Udvidelse af begrebsdatabasen

Se hvordan der kommer nye begreber i databasen

Databasen vil løbende blive suppleret med terminologier, i takt med at de udvikles. Sådan afspejler databasen den nyeste viden og udvikling inden for området.

Terminologier, der ønskes optaget i begrebsbasen, skal opfylde følgende krav:

  • Terminologien skal være udarbejdet i en proces og på et niveau, der svarer til arbejdsgangen beskrevet i Kommissorium for arbejdsgrupper i regi af den fællesoffentlige begrebsstyregruppe. Dette er bl.a. for at sikre, at der i udviklingen af begreberne er taget hensyn til eksisterende terminologier og koordineret i forhold til tilstødende sektorer.
  • Terminologien skal vurderes af begrebssekretariatet under begrebsstyregruppen.
  • Terminologien skal indeholde socialfaglige termer og definitioner.

SOCIALSTYRELSEN