10.01 Stofmisbrug - VBGS.xml

10.01 Stofmisbrug - VBGS.xml — Extensible Markup Language (XML), 39 kB (40926 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1887">
		<subject code="20.0.0">Uddannelse</subject>

		<concept id="1890">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Begrebet rummer uformaliseret uddannelse i hjemmet, førskoleundervisning, skolegang, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.</comment>

			<term id="2141">
				<value>uddannelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="854">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="854">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] overgår til [[behandling]] på et andet [[tilbud]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="871">
				<value>klient udskrevet til andet tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="853">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="853">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er blevet indlagt på [[hospital]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="870">
				<value>klient udskrevet til hospital</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="852">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="852">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] bortvises på grund af uhensigtsmæssig [[adfærd]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="869">
				<value>klient bortvist</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="851">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="851">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandlingsformål]], der er at stabilisere en tilstand, der er opnået gennem [[misbrugsbehandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling med stabilisering som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="868">
				<value>stabilisering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="850">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="850">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandlingsformål]], der er at reducere [[misbrug]] af rusmidler</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling med reduktion som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="867">
				<value>reduktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="849">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="849">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandlingsformål]], der er at bringe et [[misbrug]] til ophør, herunder også en eventuel [[substitutionsbehandling]] og/eller [[medikamentel tilbagefaldsbehandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling med ophør som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="866">
				<value>ophør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="848">
		<subject code="18.0.0">Misbrug</subject>

		<concept id="848">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social misbrugsbehandling]] og [[stofmisbrugsbehandling]], der indgår i en behandlingsplan som en del af SEL §85 handleplanen</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="865">
				<value>social stofmisbrugsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="846">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="846">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], der ikke er dækket ind af de øvrige årsager</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1721">
				<value>anden årsag til afsluttet behandling</value>
			</term>

			<term id="863">
				<value>anden udskrivningsårsag</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="844">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="844">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] afsoner fængselsstraf</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="861">
				<value>klient overgået til kriminalforsorgen</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="843">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="843">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] har gennemført et [[behandlingsforløb]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="860">
				<value>klient færdigbehandlet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="842">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="842">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er flyttet til anden [[kommune]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="859">
				<value>klient flyttet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="841">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="841">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er afgået ved døden</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="858">
				<value>klient død</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="840">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="840">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] har valgt at afbryde et [[forløb]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="857">
				<value>klients anmodning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="836">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="836">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser tilknyttet misbrugssystemet og leveret efter Serviceloven i tilknytning til den sociale stofmisbrugsbehandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Ydelserne kan fx vedrøre forsørgelse, bolig mv.</comment>

			<term id="853">
				<value>øvrig social støtte</value>
				<termref>
					<ref>PERS: Annette Poulsen</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="838">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="838">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>intensitet, hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen af højst 2 timers varighed</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="855">
				<value>ambulant dagbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="825">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="825">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>årsag til at behandling afsluttes</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1650">
				<value>årsag til afsluttet behandling</value>
			</term>

			<term id="842">
				<value>udskrivningsårsag</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="824">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="824">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>dato for afslutning af [[behandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Der er altid et sammenfald med den sidste tilbudsslutdato og dato for afsluttet behandling.</comment>

			<term id="841">
				<value>dato for afsluttet behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="872">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="872">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse efter behov, men højst 2 gange om måneden</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Ad hoc er principielt ikke en intensitet, der kan kombineres med behandling. Det er en mulig intensitet i forbindelse med stabiliserende indsatser.</comment>

			<term id="889">
				<value>ad hoc-intensitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="822">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="822">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af stofmisbrugsbehandling, der beskriver omfanget af en indsats eller en behandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="839">
				<value>intensitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="870">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="870">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til voksne og deres børn</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="887">
				<value>familiebehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="871">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="871">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[stofmisbrugsbehandling]], der beskriver formålet med behandlingen</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="888">
				<value>behandlingsformål</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="867">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="867">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til en enkelt person</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="884">
				<value>individuel behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="868">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="868">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til to partnere</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="885">
				<value>parbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="869">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="869">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til to eller flere personer</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="886">
				<value>gruppebehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="839">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="839">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er udeblevet fra [[behandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="856">
				<value>klient udeblevet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="795">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="795">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse 2 til 8 gange om måneden</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="812">
				<value>ambulant behandlingsintensitet</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc>40</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="866">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="866">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af misbrugsbehandling, der beskriver behandlingens form ud fra målgruppe</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>En behandlingsform kan være individuel behandling, par-, gruppe- eller familiebehandling.</comment>

			<term id="883">
				<value>behandlingsform</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="859">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="859">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser, der er planlagt og tæt koblet til behandlingsplanen i den sociale stofmisbrugsbehandling, men hvor formålet ikke er direkte rettet mod misbruget</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Øvrige aktiviteter er fx uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter, værestedsaktiviteter, rekreative og sportslige aktiviteter mv.</comment>

			<term id="876">
				<value>øvrige aktiviteter</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="860">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="860">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser tilknyttet misbrugssystemet og leveret efter Serviceloven eller Sundhedsloven i tilknytning til den sociale stofmisbrugsbehandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Omfatter lægeydelser, sygeplejerskeydelser mv.</comment>

			<term id="877">
				<value>hjælpe- eller specialydelser</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="861">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="861">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser, der har til formål at stabilisere en tilstand, der er opnået gennem stofmisbrugsbehandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Der er ingen krav om minimumsintensitet. Der kan således være tale om ad hoc støttende samtaler eller fastlagte samtaler en gang om måneden.</comment>

			<term id="878">
				<value>stabiliserende indsatser</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="863">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="863">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>øvrig aktivitet, hvor en person tilbydes frivilligt, ulønnet arbejde, aktivering eller ordinært, lønnet arbejde</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="880">
				<value>beskæftigelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="864">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="864">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>øvrig aktivitet, hvor en person tilbydes regelmæssigt planlagte ture eller oplevelser</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Rekreative tilbud kan fx være natur- eller kulturoplevelser.</comment>

			<term id="881">
				<value>rekreative tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="865">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="865">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>øvrig aktivitet, hvor en person indgår i planlagte fysiske aktiviteter enten individuelt eller i hold</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="882">
				<value>idræt</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="684">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="684">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse hver dag, og hvor ydelsen inkluderer overnatning</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="693">
				<value>døgnbehandlingsintensitet</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc>40</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="683">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="683">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="692">
				<value>dagbehandlingsintensitet</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc>40</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="682">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="682">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="691">
				<value>behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="681">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="681">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[stofmisbrugsbehandling]], der har fundet sted forud for [[anmodningsdato]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="690">
				<value>tidligere stofmisbrugsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="680">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="680">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>dato for opstart af [[behandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandlingsforløbet indledes efter at udredning og visitationsbeslutning er foretaget.</comment>

			<term id="689">
				<value>dato for iværksat behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="679">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="679">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>dato for første gang borgeren ytrer ønske om [[behandling]] over for den kommunale [[myndighed]], enten telefonisk eller ved personligt fremmøde</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="688">
				<value>anmodningsdato</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)">
		<created>2007-09-07 09:55:36</created>
		<modified>2009-07-23 10:52:30</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling</title>
		<serial></serial>
		<author>Mads Uffe Pedersen og Marie Konge Nielsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Center for Rusmiddelforskning</organisation>
		<isbn>87-89029-65-8</isbn>
		<edition></edition>
		<year>2007</year>
		<publisher>Aarhus Universitet</publisher>
		<url>[[http://www.crf.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/raporter/2007/mup_nielsen_behandlingsgarantirapport_2007001.pdf]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PERS: Annette Poulsen">
		<created>2007-09-24 14:05:21</created>
		<modified>2009-07-23 13:54:22</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author>Annette Poulsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher>SM</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref>Denne kilde skal opdateres!</noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)">
		<created>2008-01-28 11:30:17</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:19</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/wm142741]]</url>
		<urldate>2008-01-28</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="10.01 Stofmisbrug - VBGS">
		<node cid="824" nid="472">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1391</posx>
			<posy>87</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="825" nid="473">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1422</posx>
			<posy>258</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="838" nid="570">
			
			<notation>5.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>164</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="682" nid="281">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>647</posx>
			<posy>400</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="683" nid="282">
			
			<notation>5.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>314</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="684" nid="283">
			
			<notation>5.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>408</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="679" nid="278">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>409</posx>
			<posy>87</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="681" nid="280">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>91</posx>
			<posy>87</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="680" nid="279">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>735</posx>
			<posy>87</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="866" nid="891">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>995</posx>
			<posy>937</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="870" nid="892">
			
			<notation>7.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1068</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="822" nid="469">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>223</posx>
			<posy>937</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="868" nid="895">
			
			<notation>7.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>975</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="795" nid="422">
			
			<notation>5.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>36</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="867" nid="894">
			
			<notation>7.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>846</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="869" nid="893">
			
			<notation>7.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1179</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="863" nid="615">
			
			<notation>10.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1541</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="864" nid="616">
			
			<notation>10.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1656</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="865" nid="617">
			
			<notation>10.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1781</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="871" nid="623">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>637</posx>
			<posy>937</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="861" nid="613">
			
			<notation>12</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1545</posx>
			<posy>753</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="859" nid="611">
			
			<notation>10</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1551</posx>
			<posy>937</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="860" nid="612">
			
			<notation>11</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1540</posx>
			<posy>669</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="854" nid="606">
			
			<notation>9.7</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1679</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="852" nid="604">
			
			<notation>9.9</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>2109</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="853" nid="605">
			
			<notation>9.8</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1938</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="850" nid="602">
			
			<notation>6.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>655</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="851" nid="603">
			
			<notation>6.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>725</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="848" nid="600">
			
			<notation>4.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>523</posx>
			<posy>624</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="849" nid="601">
			
			<notation>6.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>603</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="844" nid="598">
			
			<notation>9.6</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1463</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="836" nid="560">
			
			<notation>13</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1549</posx>
			<posy>830</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="846" nid="599">
			
			<notation>9.10</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>2210</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="843" nid="597">
			
			<notation>9.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1314</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="841" nid="595">
			
			<notation>9.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1135</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="842" nid="596">
			
			<notation>9.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1220</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="840" nid="594">
			
			<notation>9.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1005</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="839" nid="593">
			
			<notation>9.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>885</posx>
			<posy>511</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="872" nid="4264">
			
			<notation>5.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>514</posx>
			<posy>1113</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1890" nid="122086">
			
			<notation>10.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1436</posx>
			<posy>1114</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>893</node1>
			<node2>891</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>895</node1>
			<node2>891</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>473</node1>
			<node2>472</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>122086</node1>
			<node2>611</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>623</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>602</node1>
			<node2>623</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>282</node1>
			<node2>469</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>603</node1>
			<node2>623</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>278</node1>
			<node2>279</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>892</node1>
			<node2>891</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>594</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>616</node1>
			<node2>611</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>597</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>601</node1>
			<node2>623</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>280</node1>
			<node2>278</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>281</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>595</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>598</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>604</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>605</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>615</node1>
			<node2>611</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>422</node1>
			<node2>469</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>279</node1>
			<node2>472</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>894</node1>
			<node2>891</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>613</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>606</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>469</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>283</node1>
			<node2>469</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>560</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>570</node1>
			<node2>469</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>617</node1>
			<node2>611</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>593</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>599</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>612</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>891</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>281</node1>
			<node2>279</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>600</node1>
			<node2>611</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>4264</node1>
			<node2>469</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>596</node1>
			<node2>473</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	


	<system id="10.03 Stofmisbrug - Udskrivningsårsag">
		<node cid="840" nid="572">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>152</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="854" nid="590">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1036</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="853" nid="589">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>861</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="852" nid="588">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1295</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="825" nid="579">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>694</posx>
			<posy>63</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="846" nid="578">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1398</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="844" nid="576">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>637</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="843" nid="575">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>483</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="842" nid="574">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>380</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="841" nid="573">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>287</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="839" nid="571">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>22</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>571</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>578</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>576</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>575</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>574</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>573</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>572</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>590</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>588</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>589</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN