20.00 Prostitutionsbegreber.xml

20.00 Prostitutionsbegreber.xml — Extensible Markup Language (XML), 25 kB (26567 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="1804">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="1807">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[handling]], hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en [[prostitutionsydelse]] mod [[betaling||betaling for prostitutionsydelse]]</gendef>
			<comment>Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens område er prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution udgør et problem for den enkelte må afgøres på individniveau.&#13;Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser, der sælges af unge under 18 år, eller det fænomen, at personer tvinges af andre til at sælge seksuelle ydelser.</comment>

			<term id="2040">
				<value>prostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1723">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1726">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er part i [[prostitution]]</gendef>
			<comment>Begrebet omfatter kun personer, der er direkte involveret i køb og salg af den seksuelle ydelse. &#13;Begrebet omfatter dermed ikke tredjeparter, der profiterer på prostitution uden selv at være direkte involveret, fx bagmænd, lokalitetsejere, telefondamer, escortchauffører mv.</comment>

			<term id="1950">
				<value>prostitutionspart</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1724">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1727">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitutionspart]], der køber [[prostitutionsydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1951">
				<value>prostitutionskunde</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1725">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1728">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitutionspart]], der sælger [[prostitutionsydelse]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="1952">
				<value>prostitueret</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1803">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1806">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>lokation, hvor der etableres kontakt mellem [[prostitueret]] og [[prostitutionskunde]]</gendef>
			<comment>Kontaktlokation kan fx være gaden, en klinik eller en bar.</comment>

			<term id="2039">
				<value>kontaktlokation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1730">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1733">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitueret]], der er flyttet fra sit hjemland til et andet land med henblik på et længerevarende ophold og som udøver prostitution</gendef>
			<comment>Der kan skelnes mellem migrantprostituerede med lovligt ophold og migrantprostituerede uden lovligt ophold.&#13;&#13;Migrantprostitueret adskiller sig fra en prostitueret, der udøver prostitution på udlandsrejse ved, at der oftest er tale om længere ophold og ved at formålet med at migrere ikke nødvendigvis er at indgå i prostitution.&#13;&#13;At være migrantprostitueret udelukker ikke, at man kan være offer for menneskehandel.</comment>

			<term id="1957">
				<value>migrantprostitueret</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1743">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1746">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], hvor [[prostitutionskunden||prostitutionskunde]] opsøger den [[prostituerede||prostitueret]] på offentlig tilgængelig klinik, der er indrettet til formålet</gendef>
			<comment>Lokationen benyttes typisk, men ikke nødvendigvis, af mere end én prostitueret, dog ikke nødvendigvis på samme tid.</comment>

			<term id="1970">
				<value>klinikprostitution</value>
			</term>

			<term id="2042">
				<value>massageklinikprostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1745">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1748">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], hvor [[prostitutionskunden||prostitutionskunde]] efter aftale opsøger den prostituerede på dennes private eller privatlignende opholdssted, hvor faciliteterne kun benyttes af én eller højst to [[prostituerede||prostitueret]] ad gangen</gendef>
			<comment>Privatprostitution er kendetegnet ved at tilstræbe en prostitutionslokation med privatlignende, diskrete forhold.</comment>

			<term id="1972">
				<value>privatprostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1746">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1749">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], hvor den [[prostituerede||prostitueret]] kontaktes og efter aftale kommer ud til [[prostitutionskundens||prostitutionskunde]] private eller privatlignende opholdssted</gendef>
			<comment>Et privatlignende opholdssted kan fx være et hotel eller en lejlighed.</comment>

			<term id="1973">
				<value>escortprostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1827">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1830">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er både er [[prostitueret]] og [[kvinde]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2067">
				<value>prostitueret kvinde</value>
			</term>

			<term id="2068">
				<value>kvindelig prostitueret</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1818">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1821">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>lokation, hvor [[prostitutionsydelse]] leveres</gendef>
			<comment>En traditionel skelnen mellem prostitutionsformer er baseret på, hvorvidt prostitutionslokationen er indenfor eller udenfor i form af henholdsvis indendørs- og udendørsprostitution.</comment>

			<term id="2058">
				<value>prostitutionslokation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1828">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1831">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der både er [[prostitueret]] og [[mand]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2070">
				<value>prostitueret mand</value>
			</term>

			<term id="2071">
				<value>mandlig prostitueret</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1752">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1755">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[prostitution]], der består af aftalt seksuel ydelse mellem personer, der har fysisk kontakt</gendef>
			<comment>Med aftalt seksuel ydelse menes, at der etableres en gensidig aftale om arten og omfanget af den kønslige omgang forud for leveringen.&#13;Med fysisk kontakt menes, at den prostituerede og prostitutionskunden mødes ansigt til ansigt - uagtet omfanget af fysisk berøring eller kønslig omgang.&#13;Begrebet indbefatter ikke andre former for betalte seksuelle ydelser som internetperformances, porno og strip.</comment>

			<term id="1979">
				<value>prostitutionsydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1753">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1756">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>del af [[prostitution]], der består af betaling for [[prostitutionsydelsen||prostitutionsydelse]]</gendef>
			<comment>Betalingen falder oftest på forhånd og i form af kontanter, men kan også udgøres af andre modydelser.</comment>

