Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats

Begreber til forebyggelse, trivsel og tidlig indsats

Der eksisterede tidligere ingen almindelig udbredt og accepteret referenceramme, der kan bruges til beskrivelser og dataindsamlinger inden for emnet forebyggelse og tidlig indsats på det sociale område. Resultatet af dette er uhensigtsmæssig kommunikation og uensartet dokumentation på området.

Formål med projektet

Projektet har skabt en fælles forståelse af områdets overordnede struktur og indhold gennem en standardiseret, fælles terminologi. Terminologien kan anvendes i projekter, udbud og satsninger mv. omkring tidlig indsats.

Begrebsafklaringen kan bidrage til:

  • ensartethed i dokumentationen
  • sammenlignelighed
  • mulighed for at analysere på tværs af fx undersøgelser og indberetninger
  • aggregering af data

 

Status på projektet

Projektet er nu afsluttet.
Projektet har indledningsvist holdt arbejdsgruppemøder med repræsentanter for børn- og ungeområdet. En tværgående arbejdsgruppe har holdt yderligere fem arbejdsgruppemøder, og resultatet heraf har været i høring.
Efter indarbejdelse af høringssvar er begreberne godkendt af opdragsgiver og begrebssekretariatet.

Linkkrumme_puslebrik Se proces for begrebsarbejde

Begreber udviklet til projekt Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats
XML-ikon
Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Begrebsprojektet er i første omgang bestilt af Børn og ungeenheden i Servicestyrelsen og efterfølgende videreført i regi af Digital Strategi for det sociale område.

Kontaktperson: Begrebskonsulent David Rosendahl

Linkkrumme_puslebrik Skriv til David Rosendahl

SOCIALSTYRELSEN