Sagsbehandling

Identifikation og definition af overordnede og tværgående sagsbehandlingsbegreber

Formålet med projektet har været at identificere og definere overordnede og tværgående sagsbehandlingsbegreber.

Formålet med fælles sagsbehandlingsbegreber

Det overordnede formål med indsatsområde 1, Fælles begrebsdannelse og -anvendelse, i den fællesoffentlige Strategi for Digitalisering er at bidrage til opbygningen af en sammenhængende it-arkitektur med fælles begrebsanvendelse på det sociale område.

Konkret handler indsatsområdet om at udvælge og definere fælles begreber eller kategorier på områder, der kan bidrage til at fremme it-understøttelsen, enten generelt eller i forbindelse med konkrete projekter.

En fælles forståelse af overordnede og tværgående sagsbehandlingsbegreber skal fremme og understøtte den forventede udviklingsproces. De generiske sagsbehandlingsbegreber skal bidrage til at etablere en fælles overordnet ramme for det videre arbejde med opgaver, der relaterer sig til sagsbehandlingen, således at udviklingsprocessen fremover i sit overordnede udgangspunkt sikres en klar sammenhæng og stringent begrebsanvendelse. Det er en forudsætning for interoperabilitet på området - dvs. muligheden for at udveksle informationer vedrørende sagsbehandling.

Projektets resultat

Projekt 'Sagsbehandlingsbegreber' har identificeret, struktureret og defineret de centrale begreber i relation til sagsbehandling. Projektets resultat er en terminologi, dvs. en samlet oversigt over centrale begreber for området med tilhørende begrebsdefinitioner og relationer mellem begreberne.

Resultatet er godkendt af begrebsstyregruppen under den digitale styregruppe i regi af Strategi for digitalisering af det sociale område.

Sagsbehandlingsbegreberne anvendes bl.a. i Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Begreber udviklet i sagsbehandlingsprojektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

Sagsbehandling
 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Projektets deltagere

Begrebsarbejdet er foretaget af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Social- og Integrationsministeriet og Servicestyrelsen. Med udgangspunkt i en foranalyse foretaget af Servicestyrelsen har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til begrebsafklaring af sagsbehandlingsbegreber. Forslaget har været i høring hos en række parter, der inkluderer uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner mv.

Mere information om projektet

Høringsdokument
Høringsnotat

 

Har du spørgsmål til begrebsbasen, er du velkommen til at kontakte begrebssekretariatet på begrebssekretariatet@servicestyrelsen.dk

SOCIALSTYRELSEN