XX.03 Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv.xml

XX.03 Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv.xml — Extensible Markup Language (XML), 11 kB (11854 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="908">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="908">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef></gendef>
			<comment></comment>

			<term id="938">
				<value>aktiviteter i et hverdagsliv</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="907">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="907">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>mobilitet, der ernødvendig for, at personen kan færdes frit i overensstemmelse med personens ønsker, vaner og behov (inkl. indendørs, udendørs)</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="937">
				<value>at komme omkring</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="906">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="906">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>indkøb af daglige varer, beklædningsgenstande eller andet, som er nødvendigt for personen</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment>Aktiviteten omfatter også det at planlægge indkøbet.</comment>

			<term id="936">
				<value>indkøb</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="905">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="905">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>aktiviteter, der er nødvendige for, at personen oplever, at bolig (indvendigt og udvendigt) og have vedligeholdes, eksempelvis havearbejde</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment>Er eksklusiv daglig rengøring mv. Aktiviteten er hovedsagelig væsentlig for borgere bosat i ejerboliger.</comment>

			<term id="935">
				<value>vedligeholdelse af bolig og have</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="904">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="904">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>praktiske aktiviteter såsom oprydning, rengøring og tøjvask, der er nødvendige for, at personen oplevet, at hjemmet er rart, rent samt at tøjet er rent</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment>Inkl. eksempelvis at vande blomster.</comment>

			<term id="934">
				<value>daglig husførelse</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="903">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="903">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>bad/vask, toiletbesøg og kropspleje, der er nødvendige for, at personen oplever at være soigneret og velplejet</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="933">
				<value>personlig hygiejne</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="902">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="902">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>aktiviteter i relation til måltidene. Kan eksempelvis være tilberedning, anretning og indtagelse af mad/drikke (inkl. oprydning/opvask) jf. personens ønsker, vaner og behov, herunder de sociale aspekter, der er relateret til måltidet</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="932">
				<value>måltider</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="901">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="901">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>aktiviteter, der betyder noget for personen og udføres, fordi personen har lyst til det, uanset om aktiviteten udføres hjemme, ude, alene eller sammen med andre (inkl. religion)</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment>Øvrige aktiviteter medtages ikke her, selvom de for borgeren har karakter af interesser/hobbyer.</comment>

			<term id="931">
				<value>interesser/hobbyer</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="900">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="900">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>relationer til familie, venner, bekendte eller andre, der betyder noget for personen. Aktiviteten kan ligeledes omfatte det at drage omsorg for andre - eksempelvis børn</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="930">
				<value>kontakt til familie og venner</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="899">
		<subject code="9.1.0">Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv</subject>

		<concept id="899">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>alle former for beskæftigelse såvel lønnet som ulønnet</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 16</gendefrefloc>
			<comment>Aktiviteten er i udgangspunktet relevant for unge eller erhvervsaktive personer.</comment>

			<term id="929">
				<value>arbejde/uddannelse</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 16</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="916">
		<subject code="9.0.0">Fælles sprog II</subject>

		<concept id="916">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>en [[persons||person]] udførelse af en opgave eller handling</gendef>
			<gendefref>PUB: ICF</gendefref>
			<gendefrefloc>211</gendefrefloc>
			<comment>Aktivitet repræsenterer funktionsevne på individniveau.</comment>

			<term id="946">
				<value>aktivitet</value>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: ICF">
		<created>2006-04-24 09:37:42</created>
		<modified>2010-01-25 11:26:46</modified>
		<user>David Rosendahl</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand</title>
		<serial></serial>
		<author>Sundhedsstyrelsen</author>
		<editor></editor>
		<organisation>Verdenssundhedsorganisationen</organisation>
		<isbn>87-628-0505-3</isbn>
		<edition>1.</edition>
		<year>2003</year>
		<publisher>Munksgaard</publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	
	 	 
	<reference id="Fælles sprog II">
		<created>2006-10-25 11:05:39</created>
		<modified>2006-10-25 11:05:39</modified>
		<user>built-in account</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Fælles sprog II, Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde</title>
		<serial></serial>
		<author>KL</author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2004</year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="XX.03 Fælles sprog II - Aktiviteter i et hverdagsliv">
		<node cid="899" nid="919">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>90</posx>
			<posy>258</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="900" nid="920">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>225</posx>
			<posy>258</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="901" nid="921">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>402</posx>
			<posy>256</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="902" nid="922">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>529</posx>
			<posy>255</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="903" nid="923">
			
			<notation>1.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>593</posx>
			<posy>253</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="904" nid="924">
			
			<notation>1.6</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>714</posx>
			<posy>255</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="905" nid="925">
			
			<notation>1.7</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>830</posx>
			<posy>255</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="906" nid="926">
			
			<notation>1.8</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1028</posx>
			<posy>254</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="907" nid="927">
			
			<notation>1.9</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1088</posx>
			<posy>252</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="908" nid="928">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>511</posx>
			<posy>57</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="916" nid="947">
			
			<notation>2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>750</posx>
			<posy>57</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>921</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>920</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>924</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>922</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>923</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>927</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>926</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>928</node1>
			<node2>947</node2>
			<linktype>40</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>3</horizpos>
			<vertpos>1</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>925</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>919</node1>
			<node2>928</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN