Integrated Children's System (ICS)

Begreber til vurdering af børn og unges behov

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig systematik og forståelsesramme, der kan hjælpe med at komme rundt om de faktorer, som påvirker og har betydning for et barn eller en ungs situation.

Systematikken understøtter intentionerne i Anbringelsesreformen ved at støtte en systematisering af de seks punkter, der skal fremgå af både undersøgelsen og handleplanen, og hjælpe til en definering af hensigten og målet med en anbringelse.

Ideen

ICS bygger på forståelsen af, at børn og unges velfærd formes i samspillet mellem tre hovedområder:

  • Barnets udviklingsmæssige behov
  • Forældrekompetencer
  • Familieforhold – familie og omgivelser


Den sammenhæng kan illustreres som en trekant, hvor de tre sider repræsenterer de faktorer, som påvirker barnet eller den unges velfærd og udviklingsmuligheder.

ICS-trekanten

Tilsammen peger ICS modellen på en række dimensioner i samspillet mellem familie og omgivelser, som er centrale for barnet/den unges velfærd, og for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen.

Linkkrumme_puslebrik Læs mere om ICS

Formål med projektet

Projektet skal skabe en fælles forståelse af venstre side af ICS-trekanten 'Barnets udviklingsmæssige behov'. Dette sker med en overordnede struktur og et fælles indhold gennem en standardiseret, fælles terminologi.

Status på projektet

Resultatet af arbejdsgruppen har været i høring, begreberne er godkendt og projektet er afsluttet.

Begreber udviklet i projektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

ICS, Integrated Children's System
XML-ikon
Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Kontaktperson: Begrebskonsulent David Rosendahl

SOCIALSTYRELSEN