10.03 Stofmisbrug - Udskrivningsårsag.xml

10.03 Stofmisbrug - Udskrivningsårsag.xml — Extensible Markup Language (XML), 10 kB (11098 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="854">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="854">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] overgår til [[behandling]] på et andet [[tilbud]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="871">
				<value>klient udskrevet til andet tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="853">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="853">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er blevet indlagt på [[hospital]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="870">
				<value>klient udskrevet til hospital</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="852">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="852">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] bortvises på grund af uhensigtsmæssig [[adfærd]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="869">
				<value>klient bortvist</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="846">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="846">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], der ikke er dækket ind af de øvrige årsager</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1721">
				<value>anden årsag til afsluttet behandling</value>
			</term>

			<term id="863">
				<value>anden udskrivningsårsag</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="844">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="844">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] afsoner fængselsstraf</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="861">
				<value>klient overgået til kriminalforsorgen</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="843">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="843">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] har gennemført et [[behandlingsforløb]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="860">
				<value>klient færdigbehandlet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="842">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="842">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er flyttet til anden [[kommune]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="859">
				<value>klient flyttet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="841">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="841">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er afgået ved døden</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="858">
				<value>klient død</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="840">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="840">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] har valgt at afbryde et [[forløb]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="857">
				<value>klients anmodning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="825">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="825">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>årsag til at behandling afsluttes</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1650">
				<value>årsag til afsluttet behandling</value>
			</term>

			<term id="842">
				<value>udskrivningsårsag</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="839">
		<subject code="7.0.0">Stofmisbrug</subject>

		<concept id="839">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[årsag til afsluttet behandling]], hvor [[klienten||klient]] er udeblevet fra [[behandling]]</gendef>
			<gendefref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="856">
				<value>klient udeblevet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for Rusmiddelforskning)">
		<created>2007-09-07 09:55:36</created>
		<modified>2009-07-23 10:52:30</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling</title>
		<serial></serial>
		<author>Mads Uffe Pedersen og Marie Konge Nielsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Center for Rusmiddelforskning</organisation>
		<isbn>87-89029-65-8</isbn>
		<edition></edition>
		<year>2007</year>
		<publisher>Aarhus Universitet</publisher>
		<url>[[http://www.crf.au.dk/fileadmin/site_files/filer_rusmiddelforskning/dokumenter/raporter/2007/mup_nielsen_behandlingsgarantirapport_2007001.pdf]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)">
		<created>2008-01-28 11:30:17</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:19</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/wm142741]]</url>
		<urldate>2008-01-28</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="10.03 Stofmisbrug - Udskrivningsårsag">
		<node cid="840" nid="572">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>152</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="854" nid="590">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1036</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="853" nid="589">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>861</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="852" nid="588">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1295</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="825" nid="579">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>694</posx>
			<posy>63</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="846" nid="578">
			
			<notation>1.10</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1398</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="844" nid="576">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>637</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="843" nid="575">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>483</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="842" nid="574">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>380</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="841" nid="573">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>287</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="839" nid="571">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>22</posx>
			<posy>366</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>571</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>578</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>576</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>575</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>574</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>573</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>572</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>590</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>588</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>589</node1>
			<node2>579</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN