Prostitutionsbegreber

Fagbegreber om prostitution
”Definitionen på prostitution gav os et godt udgangspunkt for vores undersøgelse og hjalp med at indkredse målgruppen.”

Sådan siger Jens Kofod, projektleder og tidligere forsker ved SFI om begrebsarbejdet vedrørende prostitution.

Der har før dette begrebsprojekt ikke eksisteret en udtømmende referenceramme til beskrivelse af problemstillinger eller dataindsamling omkring prostitution. Samtidig var der flere forståelser og muligvis forældede definitioner af områdets overordnede indhold og rækkevidde.

Det betød, at det kun i begrænset omfang var muligt at sikre ensartethed i dokumentationen på området. Det gjorde det også vanskeligt at sammenligne og analysere på tværs af undersøgelser og indberetninger samt at aggregere data om prostitution.

Formål med projektet

Projektet skal skabe en fælles referenceramme til beskrivelse af problemstillinger eller dataindsamling omkring prostitution. Dette skal ske ved at identificere relevante begreber på området. Disse begreber skal systematiseres og defineres.

Begrebsafklaringen vil på sigt kunne bruges af alle interessenter på området til at sikre sammenlignelighed.
Begrebsafklaringen vil sikre en hensigtsmæssig og entydig kommunikation omkring prostitutionsrelaterede emner

  • mellem myndighed og leverandør
  • mellem myndighed og organisationer/interessentgrupper
  • i udviklings- og evalueringsprojekter etc.

 

Status på projektet

Projektet er afsluttet og arbejdet er godkendt af opdragsgiver og begrebssekretariat. Begreberne er senest anvendt til at afgrænse prostitutionsområdet fra tilgrænsende områder af SFI i undersøgelsen Prostitution i Danmark

Begreber udviklet i prostitutionsprojektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

Prostitution
XML-ikon
Diagram-ikon

 

Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

Begrebsprojektet er et samarbejde mellem Servicestyrelsen og relevante interesseorganisationer og er realiseret i regi af Strategi for digitalisering af det sociale område.

 

Kontaktperson: Begrebskonsulent Helle Wittrup-Jensen

SOCIALSTYRELSEN