Fælles faglige begreber for funktionsevne og indsatser

Etablering af begreber til understøttelse af dokumentations- og samarbejdspraksis mellem myndighed og leverandør.

Fælles faglige begreber for funktionsevne og indsatser er etableret som et samarbejde med Kommunernes Landsforening, KL i forbindelse med videreudviklingen af Voksenudredningsmetoden, VUM.

Formål med projektet

Projektet skal sikre, at it-understøttelsen af kommunikationen mellem myndighed og leverandør er baseret på definerede begreber. Når begge parter dokumenterer ved hjælp af fælles begreber, bidrager det til et mere sammenhængende forløb for borgeren og giver bedre data.

Begrebsprojektet har taget afsæt i de begreber, der er udviklet til Voksenudredningsmetoden, VUM. Denne metode anvendes i dag i større eller mindre grad i 92 kommuner.

Begreberne for funktionsevne anvendes i udredningen af borgeren og understøtter et helhedsorienteret ressourcefokus. Der er derudover defineret en række ydelser og tilbud, der indgår i den sociale indsats.

Du kan læse mere om KLs projekt Fælles Faglige Begreber på KLs hjemmeside:

AAA_Linkkrumme_puslebrik Fælles Faglige Begreber (åbner nyt vindue)

Status på projektet

Begreberne er udvalgt og defineret i to parallelle workhop-spor med deltagere fra såvel myndighed som leverandør. Begreberne testes i 2019 af de fire it-udbydere af en digital understøttelse af VUM.

Begreber i projekt Fælles Faglige Begreber

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev godkendt til test i projektet.

Emne PDF XML Diagram
Fælles Faglige Begreber, Indsats - fagbegreber PDF-ikon XML-ikon Diagram-ikon
Fælles Faglige Begreber, Indsats - klassifikation PDF-ikon XML-ikon Diagram-ikon
Fælles Faglige Begreber, Funktionsevnebegreber - fagbegreber PDF-ikon XML-ikon Diagram-ikon
Fælles Faglige Begreber, Funktionsevnebegreber - klassifikation PDF-ikon XML-ikon Diagram-ikon


AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

SOCIALSTYRELSEN