Digitalisering af handicap og udsatte voksne (DHUV)

Etablering af et samlet fagsystem til it-understøttelse og procesoptimering af den kommunale sagsbehandling

Den kommunale sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området er et komplekst felt kendetegnet ved sporadisk it-understøttelse. Eksisterende kommunale it-løsninger understøtter kun i begrænset omfang deling af data på tværs. Det betyder, at det i dag er meget vanskeligt for sagsbehandleren at få overblik over borgerens situation på tværs af forvaltningsområder og sikre sammenhæng mellem ydelser og indsatser. Sagsbehandlere bruger megen tid på at indhente oplysninger fra interne og eksterne samarbejdsparter - oplysninger, som allerede er indhentet i andre dele af forvaltningen eller af andre afdelinger i kommunen.

Formål med projektet

Projektet skal etablere et samlet fagsystem til it-understøttelse og procesoptimering af den kommunale sagsbehandling. Digitaliserede arbejdsgange og integration til relevante systemer vil lette kommunikationen på tværs af forvaltningsområder og give bedre overblik over borgerens sag. Desuden har projektet udviklet en udredningsmetode til understøttelse af systematisk afdækning af borgerens behov og identifikation af den relevante indsats.

Linkkrumme_puslebrik Læs mere om projektet

Status på projektet

Projektet er forankret i Social- og Integrationsministeriet og er etableret i regi af Domænebestyrelsen for social service og omsorg som et samarbejdsprojekt mellem Social- og Integrationsministeriet og KL. Deloitte står for projektrealiseringen. Begrebssekretariatet har bidraget til digitaliseringsprojektet med begrebsafklaringer til den faglige struktur i systemet, herunder sagsbehandlingsmetode og udredningsmetode samt sagsøkonomibegreber.

Begreber i projekt Digitalisering af handicap- og udsatte voksne-området ( DHUV)

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev godkendt til projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

DHUV, udredning
XML-ikon
Diagram-ikon
DHUV, sagsbehandling
XML-ikon
Diagram-ikon
DHUV, sagsøkonomi
XML-ikon
Diagram-ikon
DHUV, tilbud
XML-ikon
Diagram-ikon
DHUV, ydelser
XML-ikon
Diagram-ikon
DHUV, målgruppe
XML-ikon
Diagram-ikonAAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs afrapportering fra projektet

Linkkrumme_puslebrik Søg i begreber fra forprojektet og metodeudviklingen

Kontaktperson: Begrebskonsulent David Rosendahl


SOCIALSTYRELSEN