19.02 Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation.xml

19.02 Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation.xml — Extensible Markup Language (XML), 29 kB (30306 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1563">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1565">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>sammensætning af et eller flere [[tegn]] som i en given kontekst kan give mening for en [[aktør]]</gendef>
			<comment>Eksempel: Kileskriften blev skrevet som information. I lang tid kunne denne information ikke afkodes og gav derfor ingen mening for nogen. Dermed var det blot tegn - ikke information. I dag kan kileskriften læse og fortolkes. Den giver dermed information.</comment>

			<term id="1769">
				<value>information</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1463">
		<subject code="15.0.0">Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats</subject>

		<concept id="1464">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontekstuel faktor]], der er knyttet til en [[person]]</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Til de personlige faktorer hører eksempelvis alder, køn, livserfaring, holdninger, forventninger og værdier.</comment>

			<term id="1656">
				<value>personlig faktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1462">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1463">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kontekstuel faktor]], der omfatter alle aspekter af den omgivende verden, som danner rammen for en [[persons||person]] tilværelse, og som har indflydelse på [[personens||person]] [[funktionsevne]]</gendef>
			<comment>Til de omgivelsesmæssige faktorer hører eksempelvis: den fysiske omverden og dens egenskaber, de menneskeskabte fysiske omgivelser, andre mennesker i forskellige sammenhænge og roller, holdninger og værdier, sociale systemer, politiske forhold samt regler og love.</comment>

			<term id="2868">
				<value>omgivelser</value>
			</term>

			<term id="1655">
				<value>omgivelsesfaktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1317">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1318">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[faktor]], der skaber [[ramme]] for en [[persons||person]] liv og [[velfærd]]</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>En kontekstuel faktor er en del af en persons kulturelle, sociale eller økonomiske situation, som påvirker personen og påvirker personens muligheder og tilværelse.</comment>

			<term id="1460">
				<value>kontekstuel faktor</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1653">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1656">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[aktivitet]] eller [[objekt]], der resulterer i en [[utilsigtet hændelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1880">
				<value>årsag til utilsigtet hændelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1654">
		<subject code="12.0.0">Utilsigtet hændelse</subject>

		<concept id="1657">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[begivenhed]], der ikke er tilstræbt, og som har eller risikerer at have skadevirkning for en [[borger]], og som følger af [[leverandørens||leverandør]] eller den kommunale [[myndigheds||myndighed]] [[handlinger||handling]] eller mangel på samme</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1881">
				<value>utilsigtet hændelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1655">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1658">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[proces]], der består af en overførsel eller udveksling af [[information]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1882">
				<value>kommunikation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1690">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1693">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem medarbejder og borger</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1917">
				<value>kommunikation mellem medarbejder og borger</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1691">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1694">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem medarbejder og pårørende</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1918">
				<value>kommunikation mellem medarbejder og pårørende</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1692">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1695">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem medarbejder og ledelse</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1919">
				<value>kommunikation mellem medarbjder og ledelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1693">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1696">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem medarbejder og medarbejder</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1920">
				<value>kommunikation mellem medarbejder og medarbejder</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1694">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1697">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem medarbejder og informationssystem</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1921">
				<value>kommunikation mellem medarbejder og informationssystem</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1695">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1698">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem tilbud og myndighed</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1922">
				<value>kommunikation mellem tilbud og myndighed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1696">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1699">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem tilbud og ekstern part</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1923">
				<value>kommunikation mellem tilbud og ekstern part</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1697">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1700">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[kommunikation]], der foregår mellem tilbud og tilbud</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1924">
				<value>kommunikation mellem tilbud og tilbud</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1698">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1701">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[egenskab]] ved [[information]], der beskriver, hvor god eller dårlig [[information]] er i forhold til et [[formål]]</gendef>
			<comment>Bedømmelsen af information som god eller dårlig kan dække over flere forskellige kvaliteter ved information, fx om den er relevant, forståelig, anvendelig m.fl.</comment>

			<term id="1925">
				<value>informationskvalitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1699">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1702">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[egenskab]] ved [[information]], der beskriver, hvor let eller svært det er at finde [[information]] i en given situation</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1926">
				<value>informationstilgængelighed</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1700">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1703">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[undervisning]] med henblik på at sætte en [[person]] i stand til at udøve et bestemt erhverv eller løse en bestemt opgave</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1927">
				<value>oplæring</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1701">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1704">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[oplæring]], der retter sig imod opgaver, som foregår regelmæssigt eller i bestemte situationer og udføres efter en fast fremgangsmåde</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1928">
				<value>oplæring i rutineopgaver</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1702">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1705">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[oplæring]], der retter sig imod opgaver, som afviger fra det normale eller dagligdags</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1929">
				<value>oplæring i specialopgaver</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1703">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1706">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[oplæring]], der retter sig imod brugen af [[apparatur]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1930">
				<value>oplæring i apparatur</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1704">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1707">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], der beskriver samspillet af de [[relationer||relation]], påvirkninger og [[vilkår]], som en [[person]] arbejder under</gendef>
			<comment>Arbejdsmiljø er de sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår af fysisk og psykisk art, som et arbejde udføres under, samt den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen. Mange påvirkninger fra arbejdet spiller en rolle for den enkeltes sikkerhed og sundhed, fx kemiske, fysiske, biologiske og organisatoriske.</comment>

			<term id="1931">
				<value>arbejdsmiljø</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1705">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1708">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[arbejdsmiljø]], der angår materielle forhold</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1932">
				<value>fysisk arbejdsmiljø</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1706">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1709">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[arbejdsmiljø]], der angår mentale forhold</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1933">
				<value>psykisk arbejdsmiljø</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1707">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1710">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[struktur]], der består af en tilrettelæggelse af et [[forløb]] eller en sammensætning af noget, så det virker efter hensigten</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1934">
				<value>organisering</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1708">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1711">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[organisering]], der omhandler organisation</gendef>
			<comment>Organisation skal her forstås som en bred betegnelse for sammenslutninger oprettet til et formål, fx foreninger, interessegrupper, institutioner, virksomheder m.fl.</comment>

			<term id="1935">
				<value>organisationsstruktur</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1709">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1712">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[organisering]], der omhandler opgaver</gendef>
			<comment>Opgavestruktur handler om tilrettelæggelse og varetagelse af både opgavefordeling, vagtplaner samt deling og prioritering af ressourcer og kompetencer, m.v.</comment>

			<term id="1936">
				<value>opgavestruktur</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1710">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1713">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[redskab]] i form af en mekanisk eller elektronisk konstruktion, der bruges til et bestemt [[formål]]</gendef>
			<comment>Apparatur dækker alle typer af sammensatte, ofte mindre, mekaniske, elektriske eller elektroniske instrumenter, som fx hjælpemidler, behandlingsredskaber, kommunikations- og it-udstyr.</comment>

			<term id="1937">
				<value>apparatur</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1711">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1714">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[information]], der beskriver [[apparatur]] og dets betjening</gendef>
			<comment>Apparaturinformation vil bl.a. omfatte specifikationer, vejledninger, manualer, instrukser og advarsler.</comment>

			<term id="1938">
				<value>apparaturinformation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1712">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1715">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[egenskab]], der beskriver [[apparaturs||apparatur]] måde at virke på</gendef>
			<comment>Apparaturfunktion dækker også over kvaliteten af apparaturets funktion, fx god/dårlig og velfungerende/defekt</comment>

			<term id="1939">
				<value>apparaturfunktion</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1713">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1716">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[normativ beskrivelse]], der gennem handlingsanvisninger eller formelle regler fastlægger en bestemt måde at gøre noget på</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1940">
				<value>procedure</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1720">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1723">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[tilstand]], der angår den renlighed, som bidrager til at bevare [[sundhed]] og [[trivsel]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1947">
				<value>hygiejne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1721">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1724">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[hygiejne]], der angår en bolig</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1948">
				<value>bolighygiejne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1722">
		<subject code="12.2.0">Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation</subject>

