og særlige behov</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.</comment>

			<term id="2360">
				<value>socialpædagogisk kostskoletilbud</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2075">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2078">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[socialpædagogisk opholdssted]], hvor hovedparten af de socialpædagogiske aktiviteter foregår på et skib</gendef>
			<comment>For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er tilknyttet en landbase, og skibet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skibsprojekter kan i visse situationer også drives som enkeltmandsprojekter.</comment>

			<term id="2361">
				<value>skibsprojekt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2076">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2079">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[døgninstitution]], som omfatter mindst én sikret afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager [[personer||person]] i henhold til dom eller retskendelse</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2362">
				<value>sikret døgninstitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2077">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2080">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[hjemløse||hjemløshed]], og som leverer aktiverende støtte, omsorg og anden hjælp</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§110</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2363">
				<value>forsorgshjem/herberg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2078">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2081">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod personer, der har været udsat for [[voldelige overgreb||voldeligt overgreb]], og som aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 109</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2364">
				<value>krisecenter</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2079">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2082">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[længerevarende botilbud til voksne]], der omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager [[personer||person]] i henhold til dom eller retskendelse</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 108, stk. 6, nr. 1-3</gendefrefloc>
			<comment>Sikret botilbud kan kun forefindes på botilbud oprettet efter servicelovens § 108, stk. 1</comment>

			<term id="2365">
				<value>sikret botilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2080">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2083">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[ambulant tilbud]] og [[tilbud til børn og unge]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2366">
				<value>ambulant tilbud til børn og unge</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2081">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2084">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til børn og unge]], hvor den [[unge||ung]] råder over egen bolig</gendef>
			<comment>Eget værelse kan også dække over kollegier og kollegielignende opholdssteder.</comment>

			<term id="2367">
				<value>eget værelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2082">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2085">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]], som har behov for pleje og [[behandling]]</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 107, stk. 2, nr. 2</gendefrefloc>
			<comment>Behandlingstilbud leverer fx [[psykologisk behandling]], [[alkoholmisbrugsbehandling]] eller [[stofmisbrugsbehandling]]</comment>

			<term id="2368">
				<value>behandlingstilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2083">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2086">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[almen bolig]], hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov</gendef>
			<gendefref>LOV: Almenboligloven (ABL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 5, stk. 2</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2369">
				<value>plejebolig</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2084">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2087">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]] med plejebehov, og hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2370">
				<value>plejehjem</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2085">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2088">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[familiepleje]], der etableres specifikt i tilknytning til [[anbringelse]] af et [[barn||barn]] eller en [[ung||ung]], hvortil der er en familierelation eller netværksrelation</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2371">
				<value>netværksplejefamilie</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2086">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2089">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[familiepleje]], hvor der ikke er en familierelation eller netværksrelation til et [[barn]] eller en [[ung]]</gendef>
			<gendefref>OIO-projekt, DUBU</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2372">
				<value>plejefamilie</value>
				<termref>
					<ref>OIO-projekt, DUBU</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2087">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2090">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der retter sig imod [[børn||barn]] og [[unge||ung]]</gendef>
			<comment>Tilbud til børn og unge kan i visse tilfælde rette sig imod personer op til 23 år</comment>

			<term id="2373">
				<value>tilbud til børn og unge</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2088">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2091">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[ambulant tilbud]] og [[tilbud til voksne]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2374">
				<value>ambulant tilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2089">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2092">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til børn og unge]], der leverer fritidsmæssige [[aktivitets- og samværsydelser||aktivitets- og samværsydelse]] til større [[børn||barn]] og [[unge||ung]] med særlige behov, der ikke kan dækkes gennem de [[almindelige klubtilbud||almindeligt klubtilbud]]</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 36</gendefrefloc>
			<comment>Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de tilbud, der er nævnt i Serviceloven §33.</comment>

			<term id="2375">
				<value>særligt klubtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2091">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2094">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der består af almindelige boliger, som retter sig imod [[personer||person]] med plejebehov</gendef>
			<comment>Almene boliger er oprettet efter almenboligloven. I lovgivningen og vejledninger omtales de som &quot;almene ældreboliger&quot;, men kan rette sig både til ældre og til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.</comment>

			<term id="2377">
				<value>almen bolig</value>
			</term>

			<term id="2378">
				<value>handicapvenlig bolig</value>
			</term>

			<term id="2379">
				<value>almen ældrebolig</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2092">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2095">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]] med behov for at etablere og indgå i et fællesskab med andre</gendef>
			<gendefref>LOV: Almenboligloven (ABL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 5, stk. 3</gendefrefloc>
			<comment>Herunder også opgangsfællesskaber.</comment>

			<term id="2380">
				<value>bofællesskab</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2093">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2096">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod personer med [[erhvervet hjerneskade]], og som leverer koordinerede, tværfaglige [[ydelser||ydelse]] til denne [[målgruppe]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2381">
				<value>rehabiliteringstilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2094">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2097">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[dagtilbud]] og [[tilbud til voksne]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2382">
				<value>dagtilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2095">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2098">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til børn og unge]], der leverer [[pasning]] til mindre [[børn||barn]] med særlige behov, der ikke kan dækkes af de [[almindelige dagtilbud||almindeligt dagtilbud]]</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 32</gendefrefloc>
			<comment>Særlige dagtilbud kan tilbyde lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til dagtimer og hverdage.</comment>

			<term id="2383">
				<value>særligt dagtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2096">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2099">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[dagtilbud]] og [[tilbud til børn og unge]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2384">
				<value>dagtilbud til børn og unge</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2097">
		<subject code="3.1.0">Tilbud - Børn og unge</subject>

		<concept id="2100">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[botilbud]] og [[tilbud til børn og unge]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2385">
				<value>botilbud til børn og unge</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2098">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2101">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]], som har længerevarende behov for omfattende hjælp, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 108</gendefrefloc>
			<comment>Herunder hører også såkaldte &quot;skæve huse&quot; og &quot;alternative plejehjem&quot;</comment>

			<term id="2386">
				<value>længerevarende botilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2099">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2102">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[botilbud til voksne]], der retter sig imod [[personer||person]], som har midlertidig behov for omfattende hjælp, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 107, stk. 2, nr. 1</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2387">
				<value>midlertidigt botilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2100">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2103">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til voksne]], der leverer [[aktivitets- og samværsydelser||aktivitets- og samværsydelse]] til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§104</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker også væresteder og varmestuer.</comment>

			<term id="2388">
				<value>aktivitets- og samværstilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2101">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2104">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dagtilbud til voksne]], der leverer [[beskyttet beskæftigelsesydelser||beskyttet beskæftigelsesydelse]] til [[personer||person]], der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte [[tilbud]] efter anden lovgivning</gendef>
			<gendefref>LOV: Serviceloven (SEL)</gendefref>
			<gendefrefloc>§ 103</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2389">
				<value>beskyttet beskæftigelsestilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2102">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2105">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der retter sig imod [[voksne||voksen]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2390">
				<value>tilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2103">
		<subject code="3.2.0">Tilbud - Voksne</subject>

		<concept id="2106">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der både er [[botilbud]] og [[tilbud til voksne]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2391">
				<value>botilbud til voksne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2107">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2110">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller flere [[ydelser||ydelse]] til en [[person]] på [[tilbuddets||tilbud]] egen lokalitet eller der, hvor [[personen||person]] opholder sig</gendef>
			<comment>Der, hvor en person opholder sig, vil typisk være i personens eget hjem eller på et botilbud, men det kan også være andre steder.</comment>

			<term id="2397">
				<value>ambulant tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2108">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2111">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der leverer en eller flere [[ydelser||ydelse]] i forbindelse med at [[personen||person]] opholder sig på [[tilbuddet||tilbud]] i en del af dagtimerne</gendef>
			<comment>Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved, at dagtilbuddet ikke kan komme ud til borgeren med sin ydelse, og borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. &#13;Typiske eksempler på dagtilbud er børnehaver, klubtilbud og undervisningstilbud.</comment>

			<term id="2398">
				<value>dagtilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2109">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2112">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilbud]], der leverer [[ophold]] og eventuelt andre [[ydelser||ydelse]] i forbindelse med at [[personen||person]] opholder sig på [[tilbuddet||tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2399">
				<value>botilbud</value>
			</term>

			<term id="2400">
				<value>døgntilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="LOV: Serviceloven (SEL)">
		<created>2006-08-30 11:32:10</created>
		<modified>2009-07-23 11:50:15</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Bekendtgørelse af lov om social service</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="LOV: Almenboligloven (ABL)">
		<created>2007-05-21 13:32:54</created>
		<modified>2009-07-23 10:26:43</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121304]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="OIO-projekt, DUBU">
		<created>2008-06-10 11:30:12</created>
		<modified>2008-06-10 11:30:12</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="09.03 Tilbudsportalen - Tilbudsklassifikation">
		<node cid="0" nid="83674">
			
			<descr1>MÅLGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>868</posx>
			<posy>125</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83675">
			
