Rehabilitering

En fælles definition som referenceramme for arbejdet med rehabilitering

Fælles forståelse af begreber på tværs af faggrupper og sektorer er en forudsætning for sammenhængende og koordinerede rehabiliteringsforløb.

I forløb, der involverer mange aktører med forskellige baggrunde og faglige tilgange, er det ekstra vigtigt med en fælles referenceramme for samarbejdet.

Socialstyrelsens terminologi vedrørende rehabilitering kan understøtte ens begrebsforståelse eller afklare forskelle i begrebsforståelser, så uklarheder og misforståelser undgås.

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se rehabiliteringsbegreberne her

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs mere om rehabiliteringsprojektet her

SOCIALSTYRELSEN