10.02 Stofmisbrug - Behandling.xml

10.02 Stofmisbrug - Behandling.xml — Extensible Markup Language (XML), 30 kB (30963 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1887">
		<subject code="20.0.0">Uddannelse</subject>

		<concept id="1890">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Begrebet rummer uformaliseret uddannelse i hjemmet, førskoleundervisning, skolegang, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.</comment>

			<term id="2141">
				<value>uddannelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="858">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="858">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsindhold, hvor der ikke indgår medikamentel behandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="875">
				<value>stoffri behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="857">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="857">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsindhold, der afbryder eller reducerer den fysiske afhængighed ved hjælp af medikamenter til abstinensbehandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="874">
				<value>afgiftning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="856">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="856">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsindhold, hvor brugen af et rusmiddel erstattes af behandling med et stof, der har tilsvarende virkning</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="873">
				<value>substitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="851">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="851">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandlingsformål]], der er at stabilisere en tilstand, der er opnået gennem [[misbrugsbehandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling med stabilisering som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="868">
				<value>stabilisering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="850">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="850">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandlingsformål]], der er at reducere [[misbrug]] af rusmidler</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling med reduktion som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="867">
				<value>reduktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="849">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="849">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[behandlingsformål]], der er at bringe et [[misbrug]] til ophør, herunder også en eventuel [[substitutionsbehandling]] og/eller [[medikamentel tilbagefaldsbehandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling med ophør som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="866">
				<value>ophør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="855">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="855">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsindhold, hvor brugen af et rusmiddel erstattes af behandling med fx naltraxon, antabus mv.</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Lægemiddelassisteret rehabilitering inkluderer ikke substitutionsbehandling.</comment>

			<term id="872">
				<value>lægemiddelassisteret rehabilitering (LAR)</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="836">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="836">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser tilknyttet misbrugssystemet og leveret efter Serviceloven i tilknytning til den sociale stofmisbrugsbehandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Ydelserne kan fx vedrøre forsørgelse, bolig mv.</comment>

			<term id="853">
				<value>øvrig social støtte</value>
				<termref>
					<ref>PERS: Annette Poulsen</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="838">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="838">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>intensitet, hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen af højst 2 timers varighed</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="855">
				<value>ambulant dagbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="823">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="823">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af stofmisbrugsbehandling, der beskriver indholdet i behandlingen</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="840">
				<value>behandlingsindhold</value>
				<termref>
					<ref>PERS: Helle Wittrup-Jensen (Servicestyrelsen)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="872">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="872">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse efter behov, men højst 2 gange om måneden</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Ad hoc er principielt ikke en intensitet, der kan kombineres med behandling. Det er en mulig intensitet i forbindelse med stabiliserende indsatser.</comment>

			<term id="889">
				<value>ad hoc-intensitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="822">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="822">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af stofmisbrugsbehandling, der beskriver omfanget af en indsats eller en behandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="839">
				<value>intensitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="870">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="870">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til voksne og deres børn</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="887">
				<value>familiebehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="871">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="871">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[stofmisbrugsbehandling]], der beskriver formålet med behandlingen</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="888">
				<value>behandlingsformål</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="867">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="867">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til en enkelt person</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="884">
				<value>individuel behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="786">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="786">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsindhold, der gives forebyggende til personer, der er kommet ud af deres misbrug, men som har risiko for at udvikle et nyt misbrug</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="798">
				<value>tilbagefaldsforebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="868">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="868">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til to partnere</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="885">
				<value>parbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="874">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="874">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandling, der er rettet mod et stofmisbrug</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Stofmisbrugsbehandling inkluderer både social behandling og medicinsk behandling.</comment>

			<term id="891">
				<value>stofmisbrugsbehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="869">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="869">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>behandlingsform, hvor behandlingen ydes i forhold til to eller flere personer</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="886">
				<value>gruppebehandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="795">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="795">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse 2 til 8 gange om måneden</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="812">
				<value>ambulant behandlingsintensitet</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc>40</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="866">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="866">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af misbrugsbehandling, der beskriver behandlingens form ud fra målgruppe</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>En behandlingsform kan være individuel behandling, par-, gruppe- eller familiebehandling.</comment>

			<term id="883">
				<value>behandlingsform</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="859">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="859">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser, der er planlagt og tæt koblet til behandlingsplanen i den sociale stofmisbrugsbehandling, men hvor formålet ikke er direkte rettet mod misbruget</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Øvrige aktiviteter er fx uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter, værestedsaktiviteter, rekreative og sportslige aktiviteter mv.</comment>

			<term id="876">
				<value>øvrige aktiviteter</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="860">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="860">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser tilknyttet misbrugssystemet og leveret efter Serviceloven eller Sundhedsloven i tilknytning til den sociale stofmisbrugsbehandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Omfatter lægeydelser, sygeplejerskeydelser mv.</comment>

			<term id="877">
				<value>hjælpe- eller specialydelser</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="861">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="861">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>ydelser, der har til formål at stabilisere en tilstand, der er opnået gennem stofmisbrugsbehandling</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Der er ingen krav om minimumsintensitet. Der kan således være tale om ad hoc støttende samtaler eller fastlagte samtaler en gang om måneden.</comment>

			<term id="878">
				<value>stabiliserende indsatser</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="863">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="863">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>øvrig aktivitet, hvor en person tilbydes frivilligt, ulønnet arbejde, aktivering eller ordinært, lønnet arbejde</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="880">
				<value>beskæftigelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="864">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="864">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>øvrig aktivitet, hvor en person tilbydes regelmæssigt planlagte ture eller oplevelser</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Rekreative tilbud kan fx være natur- eller kulturoplevelser.</comment>

			<term id="881">
				<value>rekreative tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="865">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="865">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>øvrig aktivitet, hvor en person indgår i planlagte fysiske aktiviteter enten individuelt eller i hold</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="882">
				<value>idræt</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="684">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="684">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse hver dag, og hvor ydelsen inkluderer overnatning</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="693">
				<value>døgnbehandlingsintensitet</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc>40</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="683">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="683">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[intensitet]], hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="692">
				<value>dagbehandlingsintensitet</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc>40</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="682">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="682">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.</comment>

			<term id="691">
				<value>behandling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PERS: Helle Wittrup-Jensen (Servicestyrelsen)">
		<created>2006-07-07 12:58:50</created>
		<modified>2009-07-23 11:39:37</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>1</type>
		<firstname>Helle</firstname>
		<lastname>Wittrup-Jensen</lastname>
		<proftitle>Begrebskonsulent</proftitle>
		<company>Styrelsen for Social Service</company>
		<address>Skibhusvej 52 B, 3., 5000 Odense C</address>
		<tlf>6548 4027</tlf>
		<homepage></homepage>
		<email>hwi@servicestyrelsen.dk</email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)">
		<created>2007-09-07 09:55:36</created>
		<modified>2009-07-23 10:52:30</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling</title>
		<serial></serial>
		<author>Mads Uffe Pedersen og Marie Konge Nielsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Center for Rusmiddelforskning</organisation>
		<isbn>87-89029-65-8</isbn>
		<edition></edition>
		<year>2007</year>
		<publisher>Aarhus Universitet</publisher>
		<url>[[http://www.crf.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/raporter/2007/mup_nielsen_behandlingsgarantirapport_2007001.pdf]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PERS: Annette Poulsen">
		<created>2007-09-24 14:05:21</created>
		<modified>2009-07-23 13:54:22</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author>Annette Poulsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher>SM</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref>Denne kilde skal opdateres!</noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)">
		<created>2008-01-28 11:30:17</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:19</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/wm142741]]</url>
		<urldate>2008-01-28</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="10.02 Stofmisbrug - Behandling">
		<node cid="867" nid="866">
			
			<notation>1.1-4.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1507</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="870" nid="864">
			
			<notation>1.1-4.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1841</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="869" nid="863">
			
			<notation>1.1-4.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1726</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="838" nid="862">
			
			<notation>1.1-1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>150</posx>
			<posy>706</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="871" nid="861">
			
			<notation>1.1-3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1328</posx>
			<posy>581</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="866" nid="865">
			
			<notation>1.1-4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1665</posx>
			<posy>581</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="874" nid="867">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>466</posx>
			<posy>294</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="868" nid="868">
			
			<notation>1.1-4.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1634</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="858" nid="869">
			
			<notation>1.1-2.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1171</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="864" nid="870">
			
			<notation>5.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1039</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="865" nid="871">
			
			<notation>5.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1143</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="861" nid="872">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>955</posx>
			<posy>39</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="863" nid="874">
			
			<notation>5.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>944</posx>
			<posy>385</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="850" nid="875">
			
			<notation>1.1-3.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1349</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="851" nid="876">
			
			<notation>1.1-3.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1417</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="855" nid="877">
			
			<notation>1.1-2.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>788</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="856" nid="878">
			
			<notation>1.1-2.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>707</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="857" nid="879">
			
			<notation>1.1-2.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>639</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="849" nid="880">
			
			<notation>1.1-3.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1293</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="859" nid="881">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>958</posx>
			<posy>311</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="860" nid="882">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>955</posx>
			<posy>220</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="836" nid="883">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>955</posx>
			<posy>142</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="795" nid="884">
			
			<notation>1.1-1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>21</posx>
			<posy>706</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="822" nid="885">
			
			<notation>1.1-1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>207</posx>
			<posy>582</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="823" nid="886">
			
			<notation>1.1-2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>875</posx>
			<posy>581</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="684" nid="887">
			
			<notation>1.1-1.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>393</posx>
			<posy>706</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="683" nid="888">
			
			<notation>1.1-1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>298</posx>
			<posy>706</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="682" nid="889">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>377</posx>
			<posy>102</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="786" nid="890">
			
			<notation>1.1-2.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1025</posx>
			<posy>705</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="872" nid="4263">
			
			<notation>1.1-1.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>502</posx>
			<posy>706</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1890" nid="122087">
			
			<notation>5.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>850</posx>
			<posy>386</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>4263</node1>
			<node2>885</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>880</node1>
			<node2>861</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>871</node1>
			<node2>881</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>867</node1>
			<node2>881</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>879</node1>
			<node2>886</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>878</node1>
			<node2>886</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>888</node1>
			<node2>885</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>863</node1>
			<node2>865</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>890</node1>
			<node2>886</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>886</node1>
			<node2>867</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>876</node1>
			<node2>861</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>866</node1>
			<node2>865</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>887</node1>
			<node2>885</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>867</node1>
			<node2>883</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>867</node1>
			<node2>882</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>867</node1>
			<node2>889</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>868</node1>
			<node2>865</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>870</node1>
			<node2>881</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>122087</node1>
			<node2>881</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>865</node1>
			<node2>867</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>867</node1>
			<node2>872</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan suppleres af</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>877</node1>
			<node2>886</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>861</node1>
			<node2>867</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>885</node1>
			<node2>867</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>869</node1>
			<node2>886</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>884</node1>
			<node2>885</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>874</node1>
			<node2>881</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>875</node1>
			<node2>861</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>862</node1>
			<node2>885</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>864</node1>
			<node2>865</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN