Inklusion

Hvordan forstår vi begrebet inklusion? En tværfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet en fælles definition
"Begrebsarbejdet har givet os et solidt grundlag for den videre operationalisering."

Sådan siger Frank Bylov fra NVIE, der er konsulent hos det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion, om det netop afviklede begrebsprojekt om inklusion.

Formål med projektet

Projektets opdrag var at tilvejebringe en fælles overordnet definition på inklusion, der kan fungere på tværs af fagområder, målgrupper og projekter.
Definitionen skal danne grundlag for, at man efterfølgende kan operationalisere begrebet i henhold til specifikke formål og målgrupper.

Status på projektet

Arbejdsgruppeforløbet er afsluttet og resultatet godkendt af opdragsgiver i samarbejde med begrebssekretariatet samt chefgruppen i Socialstyrelsen.

Begreber udviklet i projektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

Inklusion

PDF-ikon

XML-ikon

Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form.

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs afrapporteringen fra begrebsprojektet.

Begrebsprojektet vedrørende inklusion er et samarbejde på tværs af Socialstyrelsens fagenheder med inddragelse af konsulenter fra NVIE, Nationalt Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.

Kontaktperson: Begrebskonsulent Helle Wittrup-Jensen

SOCIALSTYRELSEN