Fundament for faglige drøftelser

Begrebsarbejdet udføres i samarbejde med fagfolk. Læs hvad de siger om begrebsarbejdet.

Definerede fagbegreber kaster lys over betydning og kan dermed hjælpe til at undgå misforståelser i forbindelse med faglige drøftelser, projekter og information om faglige emner. Fagfolk, der har deltaget i begrebsarbejdet om rehabilitering har fx udtalt:

  • "Det skaber overblik."
  • "Man får talt om begreberne på en helt ny måde."
  • "Vi får adskilt tingene, så vi bedre kan tale i dybden."
  • "Det skærper fokus på, hvad vi lægger i ordene."
  • "Det gør det muligt at opnå en fælles forståelse."
  • "Jeg har aldrig før arbejdet så systematisk med et emne - det giver nye perspektiver."

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs mere om begreber vedrørende rehabilitering

SOCIALSTYRELSEN