xx.01 BTP, Brugertidsprocent.xml

xx.01 BTP, Brugertidsprocent.xml — Extensible Markup Language (XML), 35 kB (36312 bytes)

Indhold af fil-indholdsobjekt

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>

<iterm ver="3.4.9c">

	<article id="57">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="57">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>beredskabstid, der anvendes til ventetid eller øvrige opgaver</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="59">
				<value>planlagt beredskabstid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="134">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="134">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>kvalifikationstid, der anvendes til planlægning, administration og tillids- og sikkerhedsrepræsentantarbejde</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="137">
				<value>organisering</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="138">
				<value>organisering og planlægning</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="135">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="135">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>kvalifikationstid, der anvendes til personalemøder, planlægningsmøder, ledelsesmøder og dialog med ledelsen, øvrige møder samt frokost og pauser</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 19-20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="139">
				<value>møder</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="136">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="136">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>kvalifikationstid, der anvendes til undervisning/praktikvejledning, projektdeltagelse og egen uddannelse</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 19</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="140">
				<value>udvikling og uddannelse</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="137">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="137">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>indirekte brugertid, der anvendes til transport</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 18</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet kan fx dække over transport til og fra brugere i private hjem eller mellem forskellige arbejdspladser og kontorer.</comment>

			<term id="141">
				<value>vejtid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="138">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="138">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>indirekte brugertid, der benyttes til udfyldelse af plejeplaner eller samarbejdsbøger, registrering af medarbejdernes tidsforbrug, dokumentation gennem journalskrivning og faglig sparring med kollegaer pr. telefon</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 18</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="142">
				<value>opgaver relateret til flere brugere</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>

			<term id="143">
				<value>fællesopgaver vedr. flere brugere</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 18</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 18</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="140">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="140">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>direkte brugertid, der anvendes til rengøring, tøjvask og indkøb</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 18</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker over hjælp, der udmøntes efter Servicelovens § 83 og 84.</comment>

			<term id="145">
				<value>praktisk hjælp</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="141">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="141">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>direkte brugertid, der anvendes til personlig pleje, psykisk pleje og omsorg, målrettede pædagogiske opgaver, undersøgelser og behandlinger, ernæring, medicingivning og administration, forebyggelse og sundhedsfremme samt anden hjælp til brugeren</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 15-18</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker over hjælp, der udmøntes efter Servicelovens § 83 og 84.</comment>

			<term id="146">
				<value>personlig hjælp</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p.39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p.39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="143">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="143">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>tid, hvor personalet står til rådighed for arbejdspladsen</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>10</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker over direkte brugertid, indirekte brugertid, kvalifikationstid og beredskabstid.</comment>

			<term id="148">
				<value>fremmødetid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>10</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>10</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="145">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="145">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>fremmødetid, som, planlagt eller ikke planlagt, anvendes til at stå til rådighed for brugerne på arbejdspladsen</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 12</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter bl.a. den tid, hvor nattevagten står til rådighed i tilfælde af nødopkald, den tid, som er til rådighed, fordi en bruger fx har aflyst et besøg i sidste øjeblik, samt den tid, hvor medarbejderen går forgæves, fordi brugeren ikke er hjemme.</comment>

			<term id="150">
				<value>beredskabstid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="146">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="146">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>fremmødetid, der omfatter opgaver, der er en nødvendig del af det udførende personales arbejde, men som hverken direkte eller indirekte knytter sig til brugerne</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 12</gendefrefloc>
			<comment>Opgaverne er relateret til udvikling, uddannelse, organisering og planlægning.</comment>

			<term id="151">
				<value>kvalifikationstid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="147">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="147">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>fremmødetid, der omfatter de ydelser, som relaterer sig til én eller flere brugere, men som ikke finder sted i eller har udgangspunkt i brugerens hjem</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 12</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter fx telefonsamtaler med brugeren.</comment>

			<term id="152">
				<value>indirekte brugertid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="148">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="148">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>fremmødetid, som medarbejderen anvender i brugerens hjem eller med udgangspunkt i brugerens hjem</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 11</gendefrefloc>
			<comment>I begrebet indgår tid anvendt sammen med eller for brugeren, fx i forbindelse med tøjvask eller indkøb. Begrebet rummer også samtaler ansigt til ansigt med brugeren, telefonsamtaler fra brugerens hjem, fx med brugerens pårørende eller læge, samtaler ansigt til ansigt med fx brugerens pårørende eller læge i brugerens hjem, samt dokumentation, som finder sted i brugerens hjem.</comment>

			<term id="153">
				<value>direkte brugertid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 6</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="187">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="187">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>beredskabstid, der fx kan være begrundet i aflysninger fra brugerens side, dødsfald, sygehusindlæggelser eller planlægningsproblemer</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="192">
				<value>ikke planlagt beredskabstid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="188">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="188">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>indirekte brugertid, der anvendes til aktiviteter, der direkte retter sig mod serviceringen af brugerne, men ikke foregår i brugerens hjem eller sammen med brugeren</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 18</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter bl.a. den udførende medarbejders kontakt til læge, apotek, pårørende, sygehus og andre offentlige instanser, samt telefonsamtaler med brugere og modtagelse af nødkald.</comment>

			<term id="193">
				<value>kontakt</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="257">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="257">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>udvikling og uddannelse, hvor medarbejdere med specialviden underviser kollegaer og elever</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 19</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet dækker tillige vejledning af nyansatte, elever og studerende.</comment>

			<term id="264">
				<value>undervisning/praktikvejledning</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="258">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="258">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>udvikling og uddannelse, hvor medarbejderen deltager i interne såvel som eksterne projekter</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 19</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="265">
				<value>projektdeltagelse</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="259">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="259">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>udvikling og uddannelse, der modtages af medarbejdere på arbejdspladsen</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 19</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="266">
				<value>egen uddannelse</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="260">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="260">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>møder, hvor personalet samles og drøfter andre emner end dag-til-dag planlægning</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 19</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter bl.a. møder med specifikt fagligt indhold, som fx specifikke problemstillinger for enkelte faggrupper eller tværfaglige drøftelser og faglig sparring.</comment>

			<term id="267">
				<value>personalemøder</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="261">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="261">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>møder, der finder sted dagligt, og hvor dagens arbejdsplan drøftes</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 19</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="268">
				<value>planlægningsmøder</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 19</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="262">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="262">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>møder, som anvendes til ledelsesopgaver, samt dialog med ledelsen om arbejdets udførelse</gendef>
			<comment>Begrebet omfatter deltagelse i ansættelsesudvalg, dialog om ressourcestyring og -fordeling, dialog om resultater, mål og værdier, dialog om organisationsudvikling, møder i samarbejdsudvalg, samt egen medarbejderudviklingssamtale eller fx gruppeudviklingssamtale.</comment>

			<term id="269">
				<value>ledelsesmøder og dialog med ledelsen</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p.19</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p.19</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="263">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="263">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>møder, som ikke er hhv. personale- eller planlægningsmøder og heller ikke relaterer sig til ledelsesopgaver eller dialog med ledelsen</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="270">
				<value>øvrige møder</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="264">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="264">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>pauser, under hvilke medarbejderen modtager løn og dermed har pligt til at stå til rådighed for arbejdspladsen</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 20</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet kan desuden omfatte kaffepauser mv.</comment>

			<term id="271">
				<value>frokost og pauser</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="265">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="265">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisering og planlægning, der kan omfatte ruteplanlægning, udfyldelse af arbejdsplaner, udarbejdelse af vagtplan, kørelister, skemalægning, vagtplaner og T-kort-tavler</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="272">
				<value>planlægning</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="266">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="266">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisering og planlægning, der omfatter indkaldelse af vikarer, APV, løbende registrering af sygemeldinger og afspadsering og eksempelvis registrering af tidsforbrug</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="273">
				<value>administration</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="267">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="267">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>organisering og planlægning, hvor tilllidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter anvender tid til arbejdet som repræsentant</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="274">
				<value>tillids- og sikkerhedsrepræsentantarbejde</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="268">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="268">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>planlagt beredskabstid, som alene anvendes til at stå til rådighed for eventuelle kald mv.</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 20</gendefrefloc>
			<comment></comment>

			<term id="275">
				<value>ventetid</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="269">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="269">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>planlagt beredskabstid, hvor medarbejderen først og fremmest står til rådighed for kald, men samtidig varetager forefaldende opgaver</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc></gendefrefloc>
			<comment>Begrebet omfatter fx beredskabstid anvendt til rengøring af mødelokaler.</comment>

			<term id="276">
				<value>tid anvendt til øvrige opgaver</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 20</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	

	<article id="304">
		<subject code="4.0.0">BTP</subject>

		<concept id="304">
			<language code="da">Dansk</language>
			<gendef>direkte brugertid, der anvendes på ydelser, som ikke inddrages i opgørelsen</gendef>
			<gendefref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</gendefref>
			<gendefrefloc>p. 18</gendefrefloc>
			<comment>Begrebet kan fx dække over træningsydelser, ydelser leveret i et plejecenter eller hjemmesygeplejeydelser.</comment>

			<term id="311">
				<value>opgaver uden for opgørelsen</value>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
				<termref>
					<ref>PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</ref>
					<refloc>p. 39</refloc>
				</termref>
			</term>
		</concept>
	</article>
	
	 	 
	<reference id="PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen">
		<created>2006-10-13 09:04:32</created>
		<modified>2009-07-23 11:51:58</modified>
		<user>Lasse Munksgaard</user>
		<type>2</type>
		<firstname></firstname>
		<lastname></lastname>
		<proftitle></proftitle>
		<company></company>
		<address></address>
		<tlf></tlf>
		<homepage></homepage>
		<email></email>
		<title>Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen</title>
		<serial></serial>
		<author>Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL</author>
		<editor></editor>
		<organisation></organisation>
		<isbn></isbn>
		<edition></edition>
		<year>2004</year>
		<publisher></publisher>
		<url>[[http://www.brugertidsprocent.dk/btp_v2/pdf/samlet.pdf]]</url>
		<urldate></urldate>
		<noteref></noteref>
	</reference>
	

	<system id="XX.01 BTP, Brugertidsprocent">
		<node cid="304" nid="39805">
			
			<notation>1.1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>257</posx>
			<posy>538</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="269" nid="35536">
			
			<notation>1.4.1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>2001</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="260" nid="35534">
			
			<notation>1.3.2.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1340</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="258" nid="35535">
			
			<notation>1.3.1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>414</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="264" nid="35532">
			
			<notation>1.3.2.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1220</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="262" nid="35533">
			
			<notation>1.3.2.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>843</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="268" nid="35530">
			
			<notation>1.4.1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>2253</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="266" nid="35531">
			
			<notation>1.3.3.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1643</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="147" nid="35522">
			
			<notation>1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>574</posx>
			<posy>267</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="148" nid="35521">
			
			<notation>1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>362</posx>
			<posy>267</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="267" nid="35537">
			
			<notation>1.3.3.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1746</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="265" nid="35538">
			
			<notation>1.3.3.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1549</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="263" nid="35539">
			
			<notation>1.3.2.5</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1450</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="261" nid="35540">
			
			<notation>1.3.2.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1086</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="259" nid="35541">
			
			<notation>1.3.1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>720</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="257" nid="35542">
			
			<notation>1.3.1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>533</posx>
			<posy>783</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="146" nid="35543">
			
			<notation>1.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1167</posx>
			<posy>267</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="145" nid="35544">
			
			<notation>1.4</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1863</posx>
			<posy>267</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="143" nid="35546">
			
			<notation>1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>503</posx>
			<posy>109</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="138" nid="35548">
			
			<notation>1.2.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>622</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="137" nid="35549">
			
			<notation>1.2.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>492</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="136" nid="35550">
			
			<notation>1.3.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>843</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="135" nid="35551">
			
			<notation>1.3.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1260</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="134" nid="35552">
			
			<notation>1.3.3</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1649</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="57" nid="35553">
			
			<notation>1.4.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>1928</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="187" nid="35554">
			
			<notation>1.4.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>2071</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="188" nid="35555">
			
			<notation>1.2.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>548</posx>
			<posy>537</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="140" nid="37074">
			
			<notation>1.1.1</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>47</posx>
			<posy>539</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<node cid="141" nid="37075">
			
			<notation>1.1.2</notation>
			<charfeat></charfeat>
			<posx>148</posx>
			<posy>538</posy>
			<scale>1</scale>
		</node>
		<link>
			<node1>35555</node1>
			<node2>35522</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35548</node1>
			<node2>35522</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>39805</node1>
			<node2>35521</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35521</node1>
			<node2>35546</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35543</node1>
			<node2>35546</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35550</node1>
			<node2>35543</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35530</node1>
			<node2>35553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35531</node1>
			<node2>35552</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35551</node1>
			<node2>35543</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35553</node1>
			<node2>35544</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35532</node1>
			<node2>35551</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35538</node1>
			<node2>35552</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35537</node1>
			<node2>35552</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35522</node1>
			<node2>35546</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35554</node1>
			<node2>35544</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35533</node1>
			<node2>35551</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35540</node1>
			<node2>35551</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35534</node1>
			<node2>35551</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35541</node1>
			<node2>35550</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35535</node1>
			<node2>35550</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>37074</node1>
			<node2>35521</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>37075</node1>
			<node2>35521</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>0</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35544</node1>
			<node2>35546</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35536</node1>
			<node2>35553</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35552</node1>
			<node2>35543</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35542</node1>
			<node2>35550</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35539</node1>
			<node2>35551</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
		<link>
			<node1>35549</node1>
			<node2>35522</node2>
			<linktype>10</linktype>
			<linkdescr></linkdescr>
			<horizpos>0</horizpos>
			<vertpos>50</vertpos>
		</link>
	</system>	</iterm>

  

SOCIALSTYRELSEN