Stofmisbrugsdatabasen 2.0 (SMDBv2)

Begreber til sammenlægning af fire databaser på stofmisbrugsområdet

Servicestyrelsen har sammenlagt fire indberetningsbaser på stofmisbrugsområdet. Formålet er at reducere antallet af indberetninger. De fire databaser er:

  • VBGS (Servicestyrelsen)
  • DanRIS Døgn (Center for Rusmiddelforskning)
  • DanRIS Ambulant (Center for Rusmiddelforskning)
  • SIB (Sundhedsstyrelsen)

Derudover er antallet af indberetninger også reduceret ved at indhente allerede indberettede oplysninger fra Tilbudsportalen. For at sammenlægningen kunne lykkes, skulle der ske en koordinering af begrebsbrugen.

Formål med projektet

Formålet med projektet er at sikre en stringent og entydig begrebsanvendelse, der imødekommer de krav til indberetning, som de eksisterende databaser har.

Status på projektet

En ekstern arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for de berørte parter, har holdt seks arbejdsgruppemøder. På møderne har gruppen identificeret og defineret de relevante begreber, der skal være indeholdt i den kommende fælles stofmisbrugsindberetning. Arbejdsgruppens resultat er siden blevet suppleret med begrebsdefinitioner, der beskriver de forskellige forløbstyper i forbindelse med iværksættelsen af stofmisbrugsbehandling.
Begreberne er godkendt af opdragsgiver, de involverede parter og begrebssekretariatet.

Begreber udviklet til Stofmisbrugsdatabasen

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet til sammenlægningen af stofmisbrugsindberetningerne.

Emne

PDF

XML

Diagram

Behandlingsforløb, -intensitet og -formål
XML-ikon
Diagram-ikon
Forløb XML-ikon Diagram-ikon
Stamoplysninger om klient XML-ikon Diagram-ikon
Generelle misbrugsbegreber XML-ikon Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrikSe begreberne i deres senest opdaterede form

 

Kontaktperson: Begrebskonsulent Helle Wittrup-Jensen

SOCIALSTYRELSEN