Læsevejledninger

Kort indføring i begrebsarbejdet
Til arbejdsgruppedeltagere og alle øvrige interesserede
Hvad er hvad i et begrebsdiagram
Kort oversigt over begrebsdiagrammets forskellige elementer, og hvad de forskellige relationer betyder i et begrebsdiagram.

SOCIALSTYRELSEN