			<descr1>SÆRLIGE BEHOV</descr1>
			<descr2>MÅLGRUPPE</descr2>
			<posx>194</posx>
			<posy>489</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83682">
			
			<descr1>SIKRET AFDELING</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1534</posx>
			<posy>1180</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83680">
			
			<descr1>AKTIVITET</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1042</posx>
			<posy>489</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83681">
			
			<descr1>OPHOLDSÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1362</posx>
			<posy>477</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83679">
			
			<descr1>SKOLEFORM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>753</posx>
			<posy>782</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83677">
			
			<descr1>SIKRET AFDELING</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>313</posx>
			<posy>782</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83678">
			
			<descr1>FAMILIE- OG</descr1>
			<descr2>NETVÆRKSRELATION</descr2>
			<posx>484</posx>
			<posy>782</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83676">
			
			<descr1>EJERFORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>484</posx>
			<posy>489</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83673">
			
			<descr1>TIDSRUM</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>500</posx>
			<posy>127</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="83683">
			
			<descr1>OMSORGS- OG</descr1>
			<descr2>SERVICEFUNKTION</descr2>
			<posx>1603</posx>
			<posy>1081</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2105" nid="83633">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>1149</posx>
			<posy>202</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2106" nid="83634">
			
			<notation>1.3.2 + 1.5.3</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndøgn \nMÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>1367</posx>
			<posy>360</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2104" nid="83632">
			
			<notation>1.2.2.2</notation>
			<charfeat>AKTIVITET: \nbeskæftigelsesaktiviteter</charfeat>
			<posx>1057</posx>
			<posy>557</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2084" nid="83660">
			
			<notation>1.3.1.1</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \nleje</charfeat>
			<posx>258</posx>
			<posy>685</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2083" nid="83661">
			
			<notation>1.1.1 + 1.4.1</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \nefter aftale eller behov \nMÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>92</posx>
			<posy>361</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2082" nid="83662">
			
			<notation>1.3.2.7.1</notation>
			<charfeat>SIKRET AFDELING: \nja</charfeat>
			<posx>1652</posx>
			<posy>1229</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2081" nid="83663">
			
			<notation>1.3.2.5</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nvold eller \ntilsvarende krise</charfeat>
			<posx>1415</posx>
			<posy>926</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2080" nid="83664">
			
			<notation>1.3.2.4</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nhjemløshed</charfeat>
			<posx>1390</posx>
			<posy>830</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2079" nid="83665">
			
			<notation>1.3.1.2.1</notation>
			<charfeat>SIKRET AFDELING: \nja</charfeat>
			<posx>253</posx>
			<posy>877</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2078" nid="83666">
			
			<notation>1.3.1.4.1</notation>
			<charfeat>SKOLEFORM: \nskib</charfeat>
			<posx>672</posx>
			<posy>877</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2077" nid="83667">
			
			<notation>1.3.1.4.3</notation>
			<charfeat>SKOLEFORM: \nkostskole</charfeat>
			<posx>965</posx>
			<posy>877</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2072" nid="83671">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlevere ydelser</charfeat>
			<posx>721</posx>
			<posy>36</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2073" nid="83672">
			
			<notation>1.3.1.3</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \nprivat familie</charfeat>
			<posx>540</posx>
			<posy>687</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2075" nid="83670">
			
			<notation>1.3.1.4</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \nprivat virksomhed</charfeat>
			<posx>719</posx>
			<posy>685</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2076" nid="83668">
			
			<notation>1.3.1.4.2</notation>
			<charfeat>SKOLEFORM: \nefterskole</charfeat>
			<posx>758</posx>
			<posy>877</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2092" nid="83652">
			
			<notation>1.2.1.2</notation>
			<charfeat>SÆRLIGE BEHOV: ja \nALDERSGRUPPE: \nstørre børn og unge</charfeat>
			<posx>199</posx>
			<posy>554</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2074" nid="83669">
			
			<notation>1.3.1.2</notation>
			<charfeat>EJERFORHOLD: \noffentlig</charfeat>
			<posx>361</posx>
			<posy>687</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2090" nid="83654">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>989</posx>
			<posy>202</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2089" nid="83655">
			
			<notation>1.3.1.3.2</notation>
			<charfeat>FAMILIE-/ \nNETVÆRKSRELATION: \nnej</charfeat>
			<posx>530</posx>
			<posy>877</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2096" nid="83648">
			
			<notation>1.3.2.9</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nerhvervet \nhjerneskade</charfeat>
			<posx>1388</posx>
			<posy>1343</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2095" nid="83649">
			
