National koordination, centrale begreber

Fælles begreber som afsæt for arbejdet i National Koordination. National koordination har som opgave at følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Centrale begreber i National Koordination

I etableringen af den nationale koordinationsstruktur har det været nødvendigt at definere centrale begreber på området, så de kan fungere som fælles referenceramme for de involverede parter.

Det har fx skulle afklares, hvad man forstår ved det mest specialiserede socialområde, og hvordan man afgrænser en højt specialiseret social indsats.

Definitionerne er blevet til på baggrund af udkast fra Socialstyrelsens interne fageksperter i samarbejde med en begrebskonsulent, der har sikret koordinationen til det øvrige begrebsarbejde.
Definitionerne er bearbejdet på en workshop og har efterfølgende været i intern høring blandt relevante parter.

Begrebsarbejdet for National Koordination er koordineret med det øvrige begrebsarbejde på området.

Status på projektet

Begrebsarbejdet er afsluttet, og resultatet er godkendt af National Koordination og Begrebssekretariatet.

Begreber udviklet i projektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

National koordination,
centrale begreber
 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form.

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs mere om National Koordination

Kontakperson: Begrebskonsulent Helle Wittrup-Jensen

SOCIALSTYRELSEN