XX.04 Fælles sprog II - Retningsgivende mål.xml

XX.04 Fælles sprog II - Retningsgivende mål.xml — Extensible Markup Language (XML), 5 kB (5656 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="913">
		<subject code="9.3.0">Fælles sprog II - Retningsgivende mål</subject>

		<concept id="913">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef></gendef>
			<comment></comment>

			<term id="943">
				<value>retningsgivende mål</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 33</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="912">
		<subject code="9.3.0">Fælles sprog II - Retningsgivende mål</subject>

		<concept id="912">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>at bevare borgerens livskvalitet og værdighed til trods for svækkelse/sygdom/handicap</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 34</gendefrefloc>
			<comment>Livskvalitet/værdighed er subjektive størrelser, og det vil være forskelligt fra borger til borger, hvad der giver livskvlitet.</comment>

			<term id="942">
				<value>lindre/understøtte</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 34</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="911">
		<subject code="9.3.0">Fælles sprog II - Retningsgivende mål</subject>

		<concept id="911">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>at fastholde eksisterende funktioner/kompetencer, herunder at forhindre/udsætte yderligere tab af funktioner/kompetencer</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 34</gendefrefloc>
			<comment>For at fastholde borgerens funktionsevne er det nødvendigt at inddrage borgerens ressourcer i at udføre aktiviteter.</comment>

			<term id="941">
				<value>fastholde</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 34</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="910">
		<subject code="9.3.0">Fælles sprog II - Retningsgivende mål</subject>

		<concept id="910">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>at generhverve tabte eller udvikle nye funktioner/kompetencer</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 34</gendefrefloc>
			<comment>Her vil borgeren ofte være bevilliget målrettet træning eller læring. Borgeren deltager aktivt, og det forventes, at borgeren på sigt kan udføre mere selv helt eller delvist.</comment>

			<term id="940">
				<value>udvikle</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 34</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="909">
		<subject code="9.3.0">Fælles sprog II - Retningsgivende mål</subject>

		<concept id="909">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>at afklare behov og/eller udviklingspotentiale med henblik på at identificere relevante og nødvendige handlemuligheder i relation til den enkelte</gendef>
			<gendefref>Fælles sprog II</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 34</gendefrefloc>
			<comment>Her skal udfører være særligt opmærksom på at afdække, hvad borgeren kan/ikke kan og de mulige årsager til, at borgeren evt. er begrænset. Herunder vil det være væsentligt, at der er en tæt dialog mellem eksempelvis hjælper og sygeplejersken.</comment>

			<term id="939">
				<value>udrede</value>
				<termref>
					<ref>Fælles sprog II</ref>
					<refloc>p. 34</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="Fælles sprog II">
		<created>2006-10-25 11:05:39</created>
		<modified>2006-10-25 11:05:39</modified>
		<user>built-in account</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Fælles sprog II, Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde</title>
		<serial></serial>
		<author>KL</author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2004</year>
		<publisher></publisher>
		<url></url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="XX.04 Fælles sprog II - Retningsgivende mål">
		<node cid="909" nid="939">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>295</posx>
			<posy>266</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="910" nid="940">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>420</posx>
			<posy>268</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="911" nid="941">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>550</posx>
			<posy>269</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="912" nid="942">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>669</posx>
			<posy>267</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="913" nid="943">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>485</posx>
			<posy>99</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>942</node1>
			<node2>943</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>941</node1>
			<node2>943</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>940</node1>
			<node2>943</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>939</node1>
			<node2>943</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN