Alle afsluttede projekter

Liste med alle afsluttede projekter
Begreber til Fælles Sprog III
Terminologien er en delleverance til det samlede Fælles sprog III-projekt.
Brugertidsprocent (BTP)
Begreber til opgørelse af tidsforbrug
Digitalisering af handicap og udsatte voksne (DHUV)
Etablering af et samlet fagsystem til it-understøttelse og procesoptimering af den kommunale sagsbehandling
Digitalisering af udsatte børn og unge (DUBU)
Fælles begreber og it-standardisering til børn og unge-området
Fælles faglige begreber for funktionsevne og indsatser
Etablering af begreber til understøttelse af dokumentations- og samarbejdspraksis mellem myndighed og leverandør.
Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats
Begreber til forebyggelse, trivsel og tidlig indsats
Forprojekt for Digitalisering af handicap og udsatte voksne (DHUV)
Forprojekt for digitalisering af handicap og udsatte voksne-området
ICF-grundbegreber
Begreber for funktionsevne og funktionsevnenedsættelse
Inklusion
Hvordan forstår vi begrebet inklusion? En tværfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet en fælles definition
Integrated Children's System (ICS)
Begreber til vurdering af børn og unges behov
Målgruppebegreber til VISO
Begrebsafklaring som grundlag for dataproduktion
Målgrupper
Udvikling af målgruppebegreber som led i etablering af Tilbudsportalen
National koordination, centrale begreber
Fælles begreber som afsæt for arbejdet i National Koordination. National koordination har som opgave at følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.
Prostitutionsbegreber
Fagbegreber om prostitution
Rehabilitering
En fælles referenceramme på tværs af aktører og sektorer
Sagsbehandling
Identifikation og definition af overordnede og tværgående sagsbehandlingsbegreber
Social metode
Definition af et fælles metodebegreb
Stofmisbrugsdatabasen 2.0 (SMDBv2)
Begreber til sammenlægning af fire databaser på stofmisbrugsområdet
Tilbudsportalen
Begreber til Tilbudsportalen
Udredningsværktøj, børn og unge
Inddragelse og sammenkobling af eksisterende terminologier til understøttelse af udredningsværktøj

SOCIALSTYRELSEN