ICF-grundbegreber

Begreber for funktionsevne og funktionsevnenedsættelse

Formål med projektet

Projektet er en delleverance til terminologiprojektet ’Begreber til Fælles Sprog III’, som indgår i KLs metodeudviklingsprojekt ’Fælles Sprog III’.
Formålet med projektet ’Begreber til Fælles Sprog III’ er at etablere en systematisk begrebsstruktur og klart definerede begreber, der kan fungere som en terminologisk standard for de centrale emneområder. Den terminologiske standard vil sammen med metode- og arbejdsgangsbeskrivelser danne grundlag for udarbejdelsen af datamodeller og udvekslingsstandarder til den konkrete IT-understøttelse af Fælles Sprog III.
Formålet med projektet ’ICF-grundbegreber’ er at sikre fælles forståelse og ensartede definitioner af de centrale og rammesættende begreber i ICF-klassifikationen, samt at udarbejde disse efter samme ISO-standard.

Status på projektet

Projektet er afsluttet og resultatet er godkendt af opdragsgiver og Begrebssekretariatet.

Begreber udviklet i projektet

Projektet har defineret de overordnede begreber i ICF-klassifikationen. Begrebernes struktur og definition fastlægger den grundlæggende sammenhæng og forståelsesramme, som er bestemmende for, hvordan ICF-klassifikationen skal anvendes. Projektet gengiver ikke noget af indholdet af klassifikationens konkrete kategorier eller de dertil knyttede koder.
I ICF-klassifikationen er de grundlæggende begreber ikke defineret efter ISO-standarderne for teminologiarbejde. ICF beskriver, kommenterer og anvender begreberne i de indledende kapitler og i en række af bilagene. Imidlertid fremstilles og anvendes begreberne ikke fuldstændigt konsistent i ICF. Da begreberne spiller en central rolle på socialområdet og specifikt i Fælles Sprog III, er der udarbejdet et begrebsdiagram og definitioner af de grundlæggende ICF-begreber efter samme ISO-standardiserede metode, som er anvendt for alle emner på socialebegreber.dk – herunder også den øvrige terminologi i Fælles Sprog III. Der kan derfor optræde mindre variationer imellem begreberne, som de er defineret i dette projekt, og som de er beskrevet visse steder i ICF (WHO: ”International Klassifikation af funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand”. Munksgaard, Kbh, 2003).

Begrebsarbejdet vedrørende ICF-grundbegreber er et samarbejde mellem Begrebssekretariatet og Sundhedsstyrelsen.

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Begreber udviklet i projektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

ICF-grundbegreber


XML-ikon

Diagram-ikon

SOCIALSTYRELSEN