19.01 Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation.xml

19.01 Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation.xml — Extensible Markup Language (XML), 30 kB (31363 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1654">
		<subject code="12.0.0">Utilsigtet hændelse</subject>

		<concept id="1657">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[begivenhed]], der ikke er tilstræbt, og som har eller risikerer at have skadevirkning for en [[borger]], og som følger af [[leverandørens||leverandør]] eller den kommunale [[myndigheds||myndighed]] [[handlinger||handling]] eller mangel på samme</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1881">
				<value>utilsigtet hændelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1657">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1660">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[hændelse]], hvor en [[person]] uforsætligt kommer fra oprejst til liggende stilling</gendef>
			<comment>Fald kan være forårsaget af skub, klodsethed, uopmærksomhed eller tilfældige omstændigheder (uheld).</comment>

			<term id="1884">
				<value>fald</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1658">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1661">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fald]], der sker i opholdsrum</gendef>
			<comment>Opholdsrum er et rum, hvor man opholder sig længerevarende og ofte med henblik på afslapning eller socialt samvær, modsat fx entre, badeværelse eller bryggers, og som ikke er indrettet til et specifik formål, modsat fx spisestue eller soveværelse.</comment>

			<term id="1885">
				<value>fald i opholdsrum</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1659">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1662">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fald]], der sker på toilet eller badeværelse</gendef>
			<comment>Toilet og badeværelse vil ofte være samme i samme rum.</comment>

			<term id="1886">
				<value>fald på toilet/badeværelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1767">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1770">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[hændelse]], hvor der sker fejl i rekvirering, opbevaring, dispensering eller administration af et lægemiddel</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1999">
				<value>medicineringsfejl</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1766">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1769">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fald]], der sker i soveværelse</gendef>
			<comment>Fald i soveværelse vil ofte ske i forbindelse med at stige ind og ud af sengen.</comment>

			<term id="1998">
				<value>fald i soveværelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1662">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1665">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[fald]], der sker udenfor en bygning</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1889">
				<value>fald udendørs</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1664">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1667">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dødsfald]], hvor en [[person]] tager sit eget liv</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1891">
				<value>selvmord</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1665">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1668">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], hvor en [[person]] forsøger at begå [[selvmord]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1892">
				<value>selvmordsforsøg</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1666">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1669">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[dødsfald]], der forekommer pludseligt eller uden forudgående indikation</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1893">
				<value>uventet dødsfald</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1667">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1670">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[begivenhed]], hvor en [[person]] ophører med at leve</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1894">
				<value>dødsfald</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1668">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1671">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[forløb]], der ikke lever op til en aftalt eller forventet sammenhæng og konsistens</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1895">
				<value>kontinuitetsproblem</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1669">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1672">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontinuitetsproblem]], der foregår indenfor et [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1896">
				<value>kontinuitetsproblem indenfor tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1670">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1673">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontinuitetsproblem]], der foregår på tværs af flere [[tilbud]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1897">
				<value>kontinuitetsproblem på tværs af tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1671">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1674">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], hvor en [[ydelse]] ikke lever op til det aftalte eller forventede</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1898">
				<value>ydelsesfejl</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1672">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1675">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelsesfejl]], hvor der leveres en anden ydelse end den, der er aftalt</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1899">
				<value>forkert ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1673">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1676">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelsesfejl]], hvor en ydelse ikke leveres</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1900">
				<value>udeblevet ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1674">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1677">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[ydelsesfejl]], hvor der sker en fejl i leveringen af en ydelse</gendef>
			<comment>En fejl i leveringen af en ydelse kan fx være, at en given ydelse leveres på et forkert tidspunkt eller en forkert dag.</comment>

			<term id="1901">
				<value>fejl i levering af ydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1675">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1678">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[målopfyldelse]], der ikke lever op til det aftalte eller forventede</gendef>
			<comment>Problemer med målopfyldelsen handler om vanskeligheder i forbindelse med realiseringen af de mål, der er fastsat i fx handleplaner eller pleje- eller omsorgsplaner.</comment>

			<term id="1902">
				<value>målopfyldelsesproblem</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1676">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1679">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kriminalitet]], hvor en [[person]] uretmæssigt tilegner sig noget, der tilhører en anden</gendef>
			<comment>Tyveri adskiller sig fra underslæb ved, at man ikke allerede er i besiddelse af det tilegnede. Ved tyveri borttager tyven tingen fra en anden.</comment>

			<term id="1903">
				<value>tyveri</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1677">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1680">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], hvor den praktisk funktion af [[apparatur]] vurderes som mangelfuld eller defekt</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1904">
				<value>apparaturfejl</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1679">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1682">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]] hos en [[person]] med hensyn til sygdom og&#13;[[sundhed]]</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 09</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1906">
				<value>helbredstilstand</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1680">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1683">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]] hos en [[person]], hvor hud, slimhinde og eventuelt underliggende væv er gennembrudt</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1907">
				<value>sår</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1681">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1684">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]] hos en [[person]], hvor kroppen er beskadiget som følge af en indtrængen af mikroorganismer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1908">
				<value>infektion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1682">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1685">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]] hos en [[person]], der vurderes som værende en negativ følge af fysisk eller mental forstyrrelse</gendef>
			<gendefref>ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</gendefref>
			<gendefrefloc>tilpasset fra NBS 09</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="1909">
				<value>sygdom</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1683">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1686">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[begivenhed]], hvor en [[person]] undlader at gøre noget, som man burde gøre</gendef>
			<comment>Forsømmelser drejer sig ofte om at undlade eller ikke i tilstrækkelig grad at tage sig af, passe eller pleje noget ordentligt. Forsømmer omfatter derfor også omsorgssvigt.&#13;&#13;Forglemmelser handler om, hvorfor noget er undladt (fordi det blev glemt). Forsømmelser handler om den status, det udeladte har (det burde være gjort).</comment>

			<term id="1910">
				<value>forsømmelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1684">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1687">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[hændelse]], hvor nogen eller noget glemmes</gendef>
			<comment>Forglemmelser er de tilfælde, hvor man ved en fejl ikke husker noget eller nogen i en given sammehæng.&#13;&#13;Forglemmelser handler om, hvorfor noget er undladt (fordi det blev glemt). Forsømmelser handler om den status, det udeladte har (det burde være gjort).</comment>

			<term id="1911">
				<value>forglemmelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1685">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1688">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[begivenhed]], hvor en [[person]] ikke er fysisk til stede som forventet eller aftalt.</gendef>
			<comment>Fravær dækker også over de situationer, hvor en person er stukket af fra et tilbud, eller hvor en plejekrævende person har forladt sin bolig.</comment>

			<term id="1912">
				<value>fravær</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1686">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1689">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kriminalitet]], hvor en [[person]] handler med narkotiske eller euforiserende stoffer</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1913">
				<value>stofhandel</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1687">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1690">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kriminalitet]], hvor en [[person]] uretmæssigt gør brug af noget, der er i deres besiddelse</gendef>
			<comment>Underslæb adskiller sig fra tyveri ved, at man allerede er i besiddelse af det tilegnede. Ved tyveri borttager tyven tingen fra en anden.</comment>

			<term id="1914">
				<value>underslæb</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1688">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1691">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[begivenhed]], hvor der går ild i noget</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1915">
				<value>brand</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1768">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1771">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]] hos en [[person]], der følger af en forkert mængde eller sammensætning af kost eller væske</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2000">
				<value>fejlernæring/dehydrering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1769">
		<subject code="12.1.0">Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation</subject>

		<concept id="1772">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>patientkontakt med en sengeafdeling, der ikke var tilstrækkelig klinisk begrundelse for</gendef>
			<comment>Definition af indlæggelse som &quot;patientkontakt på en sengeafdeling&quot; stammer fra sundhedsstyrelsen og lov om regionernes finansiering</comment>

			<term id="2001">
				<value>unødvendig indlæggelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1995">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1998">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], der er strafbar</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2269">
				<value>kriminalitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2003">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2006">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[adfærd]], der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2277">
				<value>udadreagerende adfærd</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="ORD: Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (NBS)">
		<created>2007-11-21 15:29:00</created>
		<modified>2009-07-23 11:55:35</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor>Sundhedsstyrelsen</editor>
		<organisation>Det nationale begrebsråd for sundhedsvæsenet</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Terminologi/NBS.aspx]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="ORD: Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS)">
		<created>2007-11-22 10:15:40</created>
		<modified>2009-07-23 11:22:27</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>NBS - Det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet</title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor>Sundhedsstyrelsen</editor>
		<organisation>Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet (NBS)</organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://sst.dk/Indberetning%20og%20statistik/Terminologi/NBS.aspx]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="19.01 Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation">
		<node cid="1998" nid="109609">
			
			<notation>16</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nstrafbar handling</charfeat>
			<posx>1678</posx>
			<posy>368</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2006" nid="109610">
			
			<notation>20</notation>
			<charfeat>FOKUS: aggressiv eller \nvoldsom adfærd</charfeat>
			<posx>2312</posx>
			<posy>368</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="31461">
			
			<descr1>KRIMINALITETSTYPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1727</posx>
			<posy>467</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20789">
			
			<descr1>HÆNDELSESSTED</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>497</posx>
			<posy>464</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20825">
			
			<descr1>FEJLTYPE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>2442</posx>
			<posy>478</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20826">
			
			<descr1>AKTØRRELATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1533</posx>
			<posy>467</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20827">
			
			<descr1>ÅRSAG</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>340</posx>
			<posy>464</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1660" nid="20608">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat>FOKUS: uforsætligt \ntil liggende stilling</charfeat>
			<posx>499</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1657" nid="20645">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: begivenhed, der har eller \nrisikerer at have skadevirkning</charfeat>
			<posx>1247</posx>
			<posy>48</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1691" nid="20643">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nild i noget</charfeat>
			<posx>190</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1689" nid="20641">
			
			<notation>16.1</notation>
			<charfeat>KRIMINALITETSTYPE: handel med \nnarkotiske eller euforiserende stoffer</charfeat>
			<posx>1843</posx>
			<posy>544</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1690" nid="20642">
			
			<notation>16.3</notation>
			<charfeat>KRIMINALITETSTYPE: uretmæssig \ntilegnelse af noget i ens besiddelse</charfeat>
			<posx>1842</posx>
			<posy>796</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1688" nid="20640">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat>FOKUS: ikke til stede \nsom forventet eller aftalt</charfeat>
			<posx>957</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1686" nid="20638">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat>FOKUS: udelader at gøre \nnoget, som burde gøres</charfeat>
			<posx>784</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1687" nid="20639">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat>FOKUS: nogen eller \nnoget glemmes</charfeat>
			<posx>637</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1684" nid="20636">
			
			<notation>10</notation>
			<charfeat>FOKUS: skade som følge af \nen indtrængen af mikroorganismer</charfeat>
			<posx>1352</posx>
			<posy>539</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1685" nid="20637">
			
			<notation>11</notation>
			<charfeat>FOKUS: negativ følge af fysisk \neller mental forstyrrelse</charfeat>
			<posx>1353</posx>
			<posy>646</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1683" nid="20635">
			
			<notation>12</notation>
			<charfeat>FOKUS: gennembrudt hud, slimhinde \nog evt. underliggende væv</charfeat>
			<posx>1366</posx>
			<posy>752</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1680" nid="20632">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: mangelfuld \neller defekt</charfeat>
			<posx>20</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1682" nid="20634">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat>FOKUS: tilstand mht. \nsygdom og sundhed</charfeat>
			<posx>1134</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1679" nid="20631">
			
			<notation>16.2</notation>
			<charfeat>KRIMINALITETSTYPE: uretmæssig \ntilegnelse af noget, der tilhører en anden</charfeat>
			<posx>1859</posx>
			<posy>670</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1677" nid="20629">
			
			<notation>21.3</notation>
			<charfeat>FEJLTYPE: fejl i \nleveringen af en ydelse</charfeat>
			<posx>2339</posx>
			<posy>773</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1678" nid="20630">
			
			<notation>18</notation>
			<charfeat>FOKUS: manglende \nmålopfyldelse</charfeat>
			<posx>2002</posx>
			<posy>368</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1676" nid="20628">
			
			<notation>21.2</notation>
			<charfeat>FEJLTYPE: ydelse \nleveres ikke</charfeat>
			<posx>2353</posx>
			<posy>659</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1674" nid="20626">
			
