12.00 Metodebegreber.xml

12.00 Metodebegreber.xml — Extensible Markup Language (XML), 11 kB (11868 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="928">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="928">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>kvalitativ eller kvantitativ variabel, der på en enkel og pålidelig måde kan bruges til at afspejle en størrelse eller forandring</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="967">
				<value>indikator</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="924">
		<subject code="19.0.0">Projektbegreber</subject>

		<concept id="924">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tilsigtet eller utilsigtet forandring, der følger direkte eller indirekte af en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="957">
				<value>effekt</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1046">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1047">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[indsats]], der består af en eller flere [[ydelser||ydelse]], som leveres af et eller flere [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1097">
				<value>social indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1570">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1572">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[informativ beskrivelse]], hvis [[formål]] det er at beskrive en mulig fremgangsmåde</gendef>
			<comment>Bemærk at en &apos;vejledning&apos; som beskrevet i Sundhedsstyrelsens taksonomi er en type &apos;normativ beskrivelse&apos;.</comment>

			<term id="1776">
				<value>vejledning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1547">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1549">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[begivenhed]], der er hensigtsstyret</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1753">
				<value>handling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1548">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1550">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>struktureret fremgangsmåde til udførelse af en [[handling]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1754">
				<value>metode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1553">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1555">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>hensigt med en [[aktivitet]]</gendef>
			<comment>Formål kan fx være forebyggelse, helbredelse, formidling eller at opnå viden.&#13;&#13;Formål siger &apos;hvorfor&apos;, mål siger &apos;hvad&apos;.</comment>

			<term id="1759">
				<value>formål</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1846">
		<subject code="5.0.0">Metode</subject>

		<concept id="1849">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[metode]], der anvendes til [[social indsats]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2096">
				<value>social metode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1847">
		<subject code="5.0.0">Metode</subject>

		<concept id="1850">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[metode]], der bruges til [[sagshåndtering]] i forbindelse med [[sagsbehandling]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2097">
				<value>sagsbehandlingsmetode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1848">
		<subject code="5.0.0">Metode</subject>

		<concept id="1851">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[metode]], der anvendes til [[udredning]]</gendef>
			<comment>Eksempelvis bruges udredningsmetode i sagsbehandlingen til at bidrage til sagsoplysningen.</comment>

			<term id="2098">
				<value>udredningsmetode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1849">
		<subject code="5.0.0">Metode</subject>

		<concept id="1852">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[metode]], der anvendes til at fastslå en størrelse eller forandring</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2099">
				<value>målemetode</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1850">
		<subject code="5.0.0">Metode</subject>

		<concept id="1853">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>periode fra initiering af [[social indsats]] til afslutning af [[social indsats]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2100">
				<value>indsatsvarighed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1994">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1997">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer er genstand for en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Definitionen er tillempet efter NBS: &apos;gruppe af individer, der er genstand for en indsats&apos;.</comment>

			<term id="2268">
				<value>målgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation">
		<created>2008-01-25 09:58:46</created>
		<modified>2008-01-25 09:58:46</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management(OECD)">
		<created>2008-03-27 14:08:03</created>
		<modified>2009-12-15 11:37:31</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>OECD</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="12.00 Metodebegreber">
		<node cid="0" nid="38839">
			
			<descr1>ANVENDELSESOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>297</posx>
			<posy>179</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="38840">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>186</posx>
			<posy>177</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1572" nid="38841">
			
			<notation>1-3</notation>
			<charfeat>FOKUS: beskrivelse \naf mulig fremgangsmåde</charfeat>
			<posx>1079</posx>
			<posy>161</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1853" nid="38847">
			
			<notation>1.4-2</notation>
			<charfeat>FOKUS: periode fra \ninitiering til afslutning</charfeat>
			<posx>579</posx>
			<posy>483</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1550" nid="38613">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: struktureret fremgangsmåde</charfeat>
			<posx>354</posx>
			<posy>45</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1849" nid="38614">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>ANVENDELSESOMRÅDE: \nsocial indsats</charfeat>
			<posx>633</posx>
			<posy>287</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1850" nid="38615">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>ANVENDELSESOMRÅDE: \nsagsbehandling</charfeat>
			<posx>206</posx>
			<posy>287</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1851" nid="38616">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>ANVENDELSESOMRÅDE: \nudredning</charfeat>
			<posx>423</posx>
			<posy>287</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1852" nid="38617">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nat fastslå en størrelse \neller forandring</charfeat>
			<posx>44</posx>
			<posy>287</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="122915">
			
			<notation>1.4-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: gruppe der er \ngenstand for en indsats</charfeat>
			<posx>417</posx>
			<posy>483</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1549" nid="38810">
			
			<notation>1-2</notation>
			<charfeat>FOKUS: hensigtsstyret \nbegivenhed</charfeat>
			<posx>920</posx>
			<posy>161</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1555" nid="38811">
			
			<notation>1-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nhensigt</charfeat>
			<posx>822</posx>
			<posy>161</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1047" nid="38846">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: ydelse der \nleveres af et tilbud</charfeat>
			<posx>929</posx>
			<posy>287</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="928" nid="38845">
			
			<notation>1.4-3</notation>
			<charfeat>FOKUS: variabel der afspejler \nen størrelse eller forandring</charfeat>
			<posx>722</posx>
			<posy>483</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="924" nid="38843">
			
			<notation>1.4-5</notation>
			<charfeat>FOKUS: tilsigtet eller \nutilsigtet forandring</charfeat>
			<posx>913</posx>
			<posy>483</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>38811</node1>
			<node2>38613</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38841</node1>
			<node2>38613</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr>del af</linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38810</node1>
			<node2>38613</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38615</node1>
			<node2>38613</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38845</node1>
			<node2>38614</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38843</node1>
			<node2>38614</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr>del af</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38846</node1>
			<node2>38614</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>anvender</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38847</node1>
			<node2>38614</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38614</node1>
			<node2>38613</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38616</node1>
			<node2>38613</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>122915</node1>
			<node2>38614</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>38617</node1>
			<node2>38613</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN