Begreber til Fælles Sprog III

Terminologien er en delleverance til det samlede Fælles sprog III-projekt.

"Begrebsarbejdet har suppleret udviklingen af Fælles sprog med en stringens der har hjulpet til at skærpe, hvad Fælles sprog er og hvad det ikke er, så det også bliver lettere at formidle til andre."

Mette Vinther Poulsen, Seniorkonsulent/projektleder Kombit

En begrebsafklaring som fundament for it-udvikling sikrer, at it-systemet er baseret på et fagligt gennemarbejdet og systematisk grundlag. En begrebsafklaring gør også kommunikationen mellem rekvirent og it-udvikler tydeligere og hjælper til at undgå misforståelser.

Fomål med  projektet

Formålet med begrebsprojektet var at at etablere en systematisk begrebsstruktur og klart definerede begreber, der kan fungere som terminologisk standard for de emneområder, som er centrale for Fælles sprog III.
Den terminologiske standard vil sammen med metode- og arbejdsgangsbeskrivelser danne grundlag for udarbejdelsen af datamodeller og udvekslingsstandarder til den konkrete it-understøttelse til FS III.

”Definitionsarbejdet styrkede det faglige grundlag og bidrog dermed til den videre udvikling af både metoden og it-undersøttelsen.”

Tina Hedemann Jørgensen , tidligere chefkonsulent, KL

Status på projektet

Arbejdsgruppeforløbet er afsluttet og resultatet er godkendt af opdragsgiver (KL) og Begrebssekretariatet.

Begreber udviklet i projektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

Fælles Sprog II
XML-ikon
Diagram-ikon
Fælles sprog III
-Leveringsforløb
XML-ikon Diagram-ikon
Fælles sprog III
- Borgerjournal
XML-ikon Diagram-ikon
Fælles sprog III
- Ydelsesklassifikation
XML-ikon Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs afrapporteringen fra projektet

Projektet vedrørende Fælles Sprog er gennemført i samarbejde mellem KL, KOMBIT og Begrebssekretariatet.

Kontaktperson: Begrebskonsulent David Rosendahl

SOCIALSTYRELSEN