18.00 Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats.xml

18.00 Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats.xml — Extensible Markup Language (XML), 37 kB (38512 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="2547">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="2550">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[primær forebyggelse]], der retter sig med den del af befolkningen, der er raske eller uden [[funktionsnedsættelser||funktionsnedsættelse]] eller [[socialt problem]]</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment>Borgerrettet forebyggelse stammer fra sundhedsloven, hvor det modstilles den patientrettede forebyggelse, der foregår indenfor sundhedsvæsenet. Formålet med borgerrettet forebyggelse er at mindske risikoen for, at noget uønsket overhovedet opstår.&#13;Borgerrettet forebyggelse er ofte også en type af &apos;strukturel forebyggelse&apos;, fx indretning af skolegårde og legerum, således at de stimulerer til fysisk aktivitet, og en type af enten &apos;universel forebyggelse&apos; eller &apos;indikeret forebyggelse&apos;, dvs. rettet mod hele eller dele af befolkningen eller mod grupper med kendte risikofaktorer.</comment>

			<term id="2947">
				<value>borgerrettet forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1905">
		<subject code="2.0.0">Ydelse</subject>

		<concept id="1908">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en [[borger]]</gendef>
			<comment>En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.&#13;Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan leveres til en samlet målgruppe.</comment>

			<term id="2165">
				<value>ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="743">
		<subject code="6.0.0">Sagsbehandling</subject>

		<concept id="743">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er indbygger i kommune, region eller stat</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="755">
				<value>borger</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1046">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1047">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[indsats]], der består af en eller flere [[ydelser||ydelse]], som leveres af et eller flere [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1097">
				<value>social indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1044">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1045">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der leveres af ét [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1120">
				<value>tilbudsindsats</value>
			</term>

			<term id="1095">
				<value>leverandørindsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1047">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1048">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der omfatter alle [[enkeltindsatser||enkeltindsats]] i relation til én [[borger]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1098">
				<value>samlet indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1048">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1049">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der tilkendes en [[borger]] i én [[afgørelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1099">
				<value>enkeltindsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1463">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1464">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontekstuel faktor]], der er knyttet til en [[person]]</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Til de personlige faktorer hører eksempelvis alder, køn, livserfaring, holdninger, forventninger og værdier.</comment>

			<term id="1656">
				<value>personlig faktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1462">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1463">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontekstuel faktor]], der omfatter alle aspekter af den omgivende verden, som danner rammen for en [[persons||person]] tilværelse, og som har indflydelse på [[personens||person]] [[funktionsevne]]</gendef>
			<comment>Til de omgivelsesmæssige faktorer hører eksempelvis: den fysiske omverden og dens egenskaber, de menneskeskabte fysiske omgivelser, andre mennesker i forskellige sammenhænge og roller, holdninger og værdier, sociale systemer, politiske forhold samt regler og love.</comment>

			<term id="2868">
				<value>omgivelser</value>
			</term>

			<term id="1655">
				<value>omgivelsesfaktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1183">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1184">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der har et [[forebyggende||forebyggelse]] sigte</gendef>
			<comment>Mange indsatser vil i et eller andet perspektiv indeholde et forebyggende element. Dog vil langt de fleste indsatser i praksis primært være iværksat på baggrund af et aktuelt behov. Kun i de tilfælde, hvor det primære sigte med indsatsen er forebyggelse, er der tale om tidlig indsats. &#13;&#13;Tidlig indsats siger ikke noget om, hvornår i et livs-, sygdoms- eller behandlingsforløb indsatsen iværksættes. Det forebyggende sigte i tidlig indsats kan både være primær, sekundær eller tertiær forebyggelse, ligesom det alt efter målgruppen kan være universel, selektiv eller indikeret forebyggelse.</comment>

			<term id="1282">
				<value>tidlig indsats</value>
			</term>

			<term id="1995">
				<value>forebyggende indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1302">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1303">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[aktivitet]], der søger at forhindre opståen og udvikling af sygdom, [[funktionsnedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] eller ulykker</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment>&apos;At forhindre opståen og udvikling&apos; indebærer også tiltag, der har til formål at stabilisere en tilstand, undgå forværring af en tilstand samt at imødegå tilbagefald.</comment>

			<term id="1444">
				<value>forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1303">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1304">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forebyggelse]], hvor [[målgruppen||målgruppe]] er hele eller dele af befolkningen uanset [[risikofaktorer||risikofaktor]] og [[risikoadfærd]]</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1445">
				<value>universel forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1304">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1305">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forebyggelse]], hvor [[målgruppen||målgruppe]] er befolkningsgrupper med kendte [[risikofaktorer||risikofaktor]] og kendt [[risikoadfærd]]</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1446">
				<value>selektiv forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1305">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1306">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forebyggelse]], hvor [[målgruppen||målgruppe]] er [[individer||individ]] med kendte [[risikofaktorer||risikofaktor]] og [[risikoadfærd]]</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1447">
				<value>indikeret forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1306">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1307">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forebyggelse]], der har til formål at hindre sygdom, [[funktionsnedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] eller ulykker i at opstå</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1448">
				<value>primær forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1307">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1308">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forebyggelse]], der har til formål at opspore og begrænse sygdom, [[funktionsnedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] og risikofaktorer tidligst muligt</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1449">
				<value>sekundær forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1308">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1309">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forebyggelse]], der har til formål at bremse tilbagefald samt forhindre udvikling og forværring af sygdom, [[funktionsnedsættelse]] og [[sociale problemer||socialt problem]]</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1450">
				<value>tertiær forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1309">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1310">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[sekundær forebyggelse]], der har til formål at finde [[personer||person]] med sygdom, [[funktionsevnenedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] og [[risikofaktorer||risikofaktor]] tidligst muligt</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1451">
				<value>tidlig opsporing</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1310">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1311">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forebyggelse]], der sker igennem lovgivning, organisering, styring og regulering</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1452">
				<value>strukturel forebyggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1311">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1312">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], hvor en [[person]] bevidst eller ubevidst øger sin sandsynlighed for at blive udsat for sygdom, [[funktionsnedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] eller ulykker</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1453">
				<value>risikoadfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1312">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1313">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>faktor, der øger sandsynligheden for sygdom, [[funktionsnedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] eller ulykker</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 07</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1454">
				<value>risikofaktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1314">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1315">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>gunstig eller ønskelig [[tilstand]] af [[trivsel]] og [[sundhed]] for en [[person]] eller en [[gruppe af personer]]</gendef>
			<comment>Velfærd har i visse sammehæng særligt fokus på tilgængeligheden af materielle og sociale goder, fx sundhedsvæsen og uddannelse.</comment>

			<term id="1456">
				<value>velfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1315">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1316">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[velfærd]], der angår en enkelt [[person]]</gendef>
			<comment>SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN&apos;S SYSTEM (ICS):&#13;Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige behov i relation til forældrekompetencer og faktorer i barnets/den unges familie og omgivelser. Beskrivelsen danner grundlag for, at eventuelle beslutninger er med til at sikre barnets eller den unges bedste.</comment>

			<term id="1457">
				<value>personvelfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1316">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1317">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>faktor, der mindsker sandsynligheden for sygdom, [[funktionsnedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] eller ulykker</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1459">
				<value>beskyttende faktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1317">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1318">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[faktor]], der skaber [[ramme]] for en [[persons||person]] liv og [[velfærd]]</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>En kontekstuel faktor er en del af en persons kulturelle, sociale eller økonomiske situation, som påvirker personen og påvirker personens muligheder og tilværelse.</comment>

			<term id="1460">
				<value>kontekstuel faktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1318">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1319">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>måde som en [[person]] eller en [[gruppe af personer]] udfører en aktivitet på</gendef>
			<comment>Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv og/eller andre, og som er bunden til en bestemt situation. Vrede, som en person føler, er ikke adfærd. Vredesudbrud er adfærd.</comment>

			<term id="1461">
				<value>adfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1424">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1425">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], der er karakteriseret ved et generelt velbefindende</gendef>
			<comment>Udover en generel tilstand af at befinde sig godt fysisk, psykisk og socialt (jf. WHO&apos;s brede sundhedsbegreb), er trivsel ofte kendetegnet ved en grad af overskud og glæde. &#13;Trivsel kan forstås og vurderes i både et subjektivt og et objektivt perspektiv.&#13;Når trivsel anvendes i en sundhedsrelateret kontekst og indenfor børn og unge-området, involverer det som regel også et udviklingsperspektiv.</comment>

			<term id="1589">
				<value>trivsel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1425">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1426">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], hvor en [[person]] bevidst eller ubevidst mindsker sin sandsynlighed for at blive udsat for sygdom, [[funktionsnedsættelse]], [[sociale problemer||socialt problem]] eller ulykker</gendef>
			<comment>Mestring kan i visse sammenhæng også bruges om adfærd, der retter sig bredere imod personens velfærd og ikke kun imod risikofaktorer.</comment>

			<term id="1590">
				<value>mestring</value>
			</term>

			<term id="1591">
				<value>coping</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1419">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1420">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der iværksættes uden en [[afgørelse]]</gendef>
			<comment>Ikke-visiterede indsatser kan eksempelvis være rådgivning, forebyggelse, indgå i opsøgende arbejde eller være ydelser, der kan gives ved selvvisitation.</comment>

			<term id="1583">
				<value>ikke-visiteret indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1418">
		<subject code="10.0.0">Generelle socialfaglige begreber</subject>

		<concept id="1419">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[social indsats]], der iværksættes på baggrund af en eller flere [[afgørelser||afgørelse]]</gendef>
			<comment>Myndigheden kan kun træffe afgørelser i forhold til en borger. Dermed vil visiterede indsatser altid være begrænsede til enkeltpersoner.</comment>

			<term id="1581">
				<value>visiteret indsats</value>
			</term>

			<term id="1582">
				<value>tilkendt indsats</value>
			</term>

			<term id="2851">
				<value>tildelt indsats</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1994">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1997">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[gruppe]], hvis medlemmer er genstand for en [[indsats]]</gendef>
			<gendefref>Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Definitionen er tillempet efter NBS: &apos;gruppe af individer, der er genstand for en indsats&apos;.</comment>

			<term id="2268">
				<value>målgruppe</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2069">
		<subject code="3.0.0">Tilbud</subject>

		<concept id="2072">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisation, der leverer [[ydelser||ydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2353">
				<value>tilbud</value>
			</term>

			<term id="2354">
				<value>leverandør</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2015">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="2018">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[individ]], der er et menneske</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2290">
				<value>person</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2152">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="2155">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]] af fuldstændig fysisk, psykisk og social trivsel</gendef>
			<gendefref>WHO</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="2454">
				<value>sundhed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: ICF">
		<created>2006-04-24 09:37:42</created>
		<modified>2010-01-25 11:26:46</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand</title>
		<serial></serial>
		<author>Sundhedsstyrelsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Verdenssundhedsorganisationen</organisation>
		<isbn>87-628-0505-3</isbn>
		<edition>1.</edition>
		<year>2003</year>
		<publisher>Munksgaard</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)">
		<created>2007-11-22 10:15:40</created>
		<modified>2009-07-23 11:22:27</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>NBS - Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor>Sundhedsstyrelsen</editor>
		<organisation>Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (NBS)</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Terminologi/NBS.aspx]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="Digital strategi for det sociale område, Indsatsområde 1, Generisk målgruppeklassifikation">
		<created>2008-01-25 09:58:46</created>
		<modified>2008-01-25 09:58:46</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="WHO">
		<created>2010-05-06 10:21:01</created>
		<modified>2010-05-06 10:21:01</modified>
		<user>Helle Wittrup-Jensen</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Constitution af the World Health Organization</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation>WHO</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="18.00 Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats">
		<node cid="1184" nid="3393">
			
			<notation>2.1</notation>
			<charfeat>FORMÅL: \nforebyggelse</charfeat>
			<posx>81</posx>
			<posy>1410</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1047" nid="3280">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: ydelse \nleveret af et tilbud</charfeat>
			<posx>858</posx>
			<posy>1172</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1045" nid="3278">
			
			<notation>2.6</notation>
			<charfeat>LEVERANDØR: \nét tilbud</charfeat>
			<posx>844</posx>
			<posy>1410</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1317" nid="3412">
			
			<notation>11</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nmindsker sandsynlighed</charfeat>
			<posx>374</posx>
			<posy>598</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1048" nid="3283">
			
			<notation>2.5</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nén borger</charfeat>
			<posx>694</posx>
			<posy>1410</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1049" nid="3284">
			
			<notation>2.4</notation>
			<charfeat>OMFANG: \nén afgørelse</charfeat>
			<posx>578</posx>
			<posy>1410</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="743" nid="3286">
			
			<notation>12.1</notation>
			<charfeat>BOFORHOLD: indbygger i \nkommune, region eller stat</charfeat>
			<posx>947</posx>
			<posy>1017</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3290">
			
			<descr1>OMFANG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>694</posx>
			<posy>1326</posy>
			<scale>3.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3401">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>320</posx>
			<posy>1326</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3402">
			
			<descr1>MÅLGRUPPEOMFANG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>715</posx>
			<posy>144</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3403">
			
			<descr1>FORMÅL</descr1>
			<descr2>FORLØBSFASE</descr2>
			<posx>480</posx>
			<posy>144</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3916">
			
			<descr1>AFGØRELSE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>482</posx>
			<posy>1326</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3411">
			
			<descr1>MIDDEL</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>310</posx>
			<posy>146</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3414">
			
			<descr1>FOKUS</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1154</posx>
			<posy>433</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="3416">
			
			<descr1>PÅVIRKNING</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>73</posx>
			<posy>530</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="4335">
			
			<descr1>EMNEOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>664</posx>
			<posy>942</posy>
			<scale>1.5</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="134168">
			
			<descr1>MÅLGRUPPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>222</posx>
			<posy>367</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="27523">
			
			<descr1>BOFORHOLD</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>956</posx>
			<posy>944</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1303" nid="3394">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: forhindre \nopståen og udvikling</charfeat>
			<posx>682</posx>
			<posy>22</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1304" nid="3395">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPEOMFANG: hele \neller dele af befolkningen</charfeat>
			<posx>676</posx>
			<posy>246</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1305" nid="3396">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPEOMFANG: grupper \nmed kendte risiko- \nfaktorer og risikoadfærd</charfeat>
			<posx>870</posx>
			<posy>246</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1306" nid="3397">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPEOMFANG: individer \nmed kendte risikofaktorer \nog risikoadfærd</charfeat>
			<posx>1056</posx>
			<posy>246</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1307" nid="3398">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hindre \nopståen \nFORLØBSFASE: før</charfeat>
			<posx>190</posx>
			<posy>246</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1308" nid="3399">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>FORMÅL: opspore \nog begrænse \nFORLØBSFASE: tidligt i forløb</charfeat>
			<posx>335</posx>
			<posy>246</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1309" nid="3400">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>FORMÅL: hindre tilbagefald, \nudvikling og forværring \nFORLØBSFASE: efter</charfeat>
			<posx>506</posx>
			<posy>246</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1310" nid="3404">
			
			<notation>1.3-1</notation>
			<charfeat>FOKUS: finde \nrisikofaktorer</charfeat>
			<posx>474</posx>
			<posy>444</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1311" nid="3405">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>MIDDEL: lovgivning, \nstyring og regulering</charfeat>
			<posx>6</posx>
			<posy>246</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1312" nid="3406">
			
			<notation>8.1</notation>
			<charfeat>PÅVIRKNING: \nøger sandsynlighed</charfeat>
			<posx>195</posx>
			<posy>848</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1313" nid="3407">
			
			<notation>10</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nøger sandsynlighed</charfeat>
			<posx>393</posx>
			<posy>848</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1315" nid="3409">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat>FOKUS: sundhed \nog trivsel</charfeat>
			<posx>1288</posx>
			<posy>244</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1316" nid="3410">
			
			<notation>5.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: enkelt person</charfeat>
			<posx>1012</posx>
			<posy>598</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1318" nid="3413">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat>FOKUS: personlig, social \nog økonomisk situation</charfeat>
			<posx>678</posx>
			<posy>848</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1319" nid="3415">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat>FOKUS: udførsel \naf aktivitet</charfeat>
			<posx>42</posx>
			<posy>439</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1463" nid="4333">
			
			<notation>9.1</notation>
			<charfeat>EMNEOMRÅDE: \nomverden</charfeat>
			<posx>601</posx>
			<posy>1017</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1464" nid="4334">
			
			<notation>9.2</notation>
			<charfeat>EMNEOMRÅDE: \nperson</charfeat>
			<posx>781</posx>
			<posy>1017</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1419" nid="3911">
			
			<notation>2.2</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: ja</charfeat>
			<posx>261</posx>
			<posy>1410</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1420" nid="3912">
			
			<notation>2.3</notation>
			<charfeat>AFGØRELSE: nej</charfeat>
			<posx>372</posx>
			<posy>1410</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1425" nid="3914">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat>FOKUS: \ngenerelt velbefindende</charfeat>
			<posx>989</posx>
			<posy>431</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1426" nid="3915">
			
			<notation>8.2</notation>
			<charfeat>PÅVIRKNING: \nmindsker sandsynlighed</charfeat>
			<posx>205</posx>
			<posy>598</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2072" nid="108824">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nlevere ydelser</charfeat>
			<posx>1032</posx>
			<posy>1317</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1908" nid="108536">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>INDHOLD: tjeneste, \ngenstand eller beløb</charfeat>
			<posx>1161</posx>
			<posy>1317</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1997" nid="109185">
			
			<notation>13</notation>
			<charfeat>MEDLEMSEGENSKAB: \ngenstand for en \nindsats</charfeat>
			<posx>1124</posx>
			<posy>1017</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2018" nid="109431">
			
			<notation>12</notation>
			<charfeat>FOKUS: \net menneske</charfeat>
			<posx>1032</posx>
			<posy>848</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2155" nid="122389">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nfri for negativ følge af fysisk \neller mental forstyrrelse</charfeat>
			<posx>832</posx>
			<posy>431</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2550" nid="134025">
			
			<notation>1.2.1</notation>
			<charfeat>MÅLGRUPPE: raske eller uden \nfunktionsnedsættelse eller socialt problem</charfeat>
			<posx>210</posx>
			<posy>445</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>108824</node1>
			<node2>108536</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3396</node1>
			<node2>3394</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>4334</node1>
			<node2>3413</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3412</node1>
			<node2>3410</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>indvirker på</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3284</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3278</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3395</node1>
			<node2>3394</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109431</node1>
			<node2>3413</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3398</node1>
			<node2>3394</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3280</node1>
			<node2>3286</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>iværksættes overfor</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3404</node1>
			<node2>3399</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr>del af</linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>41</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>134025</node1>
			<node2>3398</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3413</node1>
			<node2>3412</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3410</node1>
			<node2>3409</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3407</node1>
			<node2>3410</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>indvirker på</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3394</node1>
			<node2>3409</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>fremmer</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3912</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3412</node1>
			<node2>3407</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>modvirker</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>4333</node1>
			<node2>3413</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3915</node1>
			<node2>3415</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3286</node1>
			<node2>109185</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3283</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3412</node1>
			<node2>3915</node2>
			<linktype>42</linktype>
			<linkdescr>påvirker</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3413</node1>
			<node2>3407</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3397</node1>
			<node2>3394</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3911</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108536</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3406</node1>
			<node2>3415</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108824</node1>
			<node2>3278</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>leverer</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3399</node1>
			<node2>3394</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3407</node1>
			<node2>3406</node2>
			<linktype>42</linktype>
			<linkdescr>påvirker</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3405</node1>
			<node2>3394</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3393</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>108824</node1>
			<node2>3280</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3286</node1>
			<node2>109431</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3400</node1>
			<node2>3394</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109431</node1>
			<node2>109185</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>2</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3280</node1>
			<node2>109185</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>rettet imod</linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>122389</node1>
			<node2>3409</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109431</node1>
			<node2>3410</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>har</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>3914</node1>
			<node2>3409</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN