Begrebsarbejde - hvad er det?

Læs om begrebsarbejde - hvad er det og hvad bliver det brugt til?

Begrebsarbejdet er et tiltag, der skal sikre en fælles forståelse af centrale begreber. Begrebsarbejdet hjælper fagfolk til at undgå misforståelser ved at udarbejde definitioner på udvalgte socialfaglige begreber. Begrebsarbejdet udføres af fagfolk med ekspertise inden for et emne i samarbejde med en terminolog.

Begrebsarbejdet resulterer i et specialiseret sprog - et fagsprog, der kan anvendes i forskellige sammenhænge:

Definerede fagbegreber er en vigtig forudsætning for digitaliseringen af området. Når it-systemer anvender de samme begreber, kan man lettere overføre information på tværs i det enkelte system og på tværs af forskellige systemer.

Definerede fagbegreber er også en forudsætning for at kunne indsamle sammenlignelige data og dermed opnå viden om fx indsatser på det sociale område.

Definerede fagbegreber kan også kaste lys over betydning og dermed hjælpe til at undgå misforståelser i forbindelse med faglige drøftelser, projekter og information om faglige emner.

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs mere om begrebsarbejde

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs folder om begrebsarbejde

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs mere om grundbegreberne på socialområdet

SOCIALSTYRELSEN