Rehabilitering

En fælles referenceramme på tværs af aktører og sektorer
”Begrebsarbejdet skabte et fundament for den videre projektudvikling og hjalp os til at blive tydelige i vores kommunikation.”

Sådan siger programleder Vibeke Høy Worm fra Socialstyrelsen, der anvender rehabiliteringsbegreberne i et projekt om rehabilitering på ældreområdet.

Rehabilitering står højt på den aktuelle dagsorden. En væsentlig forudsætning for at sikre sammenhæng i rehabiliteringsforløb er en fælles terminologi, der kan fungere som referenceramme på tværs af aktører og sektorer.

Formål med projektet

Projektet har tilvejebragt en terminologi, der i kraft af sine definerede begreber kan udgøre en referenceramme for arbejdet med rehabilitering. En referenceramme kan understøtte ens egen begrebsforståelse eller tydeliggøre forskelle mellem begrebsforståelser, så uklarheder og misforståelser kan undgås.

Status på projektet

Arbejdsgruppeforløbet er afsluttet og resultatet godkendt af projektet i samarbejde med Begrebssekretariatet samt koncerndirektionen.

Begreber udviklet i projektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de blev udviklet i projektet.

Emne

PDF

XML

Diagram

Rehabilitering

pdf-ikon
XML-ikon
Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form.

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs afrapporteringen fra begrebsprojektet.

Begrebsprojektet vedrørende rehabilitering er et samarbejde på tværs af Socialstyrelsens fagområder med inddragelse af interessenter fra Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd, KL mv.

Kontaktperson: Begrebskonsulent Helle Wittrup-Jensen

SOCIALSTYRELSEN