Fælles begreber på tværs

Samarbejde mellem terminologer fra forskellige offentlige organisationer

Et vigtigt redskab i at koordinere begrebsprojekter og skabe konsistens på tværs, er opbygningen af en sammenhængende og koordineret terminologi for generelle og tværgående begreber. Det er begreber, der dels ofte går igen i en række af de konktrete, praksisnære terminologier, dels ofte genanvendes i definitionen af enkeltstående begreber. Eksempler på sådanne begreber er fx 'aktivitet', 'adfærd', 'rolle'.

Formål med projektet

Projektet skal sikre den ønskede stringens og koordinering på tværs af projekter inden for socialområdet og delvist på tværs af ressortområder.

Status på projektet

Arbejdet med generelle begreber på tværs af projekter og sektorer er forankret i et samarbejde mellem terminologer fra forskellige offentlige organisationer. Begrebssekretariatet deltager på vegne af socialområdet. Samarbejdet har netværkskarakter og er i sin opstartsfase. Den endelige forankring er under udarbejdelse.

Kontaktperson: David Rosendahl

Skriv til David Rosendahl

Relateret indhold
Begrebsdatabasen

SOCIALSTYRELSEN