Videre til indhold | Videre til menunavigation

Sektion
Second Links

Forprojekt for Digitalisering af handicap og udsatte voksne (DHUV)

Forprojekt for digitalisering af handicap og udsatte voksne-området

Begrebsarbejdet på handicap og udsatte voksne-området er den del at forprojektet vedrørende digitalisering af handicap- og udsatte voksne-området, der er igangsat af Social- og Integrationsministeriet, KL og Danske Regioner og skal danne baggrund for et egentligt digitaliseringsprojekt på området.

Begreberne

Begreberne som indgår i forprojektet er opdelt på følgende møde: 1) Begreber, der beskriver målgrupper på området. 2) Begreber, der beskriver indsatser, herunder henholdsvis ydelser og tilbud.

Begreber udviklet i forprojektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

DHUV, forprojekt, målgruppe
XML-ikon
Diagram-ikon
DHUV, forprojekt, ydelser XML-ikon Diagram-ikon
DHUV, forprojekt, tilbud XML-ikon Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Formål

Formålet med begrebsudviklingen er at skabe en faglig struktur for god sagsbehandling på handicap- og udsatte voksne-området. Den faglige struktur har to formål: For det første, at sikre at alle relevante aktører forstår det samme ved de samme termer, herunder understøtte den faglige proces med at beskrive borgeren og tildele de rette ydelser og tilbudstyper til borgeren samt koordinere og følge op på den indsats, som iværksættes i forhold til borgeren på tværs af sagsbehandlere og faggrupper. For det andet, at muliggøre udtræk af relevant, præcis og valid ledelsesinformation, eksempelvis data vedrørende aktiviteter, målgrupper, udvikling i behov, effekter m.m.

Forprojekt for digitalisering af handicap og udsatte voksne-området

SOCIALSTYRELSEN