Begrebsarbejde

Hvad er begrebsarbejde?

Begrebsarbejdet er et tiltag, der skal sikre en fælles forståelse af centrale begreber. Begrebsarbejdet hjælper fagfolk til at undgå misforståelser ved at udarbejde definitioner på udvalgte socialfaglige begreber.

Hvem udfører begrebsarbejdet?

Begrebsarbejdet udføres af fagfolk med ekspertise inden for et emne i samarbejde med en terminolog fra Socialstyrelsen.

Hvad er resultatet af begrebsarbejde?

Begrebsarbejdet resulterer i et specialiseret sprog - et fagsprog, der kan anvendes i forskellige sammenhænge.

Hvad er gevinsterne ved begrebsarbejde?

Begrebsarbejde kan føre til en række faglige og organisatoriske gevinster:

Fundament for digitalisering

Definerede fagbegreber er en vigtig forudsætning for digitaliseringen af området og kan give en række gevinster:

 • Større systematik og mere præcise data
  Begrebsarbejdet kan danne et socialfagligt gennemarbejdet og valideret udgangspunkt for it-systemudvikleres datamodellering.

 • Reducering af dobbeltindtastninger, effektive arbejdsgange
  Begrebsarbejde kan understøtte indberetningen til databaser og understøtte en sammenlægning af indberetninger.

 • Færre fejl og større retssikkerhed for borgeren
  Begrebsarbejde kan gøre det lettere at arbejde systematisk med dokumentation i it-systemer og dermed højne kvaliteten af den socialfaglige dokumentation.

Fundament for viden

Definerede fagbegreber er også en forudsætning for at kunne indsamle sammenlignelige data og dermed opnå viden om fx indsatser på det sociale område.

 • Viden om målgruppe, tilbud og ydelser
  Begrebsarbejde bidrager til mere præcise og sammenlignelige data til fx statistik eller ledelsesinformation.

 • Viden om sociale indsatser
  Begrebsarbejde muliggør sammenligning af sociale indsatser på tværs.

 • Viden om effekt
  Begrebsarbejde muliggør en vurdering af effekterne af forskellige sociale indsatser mv.


Fundament for faglige drøftelser

Definerede fagbegreber kan også kaste lys over betydning og dermed hjælpe til at undgå misforståelser i forbindelse med faglige drøftelser, projekter og information om faglige emner. Fagfolk, der har deltaget i begrebsarbejdet har fx udtalt:

 • "Det skaber overblik."
 • "Man får talt om begreberne på en helt ny måde."
 • "Vi får adskilt tingene, så vi bedre kan tale i dybden."
 • "Det skærper fokus på, hvad vi lægger i ordene."
 • "Det gør det muligt at opnå en fælles forståelse."
 • "Jeg har aldrig før arbejdet så systematisk med et emne - det giver nye perspektiver."

 

Terminologi til praksis


Begreberne stilles via begrebsdatabasen til rådighed for alle interesserede. Begrebsdatabasen indeholder også eksempler på termer og definitioner på øvrige begreber, der er udviklet og behandlet intensivt i forskelligt regi.

Relateret indhold
Organisering

SOCIALSTYRELSEN