		<concept id="1725">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[hygiejne]], der angår en [[person]]</gendef>
			<comment>Personlig hygiejne vil typisk handle om bad, tøjvask, tandpleje m.v.</comment>

			<term id="1949">
				<value>personlig hygiejne</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: ICF">
		<created>2006-04-24 09:37:42</created>
		<modified>2010-01-25 11:26:46</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand</title>
		<serial></serial>
		<author>Sundhedsstyrelsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Verdenssundhedsorganisationen</organisation>
		<isbn>87-628-0505-3</isbn>
		<edition>1.</edition>
		<year>2003</year>
		<publisher>Munksgaard</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="19.02 Utilsigtet hændelse - Årsagsklassifikation">
		<node cid="1725" nid="20716">
			
			<notation>9.2</notation>
			<charfeat>HYGIEJNEOMRÅDE: \nperson</charfeat>
			<posx>401</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1565" nid="20717">
			
			<notation>10</notation>
			<charfeat>FOKUS: tegn som giver \nmening for en aktør</charfeat>
			<posx>739</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1723" nid="20714">
			
			<notation>9</notation>
			<charfeat>FOKUS: renlighed ift. \nsundhed og trivsel</charfeat>
			<posx>533</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1724" nid="20715">
			
			<notation>9.1</notation>
			<charfeat>HYGIEJNEOMRÅDE: \nbolig</charfeat>
			<posx>415</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1716" nid="20707">
			
			<notation>16</notation>
			<charfeat>FOKUS: handlingsanvisning \neller formelle regler</charfeat>
			<posx>1677</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1714" nid="20705">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nbeskriver apparatur</charfeat>
			<posx>24</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1715" nid="20706">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat>FOKUS: \nmåde at virke på</charfeat>
			<posx>33</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1656" nid="20242">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>FOKUS: aktivitet eller objekt, \nder resulterer i en utilsigtet hændelse</charfeat>
			<posx>949</posx>
			<posy>55</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1657" nid="20243">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat>FOKUS: begivenhed, der har eller \nrisikerer at have skadevirkning</charfeat>
			<posx>638</posx>
			<posy>55</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1658" nid="20244">
			
			<notation>13</notation>
			<charfeat>FOKUS: udveksling af information</charfeat>
			<posx>994</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1693" nid="20684">
			
			<notation>13.1</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \nmedarbejder og borger</charfeat>
			<posx>800</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1694" nid="20685">
			
			<notation>13.2</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \nmedarbejder og pårørende</charfeat>
			<posx>790</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1695" nid="20686">
			
			<notation>13.3</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \nmedarbejder og ledelse</charfeat>
			<posx>801</posx>
			<posy>744</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1696" nid="20687">
			
			<notation>13.4</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \nmedarbejder og medarbejder</charfeat>
			<posx>783</posx>
			<posy>858</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1697" nid="20688">
			
			<notation>13.5</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \nmedarbejder og informationssystem</charfeat>
			<posx>764</posx>
			<posy>972</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1698" nid="20689">
			
			<notation>13.6</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \ntilbud og myndighed</charfeat>
			<posx>808</posx>
			<posy>1089</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1699" nid="20690">
			
			<notation>13.8</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \ntilbud og ekstern part</charfeat>
			<posx>806</posx>
			<posy>1328</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1700" nid="20691">
			
			<notation>13.7</notation>
			<charfeat>KOMMUNIKATIONSPARTER: \ntilbud og tilbud</charfeat>
			<posx>824</posx>
			<posy>1207</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1701" nid="20692">
			
			<notation>11</notation>
			<charfeat>FOKUS: god eller dårlig \ni forhold til et formål</charfeat>
			<posx>592</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1702" nid="20693">
			
			<notation>12</notation>
			<charfeat>FOKUS: let eller sævrt \nat finde information</charfeat>
			<posx>570</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1703" nid="20694">
			
			<notation>14</notation>
			<charfeat>FOKUS: undervisning mhp. \nerhverv eller opgave</charfeat>
			<posx>1278</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1704" nid="20695">
			
			<notation>14.1</notation>
			<charfeat>OPLÆRINGSEMNE: \nregelmæssige opgaver</charfeat>
			<posx>1147</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1705" nid="20696">
			
			<notation>14.2</notation>
			<charfeat>OPLÆRINGSEMNE: opgaver der \nafviger fra det normale</charfeat>
			<posx>1142</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1706" nid="20697">
			
			<notation>14.3</notation>
			<charfeat>OPLÆRINGSEMNE: \nbrug af apparatur</charfeat>
			<posx>1158</posx>
			<posy>744</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1707" nid="20698">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat>FOKUS: relationer, påvirkninger og \nvilkår som en person arbejder under</charfeat>
			<posx>303</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1708" nid="20699">
			
			<notation>7</notation>
			<charfeat>ARBEJDSMILJØOMRÅDE: \nmaterielle forhold</charfeat>
			<posx>206</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1709" nid="20700">
			
			<notation>8</notation>
			<charfeat>ARBEJDSMILJØOMRÅDE: \nmentale forhold</charfeat>
			<posx>201</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1710" nid="20701">
			
			<notation>15.1</notation>
			<charfeat>FOKUS: tilrettelæggelse eller \nsammensætning efter en hensigt</charfeat>
			<posx>1464</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1713" nid="20704">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat>FOKUS: instrument til \net bestemt formål</charfeat>
			<posx>142</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="29576">
			
			<descr1>EMNEOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1817</posx>
			<posy>420</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20905">
			
			<descr1>KOMMUNIKATIONSPARTER</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>916</posx>
			<posy>420</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20906">
			
			<descr1>OPLÆRINGSEMNE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1223</posx>
			<posy>420</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20907">
			
			<descr1>ARBEJDSMILJØOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>233</posx>
			<posy>420</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="20908">
			
			<descr1>HYGIEJNEOMRÅDE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>453</posx>
			<posy>420</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="29313">
			
			<descr1>ORGANISERINGSEMNE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>1406</posx>
			<posy>420</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1712" nid="20703">
			
			<notation>15.2</notation>
			<charfeat>ORGANISERINGSEMNE: \nopgave</charfeat>
			<posx>1370</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1711" nid="20702">
			
			<notation>15.1</notation>
			<charfeat>ORGANISERINGSEMNE: \norganisation</charfeat>
			<posx>1352</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1463" nid="29314">
			
			<notation>17.1</notation>
			<charfeat>EMNEOMRÅDE: \nomverden</charfeat>
			<posx>1771</posx>
			<posy>525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1318" nid="29275">
			
			<notation>17</notation>
			<charfeat>FOKUS: personlig, social \nog økonomisk situation</charfeat>
			<posx>1853</posx>
			<posy>322</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1464" nid="29315">
			
			<notation>17.2</notation>
			<charfeat>EMNEOMRÅDE: \nperson</charfeat>
			<posx>1776</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>20242</node1>
			<node2>20243</node2>
			<linktype>31</linktype>
			<linkdescr>forårsager</linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20704</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20706</node1>
			<node2>20704</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>beskriver</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20716</node1>
			<node2>20714</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20703</node1>
			<node2>20701</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20705</node1>
			<node2>20704</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>beskriver</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20702</node1>
			<node2>20701</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20700</node1>
			<node2>20698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20695</node1>
			<node2>20694</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20693</node1>
			<node2>20717</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>beskriver</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20244</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20692</node1>
			<node2>20717</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>beskriver</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20689</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20697</node1>
			<node2>20694</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20699</node1>
			<node2>20698</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20715</node1>
			<node2>20714</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20696</node1>
			<node2>20694</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20691</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20707</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20685</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20686</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20690</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20694</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>29314</node1>
			<node2>29275</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20698</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20687</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20684</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20714</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20688</node1>
			<node2>20244</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20717</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>29315</node1>
			<node2>29275</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>29275</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>20701</node1>
			<node2>20242</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan udgøre</linkdescr>
			<horizpos>2</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN