Brugertidsprocent (BTP)

Begreber til opgørelse af tidsforbrug

På baggrund af stor efterspørgsel fra landets kommuner har KL og Social- og Integrationsministeriet i fællesskab udviklet et redskab til opgørelse af tidsforbruget hos den kommunale leverandørs udførende personale.

Der er tale om KL's og Social- og Integrationsministeriets fælles anbefaling til et redskab til beregningen af den kommunale leverandørs brugertidsprocent (BTP).

Hensigten er at give alle landets kommuner let adgang til et redskab til fastsættelse af tidsforbruget i hjemmeplejen, der både er fleksibelt og tager højde for lovens krav til en korrekt opgørelse af tidsforbruget som led i beregningen af timepriser i hjemmeplejen.

Den fælles referenceramme kan samtidig bidrage til mere gennemsigtighed i hjemmeplejen til gavn for både kommunerne og det omgivende samfund. Det vil i større grad end hidtil være muligt at sammenligne brugertidsprocenten på tværs af kommunegrænserne, fordi kommunerne nu har adgang til samme platform til beregning af den brugerrettede tid.

For nærmere beskrivelse, se brugertidsprocent.dk.

Begreber udviklet til BTP

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

BTP, brugertidsprocent
XML-ikon
Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Har du spørgsmål vedrørende begrebsbasen er du velkommen til at kontakte begrebssekretariatet på begrebssekretariatet@servicestyrelsen.dk.

SOCIALSTYRELSEN