Utilsigtede hændelser (UTH)

Digitalisering af utilsigtede hændelser på socialområdet

Social- og Integrationsministeriet har taget initiativ til et forsøg med rapportering af fejl og utilsigtede hændelser (UTH) på socialområdet. Formålet er at understøtte en læringskultur, hvor man bl.a. udvikler praksis på baggrund af de fejl, der nogle gange opstår.

Forsøget har sygehusområdet som forbillede. Her har man siden 2004 har haft et rapporteringssystem til UTH. Systemet er blevet en succes, og i 2007-2008 blev der indberettet ca. 25.000 UTH.

Servicestyrelsen har derfor igangsat et forsøg med indberetning af UTH på hele det sociale område. IT-systemet til indberetningen er etableret af Servicestyrelsen, som også er ansvarlig for socialebegreber.dk.

Følgende kommuner indgår i forsøgsordningen: København, Aarhus, Lejre, Kerteminde og Tønder.

Formål med projektet

Formålet med initiativet vedrørende UTH er, at der på baggrund af de indberettede hændelser skabes bedre læringsmuligheder på tværs af forskellige dele af de kommunale myndigheder og tilbud.

Dermed tilstræbes det at fremme kvalitet og sikkerhed hos borgerne. Derfor forudsættes det, at læringen fra UTH systemer omsættes i kvalitative forbedringer i indsatsen overfor borgeren.

Formålet er endvidere at få en indberetnings og administrationsløsning som bygger på erfaringerne fra sundhedsområdet.

Klassifikationer i projektet

Begrebssekretariatet er tovholder på udviklingen af en klassifikation af utilsigtede hændelser og en klassifikation af årsager til utilsigtede hændelser. Disse skal bruges i bearbejdningen og struktureringen af de indberettede utilsigtede hændelser

Status på projektet

Projektet er afsluttet og begreberne er godkendt af opdragsgiver og begrebssekretariatet.

Begreber vedrørende utilsigtede hændelser

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

Utilsigtede hændelser - hændelsesklassifikation
XML-ikon
Diagram-ikon
Utilsigtede hændelser - årsagsklassifikation XML-ikon Diagram-ikon

 

Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Linkkrumme_puslebrik Se proces for begrebsarbejde

Kontaktperson: Begrebskonsulent David Rosendahl

SOCIALSTYRELSEN