			<notation>21</notation>
			<charfeat>FOKUS: lever ikke op til \ndet aftalte eller forventede</charfeat>
			<posx>2495</posx>
			<posy>368</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1675" nid="20627">
			
			<notation>21.1</notation>
			<charfeat>FEJLTYPE: anden ydelse \nend den, der er aftalt</charfeat>
			<posx>2363</posx>
			<posy>548</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1672" nid="20624">
			
			<notation>15.1</notation>
			<charfeat>AKTØRRELATION: \nindenfor et tilbud</charfeat>
			<posx>1567</posx>
			<posy>540</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1673" nid="20625">
			
			<notation>15.2</notation>
			<charfeat>AKTØRRELATION: \npå tværs af tilbud</charfeat>
			<posx>1559</posx>
			<posy>672</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1671" nid="20623">
			
			<notation>15</notation>
			<charfeat>FOKUS: manglende \nsammenhæng og konsistens</charfeat>
			<posx>1463</posx>
			<posy>368</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1670" nid="20622">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>FOKUS: person ophører \nmed at leve</charfeat>
			<posx>298</posx>
			<posy>371</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1669" nid="20621">
			
			<notation>4.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: pludselig eller uden \nforudgående indikation</charfeat>
			<posx>361</posx>
			<posy>534</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1668" nid="20620">
			
			<notation>19</notation>
			<charfeat>FOKUS: forsøg \npå selvmord</charfeat>
			<posx>2169</posx>
			<posy>368</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1667" nid="20619">
			
			<notation>4.2</notation>
			<charfeat>FOKUS: tager sit eget liv</charfeat>
			<posx>379</posx>
			<posy>652</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1665" nid="20617">
			
			<notation>5.4</notation>
			<charfeat>HÆNDELSESSTED: \nudenfor en bygning</charfeat>
			<posx>616</posx>
			<posy>863</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1662" nid="20614">
			
			<notation>5.3</notation>
			<charfeat>HÆNDELSESSTED: \ntoilet/badeværelse</charfeat>
			<posx>584</posx>
			<posy>765</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1661" nid="20613">
			
			<notation>5.1</notation>
			<charfeat>HÆNDELSESSTED: opholdsrum</charfeat>
			<posx>606</posx>
			<posy>539</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1770" nid="28500">
			
			<notation>17</notation>
			<charfeat>FOKUS: fejl i brug \naf lægemiddel</charfeat>
			<posx>1851</posx>
			<posy>368</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1769" nid="28455">
			
			<notation>5.2</notation>
			<charfeat>HÆNDELSESSTED: soveværelse</charfeat>
			<posx>605</posx>
			<posy>656</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1771" nid="28540">
			
			<notation>13</notation>
			<charfeat>FOKUS: forkert mængde eller \nsammensætning af kost eller væske</charfeat>
			<posx>1308</posx>
			<posy>854</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1772" nid="28541">
			
			<notation>14</notation>
			<charfeat>FOKUS: indlæggelse med utilstrækkelig \nklinisk begrundelse</charfeat>
			<posx>1307</posx>
			<posy>962</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>28500</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20632</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20640</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20620</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20628</node1>
			<node2>20626</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20636</node1>
			<node2>20634</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>indvirker på</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109609</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20634</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20625</node1>
			<node2>20623</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>28541</node1>
			<node2>20634</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan påvirke</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20627</node1>
			<node2>20626</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20621</node1>
			<node2>20622</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20624</node1>
			<node2>20623</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20622</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20638</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20626</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20619</node1>
			<node2>20622</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20613</node1>
			<node2>20608</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20637</node1>
			<node2>20634</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>indvirker på</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20639</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>28540</node1>
			<node2>20634</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>indvirker på</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20614</node1>
			<node2>20608</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20643</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20635</node1>
			<node2>20634</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>indvirker på</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20617</node1>
			<node2>20608</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20629</node1>
			<node2>20626</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20608</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20630</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>28455</node1>
			<node2>20608</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>109610</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20641</node1>
			<node2>109609</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20623</node1>
			<node2>20645</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20642</node1>
			<node2>109609</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20631</node1>
			<node2>109609</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN