Begrebsarbejde

Liste med publikationer om begrebsarbejde
Vurdering af begrebssystemer
Tjekliste til vurdering af eksisterende begrebssystemer
Hvad er hvad i et begrebsdiagram
Kort oversigt over begrebsdiagrammets forskellige elementer, og hvad de forskellige relationer betyder i et begrebsdiagram.
Kort indføring i begrebsarbejdet
Til arbejdsgruppedeltagere og alle øvrige interesserede

SOCIALSTYRELSEN