Inklusionsbegrebet

Mener vi det samme, når vi taler om inklusion? Her kan du se Socialstyrelsens definition på begrebet.
Et fælles inklusionsbegreb skal danne udgangspunkt for Socialstyrelsens projekter vedrørende inklusion på tværs af fagkontorer og målgrupper.

SOCIALSTYRELSEN