Organisering

Organisering af begrebsarbejdet og parterne bag det samlede digitaliseringsarbejde

Med udgangspunkt i Strategi for Digitalisering af det sociale område har parterne bag strategien opbygget en organisation, der har til opgave at udvikle og behandle socialområdets begreber med henblik på at etablere en sammenhængende it-arkitektur.

Arbejdet med udvikling af fælles begreber og en sammenhængende it-arkitektur er en del af realiseringen af Strategi for Digitalisering af det Sociale Område.


Hvem gør hvad og hvorfor?

Styregruppen for tværoffentligt samarbejde er ansvarlig for de overordnede prioriteringer. Domænebestyrelserne udmønter dem på deres områder. Under Domænebestyrelsen for social service og omsorg arbejdes der parallelt med begrebsdannelse og it-arkitektur.

Arbejdet med definition af fælles begreber er en nødvendig forudsætning for en sammenhængende it-arkitektur. Socialområdet er kendetegnet ved, at der har været flere terminologiske indgangsvinkler. For at digitaliseringen skal lykkes, er denne mere stingente tilgang nødvendig.


Parterne bag Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS)

 

  • Finansministeriet
  • Kommunernes Landsforening
  • Danske Regioner
  • Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
  • Økonomi- og Indenrigsministeriet
  • Social- og Integrationsministeriet
  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • Skatteministeriet

SOCIALSTYRELSEN