			<notation>1.3.2.2</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nbehov for \nfællesskab</charfeat>
			<posx>1381</posx>
			<posy>636</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2086" nid="83658">
			
			<notation>1.3.2.6.1</notation>
			<charfeat>OMSORGS- OG SERVICEFUNKTIONER: \nja</charfeat>
			<posx>1692</posx>
			<posy>1141</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2085" nid="83659">
			
			<notation>1.3.2.1</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nbehov for pleje \nog behandling</charfeat>
			<posx>1377</posx>
			<posy>533</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2087" nid="83657">
			
			<notation>1.3.2.8</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nplejebehov</charfeat>
			<posx>1404</posx>
			<posy>1247</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2088" nid="83656">
			
			<notation>1.3.1.3.1</notation>
			<charfeat>FAMILIE-/ \nNETVÆRKSRELATION: \nja</charfeat>
			<posx>394</posx>
			<posy>877</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2091" nid="83653">
			
			<notation>1.1.2 + 1.5.1</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \nefter aftale eller behov \nMÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>919</posx>
			<posy>360</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2094" nid="83650">
			
			<notation>1.3.2.6</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nplejebehov</charfeat>
			<posx>1472</posx>
			<posy>1022</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2097" nid="83647">
			
			<notation>1.2.2 + 1.5.2</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndagtimer \nMÅLGRUPPE: \nvoksne</charfeat>
			<posx>1134</posx>
			<posy>360</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2110" nid="83638">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \nefter aftale eller behov</charfeat>
			<posx>261</posx>
			<posy>198</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2111" nid="83639">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndagtimer</charfeat>
			<posx>392</posx>
			<posy>198</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2112" nid="83640">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndøgn</charfeat>
			<posx>499</posx>
			<posy>198</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2103" nid="83641">
			
			<notation>1.2.2.1</notation>
			<charfeat>AKTIVITET: \nsociale aktiviteter</charfeat>
			<posx>881</posx>
			<posy>557</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2102" nid="83642">
			
			<notation>1.3.2.3</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nmidlertidigt behov \nfor omfattende hjælp</charfeat>
			<posx>1373</posx>
			<posy>733</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2100" nid="83643">
			
			<notation>1.3.1 + 1.4.3</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndøgn \nMÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>525</posx>
			<posy>364</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2101" nid="83644">
			
			<notation>1.3.2.7</notation>
			<charfeat>OPHOLDSÅRSAG: \nlængerevarende behov \nfor omfattende hjælp</charfeat>
			<posx>1372</posx>
			<posy>1132</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2099" nid="83645">
			
			<notation>1.2.1 + 1.4.2</notation>
			<charfeat>TIDSRUM: \ndagtimer \nMÅLGRUPPE: \nbørn og unge</charfeat>
			<posx>317</posx>
			<posy>362</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2098" nid="83646">
			
			<notation>1.2.1.1</notation>
			<charfeat>SÆRLIGE BEHOV: ja \nALDERSGRUPPE: \nmindre børn</charfeat>
			<posx>72</posx>
			<posy>554</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>83667</node1>
			<node2>83670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83643</node1>
			<node2>83640</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83633</node1>
			<node2>83671</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83661</node1>
			<node2>83638</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83665</node1>
			<node2>83669</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83660</node1>
			<node2>83643</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83639</node1>
			<node2>83671</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83638</node1>
			<node2>83671</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83650</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83666</node1>
			<node2>83670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83670</node1>
			<node2>83643</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83640</node1>
			<node2>83671</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83652</node1>
			<node2>83645</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83647</node1>
			<node2>83639</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83672</node1>
			<node2>83643</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83654</node1>
			<node2>83671</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83645</node1>
			<node2>83654</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83669</node1>
			<node2>83643</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83643</node1>
			<node2>83654</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83663</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83648</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83655</node1>
			<node2>83672</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83645</node1>
			<node2>83639</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83658</node1>
			<node2>83650</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83634</node1>
			<node2>83640</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83646</node1>
			<node2>83645</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83661</node1>
			<node2>83654</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83642</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83653</node1>
			<node2>83638</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83656</node1>
			<node2>83672</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83664</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83644</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83659</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83668</node1>
			<node2>83670</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83647</node1>
			<node2>83633</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83653</node1>
			<node2>83633</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83634</node1>
			<node2>83633</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83641</node1>
			<node2>83647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83649</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83662</node1>
			<node2>83644</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83657</node1>
			<node2>83634</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>83632</node1>
			<node2>83647</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN