Målgruppebegreber til VISO

Begrebsafklaring som grundlag for dataproduktion
”Projektet bidrog med nogle mere entydige definitioner af begreberne i vores målgruppeklassifikation, så de data, vi trækker fra vores it-system, bliver mere valide. Begrebsafklaringen gjorde det også muligt at koordinere vores begreber med en række andre felter på det sociale område.”

Projektleder Lars Jensen, VISO

VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO-sager har derfor ofte en flerhed af problemstillinger eller en særlig kompleksitet i de forhold, der karakteriserer sagen.

Hvor anvendes målgruppeklassifikationen?

Når medarbejderen i VISO registrerer en sag, skal der vælges et eller flere begreber, der karakteriserer sagen. Der vælges fra en liste med forskellige målgrupper på det sociale område - en målgruppeklassifikation.

Hvad består målgruppeklassifikationen af?

Målgruppeklassifikationen består af termer med tilhørende begrebsdefinition, der hver for sig eller i kombination, kan betegne målgruppen for en social indsats.

Formål med målgruppeklassifikationen

En målgruppebeskrivelse gør det muligt senere at trække data ud af systemet. Data giver viden om VISOs målgrupper, fx hvor mange sager med bestemte målgrupper der er, udviklingen i målgrupper osv.

Formål med projektet

Den viden, man får om målgrupper og indsatserne i forhold hertil, er kun så entydig og præcis, som de begrebsdefinitioner, man baserer sin viden på. Kun ved entydige og gensidigt udelukkende målgruppebegreber kan VIAS give entydige og præcise oplysninger om VISO’s sager og dermed viden om sociale forhold.

Projektet er bestilt af VISO, fordi den eksisterende målgruppeklassifikation ikke understøttede VISOs behov. Projektet har bl.a.

  • fjernet overlap mellem begreber
  • vurderet og bearbejdet lokalt udviklede begreber
  • opsplittet samlekategorier i selvstændige begreber
  • sikret overensstemmelse med målgruppebegreber i andre projekter på det sociale område, fx Tilbudsportalen, DHUV og DUBU.

 

Ulemper ved tidligere målgruppeangivelse i VIAS

  • overlap mellem begreber
  • lokalt udviklede begreber
  • samlekategorier

Overlap giver usikkerhed i forhold til anvendelsen af klassifikationen – hvilket begreb skal man vælge?
Samlekategorier giver usikre data – hvilket af de indeholdte begreber i kategorien drejer det sig om?


Fordele ved begrebsligt bearbejdet målgruppeangivelse

  • hvert begreb for sig – ingen overlap
  • samlekategorier splittes op i selvstændige begreber
  • mulighed for koordination med øvrigt begrebsarbejde

Hvert begreb defineres for sig og kan derfor kombineres meningsfuldt og ad libitum, så det beskriver de faktiske forhold.
Begreberne er koordineret med målgruppestandarden, og data fra systemet kan derfor sammenlignes med data fra øvrige systemer, der anvender samme målgruppeklassifikation.


Status på projektet

Projektet er afsluttet og arbejdet er godkendt af opdragsgiver og begrebssekretariatet.

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs afrapportering af projekt

Begreber udviklet til VIAS

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet til VIAS.

Emne

PDF

XML

Diagram

VIAS målgruppe
XML-ikon
Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Kontaktperson: Begrebskonsulent Helle Wittrup-Jensen

Linkkrumme_puslebrik Skriv til Helle Wittrup-Jensen

SOCIALSTYRELSEN