Udredningsværktøj, børn og unge

Inddragelse og sammenkobling af eksisterende terminologier til understøttelse af udredningsværktøj

Formål med projektet

Formålet med projektet er, at sagsbehandleren kan arbejde mere systematisk med udredningen af børn og unge med funktionsnedsættelser. En mere systematisk udredning sikrer, at sagsbehandleren kommer omkring alle relevante aspekter af funktionsnedsættelsen og konsekvenserne heraf. Derved bliver det lettere at finde en relevant indsats, der tilgodeser det enkelte barns individuelle behov.
Det konkrete mål med begrebsprojektet er at etablere en systematisk klassifikation med udgangspunkt i allerede eksisterende terminologier for de emneområder, som er centrale for udredningsværktøjet.

Emner i projektet

Projektet har etableret en udredningsklassifikation, der indeholder de begreber, der strukturerer udredningsværktøjet. De inddragne begreber skal sikre, at udredningen kan komme i dybden med forhold, der har betydning i forhold til at beskrive det enkelte barns individuelle behov, herunder behov, der bunder i en funktionsnedsættelse. Begreberne fra udredningsklassifikationen stammer fra henholdsvis ICS (Integrated Children's System) og ICF-C/Y (International Classification of functionning and health - children/youth).

Derudover indeholder udredningsværktøjet en målgruppeklassifikation. Den består af udvalgte begreber fra den samlede målgruppeklassifikation, der er oprettet på Socialebegreber.dk og bl.a. anvendes i Tilbudsportalen.

For nærmere beskrivelse af emnerne og de enkelte terminologier henvises til afrapporteringen af begrebsprojektet.

Status på projektet

Arbejdsgruppeforløbet er afsluttet, og resultatet er godkendt af projektet i samarbejde med Begrebssekretariatet.

Begreber godkendt i projektet

Her kan du finde termer og definitioner, som de så ud ved projektets afslutning.

Emner

PDF

XML

DIAGRAM

Udredningsklassifikation

PDF-ikon

XML-ikon

Diagram-ikon

Målgruppeklassifikation

PDF-ikon
XML-ikon
Diagram-ikon

 

AAA_Linkkrumme_puslebrik Se begreberne i deres senest opdaterede form

AAA_Linkkrumme_puslebrik Læs afrapporteringen fra begrebsprojektet

Begrebsprojektet er gennemført som en integreret del af et projekt i Socialstyrelsen. Begrebssekretariatet har varetaget den terminologiske koordinering som del af værktøjets tilblivelsesproces i samarbejde med projektet og de udvalgt projektkommuner og faglige eksperter, der er tilknyttet projektet.

Kontaktperson: Begrebskonsulent Helle Wittrup-Jensen

SOCIALSTYRELSEN