Tilbudsportalen

Begreber til Tilbudsportalen

Hvad er Tilbudsportalen?

Tilbudsportalen er er søgemaskine, hvor man kan finde og sammenligne leverandører af sociale ydelser.

Formålet med begrebsarbejdet til Tilbudsportalen

Formålet med begrebsarbejdet er

 • at skabe et fælles sprog for leverandørerne og brugerne af Tilbudsportalen
 • at skabe overblik og sammenlignelighed

 

Den faglige struktur

Tilbudsportalens faglige struktur er bygget op omkring tre klassifikationer for henholdsvis målgruppe, ydelse og tilbud. Hver klassifikation består af en række begreber, der er defineret og struktureret for at muliggøre en sammenligning af leverandørernes tilbud.
De faglige begreber er testet blandt 400 sociale institutioner og arbejdsgrupper med over 60 fagfolk med specialviden inden for området.

Begreber udviklet til Tilbudsportalen

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet til Tilbudsportalen.

Emne

PDF

XML

Diagram

Målgruppe
XML-ikon
Diagram-ikon
Ydelse
XML-ikon
Diagram-ikon
Tilbud
XML-ikon
Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Projektresumé

I forbindelse med oprettelse af Tilbudsportalen har der med base i Servicestyrelsen været et større udviklingsarbejde. Målet var at skabe et fælles sprog for leverandørernes målgruppe, ydelser og tilbud.

Det er vigtigt, når brugerne af Tilbudsportalen foretager en struktureret søgning, at leverandørerne har en fælles forståelse af deres virke, og beskriver det på samme vis, således at søgeresultatet er entydigt og sammenligneligt på tværs af leverandørerne.

Der eksisterede førhen ikke et etableret begrebsapparat for den del af det sociale område, som Tilbudsportalen omhandler. I følge Bekendtgørelse om Tilbudsportalen skal Tilbudsportalen overordnet rette sig mod følgende områder:

 • området for nedsat funktionsevne
 • området for socialt udsatte
 • området for børn og unge

For at give leverandørerne mulighed for at beskrive deres ydelser og målgrupper mere detaljeret, var det nødvendigt at etablere underkategorier til de overordnede målgruppekategorier. Relevante klassifikationer blev analyseret og vurderet, men der eksisterede ikke en klassifikation, der kunne dække Tilbudsportalens behov. Derfor blev der i samarbejde med konsulenter, interne arbejdsgrupper i Servicestyrelsen og eksterne arbejdsgrupper bestående af repræsentanter bredt fra det sociale område, udviklet tværgående klassifikationer for målgruppe, tilbud og ydelse.

Anvendelse af Tilbudsportalens begreber

Følgende systemer benytter eller er i gang med at implementere begreberne fra Tilbudsportalen helt eller delvist:

 • B&V, Børn og Voksne, kommunalt sagsstyringssystem (KMD)
 • Bosted, socialfagligt system (Teamonline)
 • DUBU - digitalisering af udsatte børn og ungeområdet
 • DHUV - digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet
 • AS2007, afregningssystem (WM-data)
 • CIAS, nationalt indberetnings- og analysesystem (Servicestyrelsen)

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs mere om Tilbudsportalen

Har du spørgsmål til begrebsbasen er du velkommen til at kontakte begrebssekretariatet på begrebssekretariatet@servicestyrelsen.dk.

SOCIALSTYRELSEN