			<term id="1980">
				<value>betaling for prostitutionsydelse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1829">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1832">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der både er [[prostitutionskunde]] og [[kvinde]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2073">
				<value>kvindelig prostitutionskunde</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1830">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1833">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der både er [[prostitutionskunde]] og [[mand]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2075">
				<value>mandlig prostitutionskunde</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1786">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1789">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitueret]], der er opvokset i Danmark</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2021">
				<value>dansk prostitueret</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1819">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1822">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], der foregår på offentlig tilgængelig klub, der også modtager gæster, der ikke er [[part i prostitution||prostitutionspart]]</gendef>
			<comment>Offentlig tilgængelig klub er fx sex- eller stripklubber, saunaer, barer eller lignende.</comment>

			<term id="2059">
				<value>klubprostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1790">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1793">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], der foregår på et hotel, der ikke er specifikt indrettet til formålet</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2025">
				<value>hotelprostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1793">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="1796">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>sted, hvor noget bestemt foregår</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2028">
				<value>lokation</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1820">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1823">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitueret]], der med gaden som [[kontaktlokation]] udøver [[prostitution]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2060">
				<value>gadeprostitueret</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1799">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1802">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], hvor en [[prostitueret]] eller en [[prostitutionskunde]] midlertidigt rejser til et andet land for at sælge eller købe [[prostitutionsydelser||prostitutionsydelse]]</gendef>
			<comment>Prostitution på udlandsrejse adskiller sig fra migrantprostitution ved at der oftest er tale om kortere ophold, og at formålet med rejsen er at indgå i prostitution.</comment>

			<term id="2035">
				<value>prostitution på udlandsrejse</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1851">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1854">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], hvor kontakten skabes på en bar og [[prostitutionslokationen||prostitutionslokation]] aftales ad hoc med den enkelte [[prostitutionskunde]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2101">
				<value>barprostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1852">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1855">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitution]], hvor kontakten skabes udendørs eller i offentligt rum og [[prostitutionslokationen||prostitutionslokation]] aftales ad hoc med den enkelte [[prostitutionskunde]]</gendef>
			<comment>Udendørsprostitution omfatter prostitution, hvor kontakten skabes udenfor, fx på gaden, i parker, på rastepladser etc. eller i offentligt rum som fx på offentlige toiletter, banegårde etc.</comment>

			<term id="2102">
				<value>udendørsprostitution</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="1853">
		<subject code="16.0.0">Prostitution</subject>

		<concept id="1856">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[prostitueret]], der med en bar som [[kontaktlokation]] udøver [[prostitution]]</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2103">
				<value>barprostitueret</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2015">
		<subject code="11.0.0">Generelle begreber</subject>

		<concept id="2018">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[individ]], der er et menneske</gendef>
			<comment></comment>

			<term id="2290">
				<value>person</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2365">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2368">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er af hunkøn</gendef>
			<comment>Det er det køn, man er registreret som ved fødslen, der er definerende.</comment>

			<term id="2708">
				<value>kvinde</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="2371">
		<subject code="1.0.0">Målgruppe</subject>

		<concept id="2374">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>[[person]], der er af hankøn</gendef>
			<comment>Det er det køn, man er registreret som ved fødslen, der er definerende.</comment>

			<term id="2716">
				<value>mand</value>
				<termref>
					<ref>WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)</ref>
					<refloc></refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)">
		<created>2008-01-28 11:30:17</created>
		<modified>2009-07-23 14:02:19</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>3</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title></title>
		<serial></serial>
		<author></author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year></year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.stofmisbrugsdatabasen.dk/wm142741]]</url>
		<urldate>2008-01-28</urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="20.00 Prostitutionsbegreber">
		<node cid="1789" nid="33520">
			
			<notation>2.1.3</notation>
			<charfeat>OPRINDELSESLAND : \nDanmark</charfeat>
			<posx>263</posx>
			<posy>1525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1748" nid="33532">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat>PROSTITUTIONSLOKATION : \nhos prostitueret</charfeat>
			<posx>702</posx>
			<posy>628</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="36986">
			
			<descr1>KØN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>224</posx>
			<posy>1378</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="33648">
			
			<descr1>VIRKEFELT</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>141</posx>
			<posy>786</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="33613">
			
			<descr1>KØN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>52</posx>
			<posy>785</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="33757">
			
			<descr1>OPRINDELSESLAND</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>291</posx>
			<posy>1377</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="33684">
			
			<descr1>ROLLE</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>239</posx>
			<posy>970</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="39053">
			
			<descr1>KONTAKTLOKATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>955</posx>
			<posy>350</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="33997">
			
			<descr1>KONTAKTLOKATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>441</posx>
			<posy>1379</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="36987">
			
			<descr1>KØN</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>909</posx>
			<posy>1355</posy>
			<scale>2</scale>
		</node>
		<node cid="0" nid="36094">
			
			<descr1>PROSTITUTIONSLOKATION</descr1>
			<descr2></descr2>
			<posx>432</posx>
			<posy>351</posy>
			<scale>3</scale>
		</node>
		<node cid="1802" nid="33537">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat>PROSTITUTIONSLOKATION : \nudlandet</charfeat>
			<posx>875</posx>
			<posy>629</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1807" nid="33534">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>852</posx>
			<posy>169</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1806" nid="33527">
			
			<notation>5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>398</posx>
			<posy>179</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1728" nid="33533">
			
			<notation>2.1</notation>
			<charfeat>ROLLE : sælger</charfeat>
			<posx>283</posx>
			<posy>1266</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1756" nid="33538">
			
			<notation>1-2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1006</posx>
			<posy>198</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1727" nid="33539">
			
			<notation>2.2</notation>
			<charfeat>ROLLE : køber</charfeat>
			<posx>847</posx>
			<posy>1283</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1726" nid="33540">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat>VIRKEFELT : prostitution</charfeat>
			<posx>181</posx>
			<posy>908</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1755" nid="33541">
			
			<notation>1-1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1008</posx>
			<posy>140</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1746" nid="33543">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat>PROSTITUTIONSLOKATION : \nklinik</charfeat>
			<posx>14</posx>
			<posy>634</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1796" nid="33530">
			
			<notation>6</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>332</posx>
			<posy>73</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1733" nid="33531">
			
			<notation>2.1.4</notation>
			<charfeat>OPRINDELSESLAND : \nandet land</charfeat>
			<posx>399</posx>
			<posy>1525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1793" nid="33525">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat>PROSTITUTIONSLOKATION : \nhotel</charfeat>
			<posx>362</posx>
			<posy>633</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1749" nid="33521">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat>PROSTITUTIONSLOKATION : \nhos prostitutionskunde</charfeat>
			<posx>529</posx>
			<posy>628</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1821" nid="36095">
			
			<notation>4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>218</posx>
			<posy>176</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1854" nid="39006">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat>KONTAKTLOKATION: \nbar</charfeat>
			<posx>1078</posx>
			<posy>628</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1855" nid="39007">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat>KONTAKTLOKATION: \nudendørs</charfeat>
			<posx>1211</posx>
			<posy>624</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1856" nid="39008">
			
			<notation>2.1.6</notation>
			<charfeat>KONTAKTLOKATION : \nbar</charfeat>
			<posx>690</posx>
			<posy>1523</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1832" nid="36780">
			
			<notation>3.4.2 + 2.2.1</notation>
			<charfeat>KØN : kvinde</charfeat>
			<posx>865</posx>
			<posy>1522</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1830" nid="36778">
			
			<notation>3.4.1 + 2.1.1</notation>
			<charfeat>KØN : kvinde</charfeat>
			<posx>1</posx>
			<posy>1525</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1831" nid="36779">
			
			<notation>3.5.1 + 2.1.2</notation>
			<charfeat>KØN : mand</charfeat>
			<posx>126</posx>
			<posy>1526</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1823" nid="36472">
			
			<notation>2.1.5</notation>
			<charfeat>KONTAKTLOKATION : \ngade</charfeat>
			<posx>560</posx>
			<posy>1522</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1822" nid="36471">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat>PROSTITUTIONSLOKATION : \nklub</charfeat>
			<posx>192</posx>
			<posy>633</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="1833" nid="36821">
			
			<notation>3.5.1 + 2.2.2</notation>
			<charfeat>KØN : mand</charfeat>
			<posx>1040</posx>
			<posy>1522</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2368" nid="100856">
			
			<notation>3.4</notation>
			<charfeat>KØN: hunkøn</charfeat>
			<posx>0</posx>
			<posy>908</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2374" nid="100857">
			
			<notation>3.5</notation>
			<charfeat>KØN: hankøn</charfeat>
			<posx>98</posx>
			<posy>906</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="2018" nid="100858">
			
			<notation>3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>93</posx>
			<posy>714</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>100857</node1>
			<node2>100858</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>100856</node1>
			<node2>100858</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36821</node1>
			<node2>100857</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36780</node1>
			<node2>100856</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36778</node1>
			<node2>100856</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36779</node1>
			<node2>100857</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33540</node1>
			<node2>100858</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33533</node1>
			<node2>33540</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>39007</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>39008</node1>
			<node2>33533</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>39006</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33537</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33541</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33539</node1>
			<node2>33540</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36821</node1>
			<node2>33539</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33534</node1>
			<node2>33527</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>kan aftales på</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33531</node1>
			<node2>33533</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33520</node1>
			<node2>33533</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33540</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>er involveret i</linkdescr>
			<horizpos>4</horizpos>
			<vertpos>4</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36095</node1>
			<node2>33530</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33534</node1>
			<node2>36095</node2>
			<linktype>41</linktype>
			<linkdescr>udøves på</linkdescr>
			<horizpos>1</horizpos>
			<vertpos>3</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33538</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>20</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>-1</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33527</node1>
			<node2>33530</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36471</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33543</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33532</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36778</node1>
			<node2>33533</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36780</node1>
			<node2>33539</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36779</node1>
			<node2>33533</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33525</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>33521</node1>
			<node2>33534</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>36472</node1>
			<node2>33533</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN