13.00 Integrated Children's System (ICS).xml

13.00 Integrated Children's System (ICS).xml — Extensible Markup Language (XML), 49 kB (50317 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1032">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1033">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons følelse af at høre til og blive accepteret af de sociale og kulturelle grupper, som han/hun indgår i, og som har betydning for personens identitet</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af at høre til i såvel interessefællesskaber som øvrige sociale og kulturelle grupper.</comment>

			<term id="1081">
				<value>tilhørsforhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="961">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="962">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons fritidsaktiviteter og -interesser, og som har betydning for personens [[individuelle behov||individuelt behovsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges deltagelse i private og offentlige fritidstilbud samt barnets/den unges fritidsinteresser og/eller fritidsjob. &#13;(Fritidsforhold og venskaber beskrives i ét felt)</comment>

			<term id="1006">
				<value>fritidsforhold</value>
			</term>

			<term id="1231">
				<value>fritidsforhold og venskaber</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="960">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="961">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons motivation for tilegnelse af kundskaber og færdigheder, og som har betydning for personens [[læringsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges motivation og vedholdenhed i forhold til alder. Herunder barnets/den unges ambitioner samt tillid til og syn på fremskridt. Omfatter desuden barnets/den unges ambitionsniveau i forhold til potentiale.</comment>

			<term id="1005">
				<value>motivationsforhold</value>
			</term>

			<term id="1229">
				<value>motivation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="965">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="966">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons trivsel og fremmøde i institutionssammenhæng, og som har betydning for personens [[læringsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges trivsel med kammerater og voksenkontakter i fx daginstitution, skole, fritidsordning, ungdomsuddannelse og/eller praktik, herunder fremmøde og fravær samt behov for særlig støtte i ovennævnte institutionssammenhænge.</comment>

			<term id="1010">
				<value>trivselsforhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="958">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="959">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons potentialer og muligheder for at lære samt udbyttet af læring, og som har betydning for personens [[individuelle behov||individuelt behovsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges mulighed for, at dets potentialer kan udvikles til kompetencer. Omfatter barnets/den unges situation i skolen (herunder fravær og fagligt standpunkt i forskellige fag), dagtilbud, uddannelse eller øvrig beskæftigelse. Barnets/den unges kognitive udvikling indgår såsom præstationer, arbejds- og indlæringsevne, ambitioner samt behov for støtte og opmuntring/tilskyndelse. Omfatter desuden adgang til eller hindring for lektielæsning fx lektiehjælp, ordbøger, computer samt tid og ro til lektielæsning.</comment>

			<term id="1003">
				<value>læringsforhold</value>
			</term>

			<term id="1618">
				<value>skoleforhold og læring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="956">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="957">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons fysiske aktivitetsniveau og muligheder for fysisk aktivitet</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer for barnets/den unges aktivitetsniveau og fysiske aktivitet, fx om barnet/den unge dyrker motion, og hvor ofte barnet/den unge har lyst og mulighed for at være fysisk aktiv.</comment>

			<term id="1001">
				<value>fysisk aktivitetsforhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="955">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="956">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons fødeindtag og ernæringsmæssige situation</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges spisevaner, og om kosten er tilstrækkelig og ernæringsmæssig relevant.</comment>

			<term id="1000">
				<value>ernæringsforhold</value>
			</term>

			<term id="1228">
				<value>ernæring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="954">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="955">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sundhedsforhold]], der vedrører en persons kropslige tilstand og funktion</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i barnets/den unges fysiske vækst og udvikling og om denne er alderssvarende samt resultater af de almindelige lægeundersøgelser, tandpleje, sundhedspleje m.m. samt vurdering af behov for yderligere lægeundersøgelse. Omfatter fx sygdomme, søvn, ernæring og fysisk aktivitet. I forhold til børn/unge med handicap kan dette også omfatte funktionsnedsættelse og dennes betydning for barnets/den unges kropslige tilstand, funktion samt fysiske udvikling og aktivitet.</comment>

			<term id="999">
				<value>fysisk sundhedsforhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="953">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="954">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons sundhedsmæssige tilstand, og som har betydning for personens [[individuelle behov||individuelt behovsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges sundhed og udvikling, herunder faktorer, som kan have indflydelse på barnets/den unges sundhed og øvrige situation. Omfatter fx betydelig overvægt eller undervægt, forbrug af alkohol og/eller stoffer samt om barnet/den unge har været udsat for vold eller hyppig tilskadekomst.</comment>

			<term id="998">
				<value>sundhedsforhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1036">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1037">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold vedrørende en [[persons||person]] primære omsorgspersoner, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for [[personens velfærd||personvelfærd]]</gendef>
			<comment>Anvendes kun i en børne- og ungefaglig kontekst.&#13;&#13;SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med forældrenes forudsætninger for at kunne tilgodese barnets/den unges udviklingsmæssige behov.</comment>

			<term id="1085">
				<value>forældrekompetenceforhold</value>
			</term>

			<term id="1224">
				<value>forældrekompetencer</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1034">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1035">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold vedrørende en [[person||individ]], der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for [[personens velfærd||personvelfærd]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Individuelle udviklingsmæssige behov, som er centrale for barnets/den unges udvikling og velfærd. Beskrivelsen kan rumme barrierer eller ressourcer for om barnets/den unges behov dækkes og skal samlet give et billede af barnets/den unges velfærd og muligheder for udvikling.</comment>

			<term id="1083">
				<value>individuelt behovsforhold</value>
			</term>

			<term id="1222">
				<value>barnets udviklingsmæssige behov</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="969">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="970">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons sociale omgang med og relationer til andre uden for familien, og som har betydning for personens [[individuelle behov||individuelt behovsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges sociale relationer uden for familien til andre børn og unge samt andre vigtige personer i netværket ud over familien, herunder evnen til at etablere og fastholde venskaber, og hvorvidt fritiden anvendes sammen med venner eller alene. Inkluderer også muligheden for at omgås kammerater og have dem med hjemme.&#13;(Fritidsforhold og venskaber beskrives i ét felt)</comment>

			<term id="1014">
				<value>venskabsforhold</value>
			</term>

			<term id="1232">
				<value>fritidsforhold og venskaber</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1031">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1032">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons viden om sin aktuelle situation og baggrunden herfor, og som har betydning for personens [[identitet||identitetsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges kendskab til årsagen til sin situation (herunder evt. anbringelse og indsats), barnets/den unges holdning til sin situation, og hvordan barnet/den unge kan forklare denne til andre. I forhold til børn/unge med handicap kan dette fx også omfatte forståelsen af handicappet, og hvilken betydning det har for barnets/den unges personlige og sociale identitet.</comment>

			<term id="1080">
				<value>situationskendskab</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="966">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="967">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører de synlige udslag af en persons temperament, sindsstemning og selvkontrol, og som har betydning for personens [[følelses-/adfærdsmæssige forhold||følelses-/adfærdsmæssigt forhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges ydre udslag, der dækker over alt fra kropssprog og mimik til konkrete handlinger, såvel barnets/den unges egne handlinger og ageren i samspil med andre. Omfatter desuden barnets/den unges evne til at tilpasse sig, aflæse sociale koder, skabe kontakt og være åben over for sine omgivelser, samt viden om, hvordan man opfører sig i forskellige situationer. Omfatter endvidere kriminel og voldelig adfærd, fx færden i kriminelt miljø, og selvdestruktiv adfærd som fx cutting. Omfatter endvidere risikoadfærd i forhold til egen seksualitet (fx prævention, seksuelle overgreb eller prostitutionslignende relationer).</comment>

			<term id="1011">
				<value>adfærdsforhold</value>
			</term>

			<term id="1234">
				<value>adfærdsmæssig udvikling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="964">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="965">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons erhvervelse og anvendelse af viden og erfaringer, og som har betydning for personens [[læringsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges tilegnelse og anvendelse af viden og erfaringer. Omfatter fx om barnets sproglige udvikling er alderssvarende, og om der er særlige vanskeligheder, der skal afhjælpes. Barnets/den unges evne til at koncentrere sig, forstå og overskue information, argumentere, præstere efter formåen og gøre fremskridt. Omfatter forståelse af sammenhænge og omverden, udvikling af kreativitet samt evne og lyst til at udforske og afprøve. Omfatter desuden identificering af specielle indlæringsmæssige behov.</comment>

			<term id="1009">
				<value>kognitivt forhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="963">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="964">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører de sociale relationer i en persons familie, og som har betydning for personens individuelle behov</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges relationer inden for familien, som har indflydelse på barnets/den unges udvikling. Omfatter primært belysning af de interne sociale relationer i familien med udgangspunkt i barnets/den unges rolle i forhold til resten af familien, set fra barnets/den unges perspektiv og med udgangspunkt i barnets/den unges behov.</comment>

			<term id="1008">
				<value>familierelationsforhold</value>
			</term>

			<term id="1621">
				<value>familieforhold - familierelationer</value>
			</term>

			<term id="1241">
				<value>familierelationer</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1035">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1036">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold vedrørende en [[persons||person]] [[familie]] og familiens omgivelser og netværk, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for [[personens velfærd||personvelfærd]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Faktorer i barnets/den unges familie, omgivelser og netværk som: &#13;- har betydning for barnets/den unges velfærd &#13;- kan tilgodese eller vanskeliggøre, at barnets/den unges behov dækkes, og&#13;- kan udgøre barrierer eller ressourcer for forældrenes mulighed for at varetage forældrerollen.</comment>

			<term id="1084">
				<value>familiens forhold</value>
			</term>

			<term id="1089">
				<value>familieforhold - familie og omgivelser</value>
			</term>

			<term id="1617">
				<value>familie og omgivelser</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="984">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="985">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der beror på en persons viden om og opfattelse af sit ophav og sin kulturelle arv, og som har betydning for personens [[identitet||identitetsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges viden om og opfattelse af sit ophav og kulturelle arv, hvad fx kan angå familie, slægt, sprog, kultur og religion samt i nogle tilfælde hjemland.</comment>

			<term id="1029">
				<value>ophavs indflydelse på identitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="983">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="984">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons evne til at forholde sig og handle uafhængigt af andre, og som har betydning for personens individuelle behov</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges praktiske kompetencer og ansvar i forhold til selvstændighed og uafhængighed af forældre og andre voksne. Selvstændighedsforhold skal ses i forhold til hvilken grad af selvstændighed, der kan kræves af barnet/den unge i forhold til dennes alder. Selvstændig adfærd kan derfor ses som både ressource og barriere i forskellige situationer.</comment>

			<term id="1028">
				<value>selvstændighedsforhold</value>
			</term>

			<term id="1238">
				<value>selvstændighed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="982">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="983">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons identitet og opfattelse af at være i overensstemmelse med sig selv og sin omverden, og som har betydning for personens [[individuelle behov||individuelt behovsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges identitet og oplevelse af at være i overensstemmelse med sig selv både i forhold til sin egen personlige situation, den historie, der fortælles til andre samt tilhørsforhold til grupper, som barnet/den unge indgår i. Omfatter dermed både personlig og social identitet.</comment>

			<term id="1027">
				<value>identitetsforhold</value>
			</term>

			<term id="1236">
				<value>identitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1028">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1029">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons relation til andre slægtninge med en betydningsfuld rolle i forhold til personen, og som derfor har betydning for personens samlede familierelationer</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til slægtninge, der spiller en betydningsfuld rolle i forhold til barnet/den unge.</comment>

			<term id="1077">
				<value>øvrigt slægtsforhold</value>
			</term>

			<term id="1244">
				<value>øvrig slægtsrelation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="980">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="981">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons udtryk samt kendskab og tilpasning til sociale konventioner og roller, og som har betydning for personens individuelle behov</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges udseende, påklædning og generelle udtryk. Omfatter desuden dobbeltheden mellem barnets/den unges egen oplevelse af, hvilket selvbillede vedkommende signalerer, og den måde hvorpå barnet/den unge ses af andre.</comment>

			<term id="1025">
				<value>social fremtræden</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="979">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="980">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social fremtræden]], der vedrører en [[persons||person]] ydre fremtoning</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges ydre fremtoning, fx udseende, renlighed, personlige hygiejne, påklædning og andre generelle udtryk.</comment>

			<term id="1024">
				<value>udseende</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="978">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="979">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons selvfølelse, fortælling om sig selv og dennes forestillinger om, hvordan han/hun opfattes af andre, og som har betydning for personens [[identitet||identitetsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges selvfølelse og fortælling om sig selv samt forestillinger om andres opfattelse af sig selv. Dette kan fx omfatte barnets/den unges selvtillid, dvs. om barnet/den unge har positive følelser om sig selv og fx har evne til at hævde sig eller følelsen af at være god til noget og kunne tage imod ros.</comment>

			<term id="1237">
				<value>selvopfattelsesforhold</value>
			</term>

			<term id="1023">
				<value>selvopfattelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1029">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1030">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social fremtræden]], der vedrører en [[persons||person]] evne til at udtrykke sig og gøre sig forståelig i varierende sammenhænge</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at anvende og forstå forskellige kommunikative koder, hvilket fx omfatter evnen til at gøre sig forståelig og til at udtrykke sin opfattelse og vilje i relation til voksne og kammerater.</comment>

			<term id="1078">
				<value>kommunikation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="975">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="976">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons følelsesmæssige grundstemning og tilstand, og som har betydning for personens [[følelses-/adfærdsmæssige forhold||følelses-/adfærdsmæssigt forhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges følelsesmæssige grundstemning og tilstand, fx om barnet/den unge er glad, trist, udadreagerende og/eller selvudslettende m.v.. Indbefatter fx også om barnet/den unge viser tegn på uro, søvnproblemer, stress eller andet, som giver anledning til bekymring for den følelsesmæssige grundstemning og tilstand. Herunder en evt. vurdering af om der er behov for yderligere undersøgelser af fx psykolog.</comment>

			<term id="1020">
				<value>psykisk forhold</value>
			</term>

			<term id="1620">
				<value>følelsesmæssig udvikling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1030">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1031">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons evne til at leve sig ind i en andens følelser, roller og situation, og som har betydning for personens [[følelses-/adfærdsmæssige forhold||følelses-/adfærdsmæssigt forhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at kunne leve sig ind i andres roller og at opfatte situationer fra andre synspunkter end sit eget, og hvordan barnet/den unge reagerer på denne indlevelse, fx om barnet/den unge altid, delvist eller aldrig reagerer med tilsidesættelse af egne behov.</comment>

			<term id="1079">
				<value>empatiforhold</value>
			</term>

			<term id="1235">
				<value>empati</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="972">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="973">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons følelses- og adfærdsmæssige udvikling, og som har betydning for personens [[individuelle behov||individuelt behovsforhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges følelsesmæssige udvikling, og hvordan denne udvikling hænger sammen med barnets/den unges adfærd. Inkluderer forskellige faktorer, som er knyttet til barnets/den unges følelses- og adfærdsmæssige udvikling fx relationer, tilknytning, temperament, stress, risikoadfærd (fx voldelig, kriminel eller selvskadende)</comment>

			<term id="1017">
				<value>følelses-/adfærdsmæssigt forhold</value>
			</term>

			<term id="1619">
				<value>følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="971">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="972">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons emotionelle bånd og oplevelsen af tryghed og stabilitet i forholdet til personens primære omsorgspersoner, og som har betydning for personens [[følelses-/adfærdsmæssige forhold||følelses-/adfærdsmæssigt forhold]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter den tilknytning som barnet/den unge har/ikke har til primære omsorgspersoner, - herunder ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges emotionelle bånd. Omfatter desuden evne til at skabe relationer til forældre/plejeforældre og siden til andre personer uden for familien.</comment>

			<term id="1016">
				<value>tilknytningsforhold</value>
			</term>

			<term id="1233">
				<value>tilknytning</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="970">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="971">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[sundhedsforhold]], der vedrører en persons mentale tilstand og funktion</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Barnets/den unges diagnosticerede mentale tilstand og funktion. Omfatter fx om barnet/den unge har en diagnose, der betyder, at barnets/den unges mentale udvikling er hæmmet. En diagnose kan desuden indikere fx angst, fobier, tvangstanker, selvdestruktivitet, personlighedsforstyrrelser, OCD, tourettes, depression, spiseforstyrrelser, udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, m.m.</comment>

			<term id="1015">
				<value>psykisk sundhedsforhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="987">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="988">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons hensigtsmæssige håndtering af almindelige og rutinemæssige gøremål, og som har betydning for personens selvstændighed</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges praktiske gøremål set i relation til barnets alder og modenhed, herunder om barnets ansvar står i passende forhold til alderen. Omfatter barnets kompetencer i forhold til uafhængighed til forældre og andre voksne. For det lille barn kan det være at kunne tage tøj på og spise selv. For det større barn kan det omhandle kompetencer til at passe på sig selv uden for familien, håndtere sine penge, planlægge rejser og rejse på egen hånd. For den unge kan det omhandle kompetencer til at kunne klare et selvstændigt liv.</comment>

			<term id="1032">
				<value>selvstændighedsforhold i dagligdagen</value>
			</term>

			<term id="1239">
				<value>selvstændighed i dagligdagen</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="988">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="989">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons evne til at aflæse farer og risikofyldte situationer i dagligdagen og forholde sig hensigtsmæssigt i forhold til dem, og som har betydning for personens selvstændighed</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges evne til at tage vare på sig selv i forbindelse med farer og risikofyldte situationer, fx såsom at færdes i trafikken, eller om barnet/den unge ved, hvor man kan henvende sig for at få hjælp, hvis der opstår problemer.</comment>

			<term id="1240">
				<value>risikohåndteringsforhold</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog - ukommenteret version</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="1033">
				<value>risikohåndtering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="989">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="990">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[familierelationsforhold]], der vedrører en [[persons||person]] relation til sine søskende</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til både hel-, halv- og stedsøskende. Omfatter desuden antallet af søskende og hvilke søskende barnet/den unge bor sammen med.</comment>

			<term id="1034">
				<value>søskendeforhold</value>
			</term>

			<term id="1243">
				<value>søskenderelation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="990">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="991">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[familierelationsforhold]], der vedrører en [[persons||person]] relation til sine [[forældre||forælder]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges oplevelse af relationen til forældre og evt. stedforældre.</comment>

			<term id="1035">
				<value>forældreforhold</value>
			</term>

			<term id="1242">
				<value>forældrerelation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1037">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1038">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en persons evne til og mulighed og/eller potentiale for at styre kroppens bevægelser</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Omfatter både ressourcer og barrierer i forbindelse med barnets/den unges motoriske udvikling, fx om denne er alderssvarende. For børn/unge med handicap kan dette omfatte særlige forhold vedrørende motorisk udvikling (fx motorisk træning).</comment>

			<term id="1086">
				<value>motorisk forhold</value>
			</term>

			<term id="1227">
				<value>motorik</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1039">
		<subject code="14.0.0">ICS-begreber</subject>

		<concept id="1040">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>forhold, der vedrører en bevidst imødegåelse af mulige negative konsekvenser for en persons [[sundhed]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Faktorer, der bevidst imødegår mulige negative konsekvenser for barnets/den unges sundhed. Omfatter fx hvorvidt barnet/den unge har gennemført lægeundersøgelser, vaccinationer, tandpleje mv. og/eller eventuel årsag til fravalg af dette.</comment>

			<term id="1088">
				<value>forebyggelsesforhold</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1315">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1316">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[velfærd]], der angår en enkelt [[person]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige behov i relation til forældrekompetencer og faktorer i barnets/den unges familie og omgivelser. Beskrivelsen danner grundlag for, at eventuelle beslutninger er med til at sikre barnets eller den unges bedste.</comment>

			<term id="1457">
				<value>personvelfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2029">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2032">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[funktionsnedsættelse]] i [[kroppens anatomi]] eller [[kroppens funktioner||kroppens funktion]], eksklusiv de mentale funktioner</gendef>
			<comment>Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens &apos;nedsat fysisk funktionsevne&apos; og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven).&#13;&#13;&#13;SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Om barnet/den unge har fysiske funktionsnedsættelser, der kan udgøre en barriere for barnet/den unge, fx synsnedsættelse, hørenedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller kommunikationsnedsættelse.</comment>

			<term id="2306">
				<value>fysisk funktionsnedsættelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="Fælles sprog - ukommenteret version">
		<created>2006-12-06 09:04:41</created>
		<modified>2006-12-06 09:04:41</modified>
		<user>built-in account</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author>KL</author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2002</year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="13.00 Integrated Children&apos;s System (ICS)">
		<node cid="1031" nid="1373">
			
			<notation>21</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons evne til \nat leve sig ind i en andens \nfølelser, roller og \nsituation</charfeat>
			<posx>1233</posx>
			<posy>754</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="956" nid="1374">
			
			<notation>10</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nfødeindtag og ernæ- \nringsmæssige situation</charfeat>
			<posx>376</posx>
			<posy>976</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1036" nid="1375">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nfamilie og familiens \nomgivelser og netværk</charfeat>
			<posx>1238</posx>
			<posy>196</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="964" nid="1376">
			
			<notation>31</notation>
			<charfeat>FOKUS: de sociale \nrelationer i en persons \nfamilie</charfeat>
			<posx>2406</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1040" nid="1377">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat>FOKUS: bevidst \nimødegåelse af \nmulige negative \nkonsekvenser</charfeat>
			<posx>406</posx>
			<posy>618</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="991" nid="1378">
			
			<notation>31.1</notation>
			<charfeat>RELATION: \ntil forældre</charfeat>
			<posx>2347</posx>
			<posy>765</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="962" nid="1380">
			
			<notation>15</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nfritidsaktiviteter og \n-interesser</charfeat>
			<posx>744</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="955" nid="1381">
			
			<notation>5.1</notation>
			<charfeat>TILSTAND &amp; FUNKTION: \nkropslig</charfeat>
			<posx>105</posx>
			<posy>726</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="973" nid="1382">
			
			<notation>17</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nfølelsesmæssige udvikling \ni forhold til personens \nadfærdsmæssige udvikling</charfeat>
			<posx>1097</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="983" nid="1383">
			
			<notation>22</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons identitet \nog opfattelse af at være i \noverensstemmelse med sig \nselv og sin omverden</charfeat>
			<posx>1410</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="961" nid="1384">
			
			<notation>13</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nmotivation for tilegnelse \naf kundskaber og færdigheder</charfeat>
			<posx>640</posx>
			<posy>831</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="966" nid="1386">
			
			<notation>14</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \ntrivsel og fremmøde i \ninstitutionssammenhæng</charfeat>
			<posx>738</posx>
			<posy>728</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1030" nid="1387">
			
			<notation>27.2</notation>
			<charfeat>UDTRYK: en persons \nevne til at udtrykke \nsig og gøre sig forståelig \ni varierende sammenhænge</charfeat>
			<posx>1757</posx>
			<posy>650</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="967" nid="1388">
			
			<notation>20</notation>
			<charfeat>FOKUS: de synlige udslag \naf en persons temperament, \nsindsstemning og selvkontrol</charfeat>
			<posx>1099</posx>
			<posy>856</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="959" nid="1389">
			
			<notation>11</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \npotentialer og muligheder \nfor at lære samt udbyttet \naf læring</charfeat>
			<posx>540</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="957" nid="1390">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nfysiske aktivitetsniveau \nog muligheder for fysisk \naktivitet</charfeat>
			<posx>163</posx>
			<posy>1180</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1038" nid="1391">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nevne til og mulighed/ \npotentiale for at styre \nkroppens bevægelser</charfeat>
			<posx>265</posx>
			<posy>1052</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1037" nid="1392">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nprimære omsorgspersoner</charfeat>
			<posx>1502</posx>
			<posy>196</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="985" nid="1393">
			
			<notation>23</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons viden om \nog opfattelse af sit ophav \nog sin kulturelle arv</charfeat>
			<posx>1274</posx>
			<posy>953</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="976" nid="1396">
			
			<notation>18</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nfølelsesmæssige \ngrundstemning og \ntilstand</charfeat>
			<posx>901</posx>
			<posy>686</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="971" nid="1397">
			
			<notation>5.2</notation>
			<charfeat>TILSTAND &amp; FUNKTION: \nmental</charfeat>
			<posx>253</posx>
			<posy>726</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="989" nid="1398">
			
			<notation>29</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nevne til at aflæse \nfarer og risikofyldte \nsituationer i dagligdagen \nog forholde sig \nhensigtsmæssigt i forhold \ntil dem</charfeat>
			<posx>1923</posx>
			<posy>765</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="979" nid="1399">
			
			<notation>25</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nselvfølelse, fortælling om \nsig selv og dennes \nforestillinger om, hvordan \nhan/hun opfattes af andre</charfeat>
			<posx>1554</posx>
			<posy>951</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="984" nid="1400">
			
			<notation>28</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nevne til at forholde \nsig og handle uafhængigt \naf andre</charfeat>
			<posx>2010</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="988" nid="1402">
			
			<notation>30</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nhensigtsmæssige håndtering \naf almindelige og \nrutinemæssige gøremål</charfeat>
			<posx>2106</posx>
			<posy>765</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1032" nid="1403">
			
			<notation>24</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons viden om \nsin aktuelle situation og \nbaggrunden herfor</charfeat>
			<posx>1428</posx>
			<posy>1057</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="981" nid="1404">
			
			<notation>27</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons udtryk \nsamt kendskab og tilpasning \ntil sociale konventioner og \nroller</charfeat>
			<posx>1668</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="965" nid="1406">
			
			<notation>12</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nerhvervelse og anvendelse \naf viden og erfaringer</charfeat>
			<posx>496</posx>
			<posy>728</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="954" nid="1407">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nsundhedsmæssige tilstand</charfeat>
			<posx>202</posx>
			<posy>459</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="990" nid="1409">
			
			<notation>31.2</notation>
			<charfeat>RELATION: \ntil søskende</charfeat>
			<posx>2486</posx>
			<posy>765</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1033" nid="1410">
			
			<notation>26</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons følelse \naf at høre til og blive \naccepteret af de sociale \nog kulturelle grupper, som \nhan/hun indgår i</charfeat>
			<posx>1631</posx>
			<posy>812</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="972" nid="1411">
			
			<notation>19</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nemotionelle bånd og \noplevelsen af tryghed \nog stabilitet i forholdet \ntil personens primære \nomsorgspersoner</charfeat>
			<posx>935</posx>
			<posy>821</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="980" nid="1412">
			
			<notation>27.1</notation>
			<charfeat>UDTRYK: en persons \nydre fremtoning</charfeat>
			<posx>1627</posx>
			<posy>650</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1035" nid="1413">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons behov</charfeat>
			<posx>957</posx>
			<posy>196</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="970" nid="1414">
			
			<notation>16</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons sociale \nomgang med og relationer \ntil andre uden for familien</charfeat>
			<posx>933</posx>
			<posy>458</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1029" nid="1415">
			
			<notation>32</notation>
			<charfeat>FOKUS: en persons \nrelation til andre \nslægtninge med en \nbetydningsfuld rolle i \nforhold til personen</charfeat>
			<posx>2623</posx>
			<posy>666</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3954">
			
			<descr1>TILSTAND &amp; FUNKTION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>179</posx>
			<posy>593</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3955">
			
			<descr1>UDTRYK</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1671</posx>
			<posy>575</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3956">
			
			<descr1>RELATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2434</posx>
			<posy>579</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1316" nid="3953">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1241</posx>
			<posy>65</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2032" nid="109566">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat>FOKUS: legemlig begrænsning</charfeat>
			<posx>18</posx>
			<posy>1054</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>1396</node1>
			<node2>1382</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1377</node1>
			<node2>1407</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1410</node1>
			<node2>1383</node2>
			<linktype>40</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1384</node1>
			<node2>1389</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1392</node1>
			<node2>3953</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1387</node1>
			<node2>1404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1413</node1>
			<node2>3953</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1390</node1>
			<node2>1381</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1409</node1>
			<node2>1376</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1407</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1374</node1>
			<node2>1381</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1412</node1>
			<node2>1404</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1378</node1>
			<node2>1376</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1404</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1397</node1>
			<node2>1407</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1400</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1380</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1398</node1>
			<node2>1400</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1381</node1>
			<node2>1407</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1388</node1>
			<node2>1382</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1376</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1373</node1>
			<node2>1382</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1382</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1411</node1>
			<node2>1382</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1386</node1>
			<node2>1389</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1375</node1>
			<node2>3953</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1399</node1>
			<node2>1383</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1391</node1>
			<node2>1381</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1415</node1>
			<node2>1376</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1402</node1>
			<node2>1400</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1389</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1393</node1>
			<node2>1383</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109566</node1>
			<node2>1381</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1383</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1406</node1>
			<node2>1389</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1403</node1>
			<node2>1383</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>1414</node1>
			<node2>1413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har betydning for</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN